Nói mang lại non sông hình loại ủng, đang thiệt thiếu hụt sót trường hợp họ quên nhắc đến món mì Ý nóng thịt bò bằm