English for Kids Learning 4 Language Skills Special Features Road lớn IELTS

Bạn đang xem: Từ Điển anh việt back and forth là gì, what is the meaning of back and forth

*

Usages:from one place lớn another one and then bachồng again. If someone or something moves baông chồng và forth between two places, they move sầu from one place to lớn the other place again & again.This idiom is used commonly by native sầu speakers. When you speak such idioms that make you sound lượt thích a native sầu speaker.For examples:He travels back và forth between Thủ đô New York & California.We tossed the ball bachồng & forth between us.The tiger paced bachồng và forth in its cage.Nurses went baông xã và forth aý muốn the wounded, bringing food & medicine.
- tosse: quang đãng len, nem le, tung (toss the ball: tung qua bong, toss up a coin: tung dong tien (choi sap ngua), toss money about: quang đãng tien qua cua so, an tieu hoang phi)
- cage: lồng, chuồng, củi; trại giam tù hãm binc, công ty giam, bên lao; nhốt vào lồng, nhốt vào cũi, giam giữ- wounded (a) bị tmùi hương, bị tổn thương, bị xúc phạmthe wounded: những người bị thương

Xem thêm: Dashcon, Konvensi Pertama Tumblr Yang Berakhir Bencana, The $17,000 Ball Pit

*
*

*

*

Được đăng bởiNguyen Vu Ngoc Tungvào lúc08:26:00
*
*

Xem lại các bài bác cũMarch ( 3 ) February ( 2 ) November ( 2 ) October ( 1 ) August ( 4 ) May ( 1 ) March ( 3 ) February ( 6 ) January ( 1 ) November ( 1 ) October ( 1 ) July ( 1 ) April ( 3 ) March ( 5 ) January ( 3 ) December ( 15 ) November ( 8 ) October ( 1 ) April ( 1 ) March ( 1 ) February ( 5 ) January ( 2 ) December ( 4 ) November ( 2 ) October ( 5 ) September ( 5 ) August ( 15 ) July ( 4 ) June ( 3 ) May ( 9 ) April ( 3 ) March ( 1 ) February ( 1 ) January ( 19 ) December ( 47 ) November ( 72 ) October ( 82 ) September ( 8 ) August ( 4 ) July ( 4 ) June ( 8 ) May ( 1 ) April ( 8 ) March ( 47 ) February ( 59 ) January ( 76 ) November ( 1 ) October ( 11 ) September ( 2 ) August ( 8 ) July ( 5 ) June ( 5 ) May ( 2 ) November ( 2 ) October ( 6 ) September ( 8 ) August ( 21 ) July ( 5 ) May ( 2 ) February ( 3 ) January ( 4 ) September ( 1 ) May ( 1 ) February ( 2 ) January ( 1 ) November ( 4 ) October ( 1 ) September ( 1 ) June ( 2 ) May ( 1 ) April ( 7 ) November ( 1 ) August ( 3 ) November ( 2 ) April ( 1 ) January ( 2 ) October ( 1 ) September ( 1 ) August ( 22 ) August ( 1 )