English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền khô Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) biểu thị verb To manifest, to lớn manifest itself, to lớn show plainly hành vi đẹp đẽ biểu hiện phđộ ẩm chất tín đồ cùng sản a fine action manifesting the nature of a communist mâu thuẫn bộc lộ dưới các vẻ ngoài không giống nhau the contradiction manifests itself in many different forms To depict (with artistic means) âm nhạc dùng âm thanh để biểu thị cuộc sống đời thường music depicts life with sounds noun Manifestation khinh thường những cụ thể quan trọng là biểu hiện của bệnh qua loa rất nhiều qua loa slighting important details is a manifestation of schematism, of perfunctorinesshễ tự lớn manifest, khổng lồ manifest itself, lớn show plainly, be expressed/evinced/manifested hành vi xinh xắn biểu thị phẩm hóa học tín đồ cộng sản a fine action manifesting the nature of a communist mâu thuẫn biểu thị dưới nhiều hình thức khác biệt the contradiction manifests itself in many different forms lớn depict (with artistic means) âm thanh sử dụng âm thanh hao nhằm thể hiện cuộc sống thường ngày music depicts life with sounds symbol, token bộc lộ của sự việc thống tốt nhất a symbol of unitydanh trường đoản cú manifestation; expression khinh thường những chi tiết đặc biệt là biểu thị của bệnh sơ lược hầu hết sơ sài slighting important details is a manifestation of schematism, of perfunctoriness phòng đầy đủ biểu lộ của nhà nghĩa cá thể to struggle against all manifestations of individualism chủ nghĩa thể hiện expressionism
*