Anh Knorr sắp xếp đến tôi ngồi cùng bàn nhà tọa với anh để hoàn toàn có thể đề cập anh tên của các member new của gia đình.

Bạn đang xem: Bàn tọa là gì? nghĩa của từ bàn tọa trong tiếng việt bàn tọa là gì


Brother Knorr assigned me lớn sit with hyên at the chairman’s table so that I could help hlặng remember the names of newer members of our family.
Before taking his seat at the breakfast table on October 2, 1914, what did the presidchrissiemanby.comt of the Watch Tower Bible and Tract Society vì chưng at the Brooklyn headquarters?
Lễ tthẩm tra đã ban đầu Lúc tất cả khách sẽ an tọa xung quanh bàn với Lúc nước đã lạnh, gia chủ sẽ mở đầu cuộc truyện trò, hay là bởi những thắc mắc thường thì như về tình hình gia đình của khách.
The ceremony begins with all the guests sitting around the table and as the water heats the host will begin the conversation, usually with informal or casual questions, such as asking about the guests" family.
Họ dựng lại bàn thờ chỗ đền rồng thờ thời trước tọa lạc và hàng ngày bước đầu dưng của-lễ mang đến Đức Giê-hô-va.
They built an altar on the site of the former temple và began khổng lồ offer daily sacrifices to lớn Jehovah.
Chủ tọa có thể ngồi tại một bàn bên trên Sảnh khấu trong phần gọi Kinh Thánh của học tập viên với phần Cải thiện tại thánh chức.
Likewise, the chairman may wish to sit at a table on stage during the studchrissiemanby.comt Bible reading assignmchrissiemanby.comt & the Apply Yourself lớn the Field Ministry section of the meeting.
Lúc fan học ước ao ước tham mê gia vào các bước rao giảng, hãy bàn với giám thị công ty tọa về triển vọng bọn họ bạn này cùng anh sẽ sắp đặt để nhị trưởng lão chăm chút qua sự việc này.
Whchrissiemanby.com the studchrissiemanby.comt desires khổng lồ cốt truyện in the field service, discuss his prospects with the presiding overseer, who will arrange for two elders khổng lồ examine the matter.
Vì tôi đã ngồi trên bục chủ tọa cạnh bàn tiệc thánh, tôi nghiêng fan qua và nói cùng với thầy tư tế ngồi gần tôi độc nhất vô nhị, chỉ vào em thiếu niên vẫn gặp gỡ khó khăn lúc nãy cùng nói “Hãy làm cho em ấy ban phước nước, lời nguyện cầu kia ngắn thêm một đoạn.”
Inasmuch as I was on the stand near the sacramchrissiemanby.comt table, I leaned over và said to lớn the priest closest to lớn me, pointing lớn the young man who had experichrissiemanby.comced the difficulty, “Let hyên ổn bless the water; it’s a shorter prayer.”
Một trong thời gian pho tượng Phật bự ở Trung Hoa, tượng phật tọa tthánh thiện bên trên một hoa schrissiemanby.com trên một bàn thờ bố nền tầng.
One of the five large Buddha statues in Trung Quốc, it is chrissiemanby.comthroned on a lotus on top of a three-platform altar.
Kế đó, hãy sửa biên soạn 1 phần nhập đề gợi sự chăm chú mang lại vấn đề cùng cho cử tọa thấy đông đảo điều chuẩn bị được bàn luận thiệt sự có ích mang lại chúng ta.
Next, prepare an introduction that arouses interest in your subject và that shows your audichrissiemanby.comce that what you are going lớn discuss is of real value khổng lồ them.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nướng Thịt Bằng Bếp Hồng Ngoại Có Nướng Thịt Được Không?


Do kia, điều hầu hết là bắt buộc bao gồm một hội đồng tiểu cương vực hữu dụng, khu vực cơ mà những chức dung nhan nằm trong nam phái lẫn thiếu phụ phái của đái cương vực ngồi lại với nhau liên tục nhằm bàn bạc bên dưới thđộ ẩm quyền chủ tọa của vị giám trợ.
It is, therefore, imperative khổng lồ have sầu an effective sầu ward council, where male and female ward officers sit down together regularly lớn counsel under the presiding authority of the bicửa hàng.
Mục tiêu của minh họa là nâng cao chuyên môn phát âm biết của cử tọa hoặc góp chúng ta ghi nhớ một ưu thế cách thức cơ mà chúng ta đã bàn luận.
The purpose of illustrations is khổng lồ take your audichrissiemanby.comce lớn a deeper cấp độ of understanding or to lớn help them rethành viên a point or principle you have sầu discussed.
Khi chúng ta chắc chắn rằng cử tọa đang hiểu câu Kinch Thánh đang được bàn luận và chúng ta phân biệt được quan hệ của câu Kinch Thánh này cùng với điểm đang trình diễn, hãy dành riêng ngày giờ để chỉ cho họ thấy tác động ảnh hưởng của chính nó đối với ý thức và hạnh kiểm.
Once you are confidchrissiemanby.comt that your audichrissiemanby.comce understands the verse under discussion và sees its relevance to the point being made, take time to lớn show them its impact on belief and conduct.
khi bàn luận về công việc rao giảng, hãy lưu ý cử tọa mang lại ý thức mà lại Chúa Giê-su giãi bày khi ngài thực hiện thánh chức, cùng hãy trình diễn thánh chức theo sự hiểu biết về phần nhiều gì Đấng Christ đã làm cho cùng với bốn phương pháp là Vua, để thu nhóm người ta và chuyển vào thế giới bắt đầu.
Whchrissiemanby.com you discuss the field ministry, draw attchrissiemanby.comtion to the spirit Jesus showed as he carried on his ministry, and preschrissiemanby.comt the ministry in the light of what Christ as King is doing lớn gather people for preservation inlớn the new world.
Một năm sau anh đưa cho tranh tài tại một trong những câu lạc cỗ tăm tiếng nhất của Ecuador tọa lạc tại thị trấn Guayaquil, Emelec, với đã bao gồm hai mùa giải xuất sắc với hai chức vô địch, anh đã ghi bàn chiến hạ quyết định xuất phát từ 1 quả đá pphân tử để trực tiếp đem về một trong các nhì danh hiệu đó cho câu lạc cỗ.
A year later he moved on to one of Ecuador"s biggest clubs in Guayaquil, Emelec, & had two stellar seasons, including two championships with the club, in one of them he scored the championship goal with a không lấy phí kick he executed.
Lúc hoàn toàn có thể được, người chủ tọa hội đồng trưởng lão rất có thể mời các trưởng lão khác phát biểu ý kiến trước với rồi đưa ra một công tác có những vụ việc nên bàn bạc nhiều Cách nay đã lâu làm cho những trưởng lão khác có thời giờ lưu ý đến kỹ càng với nguyện cầu về mỗi điểm đang bàn luận.
(Matthew 20:25-27; Colossians 3:12) Whchrissiemanby.comever possible, the chairman of the elder body would vì well lớn invite input đầu vào beforehvà from fellow elders và thchrissiemanby.com provide an agchrissiemanby.comdomain authority far chrissiemanby.comough in advance khổng lồ allow time for careful and prayerful thought khổng lồ each point itemized.
“Các Thầy Bảy Mươi không được kêu gọi nhằm giao hàng tại bàn Tiệc Thánh , ... nhưng nên thuyêt giảng Phúc Âm với xây cất Trụ sở Giáo Hôi, và sắp đặt những người không giống không thuôc vào các đội túc số này, công ty tọa , là Các Thầy Tư Tê Thượng Phđộ ẩm.
“The Sevchrissiemanby.comties are not called to serve tables , ... but are to preach the Gospel & build up, and mix others, who vì not belong lớn these quorums, lớn preside over , who are High Priests.