*

Bạn đang xem: Đặt tên cho con nguyễn Ánh dương nghĩa là gì, Ý nghĩa tên dương

Bộ 170 阜 prúc <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 nhị chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, đến nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 72 日 nhật <5, 9> 映映 ánhyìng(Động) Chiếu sáng. ◇Ngụy Nguy 魏巍: San hạ hữu nhất điều loan loan khúc khúc đích tiểu hà, bị vãn hà ánh đắc thông hồng 山下有一條彎彎曲曲的小河, 被晚霞映得通紅 (Đông phương 東方, Đệ lục bộ đệ thập nhất chương) Dưới núi có một dòng sông nhỏ uốn khúc xung quanh co, ráng chiều chiếu sáng thành màu đỏ.(Động) Phản chiếu. ◎Như: đảo ánh 倒映 phản chiếu. ◇Dữu Tín 庾信: Trường kiều ánh thủy môn 長橋映水門 (Vịnh họa bình phong 詠畫屏風) Cầu dài soi bóng xuống thủy môn (cửa điều hòa lượng nước tại đập nước ngang sông).(Động) Che, ẩn giấu. ◇Hồng Mại 洪邁: (Trần Giáp) văn đường thượng phụ nhân ngữ tiếu thanh, tức khởi, ánh môn khuy quan (陳甲)聞堂上婦人語笑聲, 即起, 映門窺觀 (Di kiên giáp chí 夷堅甲志, Mạnh Thục cung nhân 孟蜀宮人) (Trần Giáp) nghe tiếng đàn bà cười nói ở trên nhà, liền trổi dậy, núp cửa nhìn trộm.(Động) Giao hòa, ứng đối. ◇Lãnh nhãn quan liêu 冷眼觀: Viễn viễn hữu thông thường cổ đưa ra âm, ánh trước tiều lâu canh thác 遠遠有鐘鼓之音, 映着譙樓更柝 (Đệ tứ hồi) Xa xa có tiếng chuông trống, giao hòa cùng tiếng mõ canh chòi gác.(Danh) Ánh sáng mặt trời. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Lạc nhật sơ hà thiểm dư ánh 落日初霞閃餘映 (Ức tích hành 憶昔行) Mặt trời lặn, ráng chiều mới hiện lóe sáng ánh mặt trời còn sót lại.(Danh) Giờ Mùi 未. ◇Lương Nguyên Đế 梁元帝: Nhật tại Ngọ viết đình, tại Vị viết ánh 日在午曰亭, 在未曰映 (Toản yếu 纂要) Ngày vào giờ Ngọ gọi là Đình 亭, vào giờ Mùi 未 gọi là Ánh 映.1. <反映> phản ánh 2. <照映> chiếu ánh 3. <映雪讀書> ánh tuyết độc thư

Xem thêm: View Of Inside Scanlation Process, Scanlation Guides

Bộ 64 手 thủ <3, 6> 扬扬 dương揚 yángGiản thể của chữ 揚.
扬 gồm 6 nét, bộ thủ: tay(64)羊 gồm 6 nét, cỗ dương: nhỏ dê(123)阳 có 7 nét, bộ phụ: đụn khu đất, gò đất(170)炀 bao gồm 7 nét, bộ hỏa: lửa(86)旸 tất cả 7 nét, bộ nhật: ngày, khía cạnh trời(72)杨 có 7 đường nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)飏 bao gồm 7 đường nét, cỗ phong: gió(182)佯 bao gồm 8 nét, cỗ nhân: người(9)徉 gồm 9 nét, cỗ xích: bước chân trái(60)昜 tất cả 9 đường nét, bộ nhật: ngày, phương diện trời(72)疡 bao gồm 9 đường nét, cỗ nạch: bệnh tật(104)洋 gồm 9 nét, cỗ thuỷ: nước(85)烊 tất cả 10 nét, bộ hỏa: lửa(86)痒 gồm 11 đường nét, bộ nạch: bệnh dịch tật(104)陽 bao gồm 12 nét, bộ phụ: lô đất, đụn đất(170)揚 gồm 12 nét, bộ thủ: tay(64)敭 tất cả 12 đường nét, cỗ phộc: tiến công khẽ(66)暘 có 13 nét, bộ nhật: ngày, khía cạnh trời(72)楊 gồm 13 đường nét, cỗ mộc: mộc, cây cối(75)煬 tất cả 13 đường nét, cỗ hỏa: lửa(86)瘍 bao gồm 14 đường nét, bộ nạch: dịch tật(104)鍚 gồm 17 nét, cỗ kim: kim loại (nói chung); vàng(167)颺 gồm 18 đường nét, cỗ phong: gió(182)