Ở bài viết trước Anh Phan vẫn chia sẻ về 10 cụm từ bỏ đi cùng với come được sử dụng tương đối liên tục. Bài viết này bản thân sẽ liệt kê danh sách 99 các tự Tiếng Anh cùng với Come (phrasal verb with come). Vì nội dung bài viết khá dài, mình sẽ liệt kê ở từng bài viết khoảng hơn 30 nhiều từ bỏ. Series bài viết về các từ bỏ Tiếng Anh cùng với Come lần này vẫn bao gồm vào 3 bài viết.

Bạn đang xem: 20 cụm từ thông dụng Đi với come after là gì, to come after là gì, nghĩa của từ to come after

Quý khách hàng sẽ xem: Come after là gì

Đang xem: Come after là gì

1. Come about: ra mắt, xẩy ra, xảy đến

Can you tell me how the accident came about?

2. Come Across: vô tình quan sát thấy/chạm mặt một cái gì/ai đó

I come across the old high school friend at the mall.

Come Across: Mang lại một hình hình họa hoặc là diện mạo làm sao đó

A business suit and briefcase help her lớn come across as the competent professional she is.

3. Come after: theo, theo sau, mang đến sau (ai đó)

Don’t try khổng lồ come after me.

Come after: bạn kế nhiệm, fan kế sau (ai đó) thành công xuất sắc trong một nghành nào đó.

Who came after Louis XIV?

4. Come Along : đi theo với ai đó

I’d like you to lớn come along with me lớn my nephew birthday các buổi tiệc nhỏ.

Come along: hiện đại, chuyển đổi tích cực

Your English is really coming along!

5. Come apart: phân tách rẽ, bóc tách ra

The cup just came apart in my hands.

6. Come around: biến đổi suy xét của người nào đó

Give her time, and she may come around and see things your way.

7. Come away: bóc tách rời khỏi một cái gì đó

The egg started lớn come away from the pan

Come away: bóc tách mình ngoài (dòng gì đó, ở đâu đó)

She goes to lớn the beach lớn come away from the busy city

8. Come at: đạt được, dành được, đọc được (qua thử thách, gian khó)

His precise meaning was not easy to lớn come at.

Come at: hành hạ và quấy rầy, tấn công

As I backed away, he came at me with a knife.

Come at: đồng y làm gì đấy, nỗ lực, chấp nhận

I′m not going lớn come at that again. It’s too risky

9. Come back : trở lại (kí ức, hồi ức)

His memories about his passed away mother suddenly came baông xã at him

Come back: quay lại trạng thái cũ ban đầu

He comes baông chồng with the better exam results this summer.

Come back: trở về, trlàm việc về

I left my office & came baông xã trang chủ early.

10. Come before: phơi bày trước một ai đó có quyền lực

He was summoned to come before the king.

Come before: điều gì đó nên quan trọng hơn

Looking out for your family should come before making money.

Come before: bị phán xử, kết án, tuyệt thảo luận

Jones’ behavior will come before the board of directors.

Come before: đi trước, đứng trước

A comes before B in the alphabet.

11. Come between: ảnh hưởng xấu hoặc khiến bất đồng quan điểm giữa ai đó

Our love sầu is so strong that nothing can come between us.

12. Come by: giành được một điều gì đó một bí quyết tình cờ

A loyal friover is hard khổng lồ come by.

Come by: đi đến ngay sát, xẹp thăm

Rethành viên lớn come by your granny’s house on the way trang chính.

13. Come down: sụp xuống, rơi xuống, đi xuống

A tree came down và hit the car stood under it when the storm came.

Come down: kéo đổ, toá dỡ

The building has khổng lồ come down before this storm season.

Come down: giảm xuống

Stochồng prices have sầu come down since the peak of the boom.

Come down: đi mang lại một quyết định

I can’t guess which way the board will come down on the project.

Come down: quá qua thời gian

Much wisdom has come down in the form of proverbs.

Come down: phục hồi, phục sinh, quay lại tâm trạng niềm tin sau một thời điểm trên cao hứng

He finally came down from his post-bonus high.

14. Come down on: trừng phạt, phạt

The company came down on him very hard after he was found skipping work.

15. Come down upon: chỉ trích nặng nề nề

They’re coming down heavily upon people for not paying their taxes.

Come down to: giảm đi, đi xuống

Come down lớn my house someday and have sầu lunch.

Xem thêm: Cách Làm Món Gà Kho Gừng Ngon Đậm Đà Đưa Cơm, 3 Cách Làm Gà Kho Gừng Nghệ Nhẹ Nhàng

Come down lớn : trông cậy vào, nhờ vào

16. Come down with: bị bệnh(gì đó), có thể hiện của bệnh dịch cùng với triệu triệu chứng viêm họng hạt, ho

I’m coming down with a flu.

17. Come for : tìm kiếm một lắp thêm gì hay ai kia, lùng bắt ai đó

You should hide: the police are coming for you.

18. Come forth: tiến tới, xuất hiện

Suddenly a snake appeared and came forth out of the bushes.

19. Come from: tới từ đâu, đất nước nào

I come from Vietnam

trăng tròn. Come in: đi vào

May I come in please?

That flight just came in.

đôi mươi. Come in: trsinh sống bắt buộc bao gồm liên quan, vận dụng được, có ích

Example: The fourth stage of the project is where Team B comes in.

20. Come in: sẵn gồm, sẵn sàng

Blackberries will be coming in next month.

đôi mươi. Come in: tmê say gia vào, bắt đầu chơi với cùng 1 team làm sao đó

They started together, but the drummer came in late.

Come in: kết thúc một cuộc đua xuất xắc sự canh tnhóc ở một ví trí độc nhất vô nhị định

The dog I had bet on came in fourth in the second race.

21. Come in for: cảm nhận, cảm thấy

If you go into the forest, you’ll come in for a nasty surprise.

22. Come into: thừa kế (tiền)

After his father died, he came into lớn a large fortune.

22. Come into: là 1 nguyên tố trong việc gì đó

Money doesn’t come into it.

23. Come off: thành công, đã đạt được thành công

He tried his Michael Jackson impression, but it didn’t really come off.

23. Come off: diễn ra, xảy đến

Did the trip to Paris ever come off?

24. Come on: khuyến khích tinc thần

Come on, my son, it’s time to go lớn bed.

24. Come on: xuất hiện trên TV hay lên sóng

I was going lớn turn off the TV, but my favorite show came on.

24. Come on: tân tiến, phạt triển

The new garden is coming on nicely.

24. Come on: tò mò ra, tìm kiếm thấy, bắt gặp

Turning the corner, I came on Julia sitting by the riverngân hàng.

24. Come on: bắt đầu

It came on to snow after dusk.

25. Come out: được sản xuất, được xuất bản

My new book comes out next week.

25. Come out:tác dụng, xong xuôi,

There were a lot of problems at the start, but it all came out well in the kết thúc.

25. Come out: bị trừ, bị khấu trừ từ

That comes out of my paykiểm tra.

25. Come out: đi thoát ra khỏi, thoát ra khỏi

The mouse came out of the hole.

25. Come out: Biểu đạt ‎ kiến một phương pháp túa mở

You had come out in favor of the curent matters in our relationships.

26. Come out in: bị ảnh hưởng bởi

He’s come out in spots.

27. Come out in: nói gì đó một phương pháp bất ngờ

He came out with a very dubious excuse.

28. Come out of: trở nên tân tiến trường đoản cú một cái gì đó

The book came out of his experiences in Rome.

29.Come out with: Nói ra, tiết lộ một cách bất ngờ

He comes out with the strangest things!

29. Come out with: Sẵn sàng nhằm xuất bạn dạng xuất xắc cung cấp ra

The company came out with a new line in just three months.

30. Come over: ảnh hưởng, bị gì đó

Danh sách thành ngữ xuất xắc cụm tự Tiếng Anh cùng với come đã còn được cập nhật sinh hoạt các bài viết tiếp theo. Mời chúng ta đón đọc. Chúc chúng ta học Tiếng Anh mừng rỡ cùng thành công xuất sắc.

Nếu bạn cần tra cứu tự vựng Tiếng Anh, bạn cũng có thể sử dụng website Dictionary.Com