English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền lành Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) phương pháp mạng
*
noun
*
Revolution
*
Cách mạng bốn sản pháp 1789
*
The 1789 French bourgeois Revolution revolution Cách mạng tứ sản pháp 1789 The 1789 French bourgeois Revolution Cách mạng tháng Tám The August Revolution Cách mạng trong nghành nghề tin học Revolution in information công nghệ Muốn nắn làm được cách mạng thì thanh khô niên nên phương pháp mạng bé người mình trước To carry out revolution, the youth must first carry it out in Cách mạng dục tình sản xuất, bí quyết mạng kỹ thuật, phương pháp mạng bốn tưởng với vnạp năng lượng hoá là cha phần tử hữu cơ của phương pháp mạng xã hội nhà nghĩa Revolution in the relations of production, technical revolution và ideological & cultural revolution are the three organic components of the socialist revolution revolutionary Tư tưởng biện pháp mạng Revolutionary ideas; revolutionary ideology Chiến sĩ giải pháp mạng Revolutionary fighter
*