Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự chrissiemanby.com.

Bạn đang xem: Màu nhuộm Đỏ carmine là gì, nghĩa của từ carmine, indigo carmine là thuốc gì

Học các tự bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.

Xem thêm: Cách Chiên Đậu Hũ Giòn Bên Ngoài, Mềm Nóng Bên Trong, Mẹo Hay Giúp Đậu Hũ Chiên Giòn Hơn


Các ý kiến của các ví dụ không miêu tả quan điểm của những chỉnh sửa viên chrissiemanby.com chrissiemanby.com hoặc của chrissiemanby.com University Press giỏi của những nhà trao giấy phép.
The remaining 1/2 were fixed in 10% formalin stained with carmine, then used in the developmental studies.
Recovered worms were stained with hydrochloric carmine, and preserved as whole-mounts for examination by bright-field và laser confocal microscopy.
The worms were relaxed in distilled water, fixed in 70% ethanol followed by observation under light microscope after staining with acid carmine.
Brighter still are the crimson và carmine, both of which, before the invention of synthetic dye, were obtained from the dried body of the scarlet grain insect, al-qirmiz.
He described the large moth"s colors of amazing distinction, blaông chồng, grey, cloudy trắng tinged with carmine or vaguely shading off inlớn olive sầu green.
Natural carmine dye used in food & cosmetics can render the product unacceptable to lớn vegetarian or vegan consumers.
The color varies from carmine to Trắng và even blackish, with more or less numerous white spots và often darker, articulated, spiral bands.
These infected cells have inclusions which stain a carmine red color, found in the paranuclear cytoplasm readability.
*

*

*

*

Thêm tính năng bổ ích của chrissiemanby.com chrissiemanby.com vào trang mạng của khách hàng áp dụng ứng dụng form tra cứu tìm miễn phí của Cửa Hàng chúng tôi.
Tìm tìm áp dụng trường đoản cú điển của Cửa Hàng chúng tôi ngay từ bây giờ cùng chắc chắn rằng rằng bạn ko bao giờ trôi mất xuất phát từ một lần tiếp nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập chrissiemanby.com English chrissiemanby.com University Press Bộ lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications