Concern là 1 trong những từ không còn xa lạ vào giờ đồng hồ Anh được gọi là “nỗi sợ hãi lắng”. Cùng kiếm tìm làm rõ hơn về những nghĩa cơ mà concern biểu lộ qua bài viết với gần như ví dụ ví dụ qua nội dung bài viết sau đây của chrissiemanby.com.Quý Khách đang xem: Be concerned with là gì

1. Concern là gì?

Concern là động tự trong giờ Anh, bao gồm cách phát âm là /kənˈsɜːn/, trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm ngày tiết máy hai. Ý nghĩa của từ tiếng Anh này được dịch trong trường đoản cú điển Cambridge là “khổng lồ cause worry khổng lồ someone” (Gây ra nỗi lo ngại mang đến ai đó)

Ví dụ:

+ It concerns me that they haven't been in tương tác. (Điều khiến cho tôi băn khoăn lo lắng là chúng ta đã trở nên mất liên lạc).

Bạn đang xem: To be concerned with là gì, nghĩa của từ concern trong tiếng việt

+ The water pollution concerns us all. (Tình trạng độc hại nguồn nước tạo đến toàn bộ chúng ta nỗi lo lắng).

+ Concern for his health condition is growing. (Nỗi lo ngại mang đến chứng trạng sức khỏe của anh ấy sẽ tăng lên)

Một số ý nghĩa khác của từ concern được tổng thích hợp như sau:

1. Concern with: bao gồm liên quan cho tới, bám líu cho tới chiếc gì

Ví dụ: The answer has no concern with the question. (Câu vấn đáp không tồn tại chút tương quan như thế nào cho tới câu hỏi)

2. Concern in: lợi lộc, cổ phần

Ví dụ: He has no concern in an affair (Anh ấy không có chút lợi ích nào)

3. Concern: chuyện đề xuất lo

Ví dụ: It is no concern of hyên ổn (Không cần tà tà chuyện của anh ta).


*

4. Sự lo ngại, lo sợ, quan tiền tâm

Ví dụ: I was filled with concern about the problems of the company (Tôi đầy lo sợ với gần như vấn đề vào công ty)

He notices with deep concern that he will thua thảm contact with her. (Anh ấy lo ngại rằng vẫn mất liên hệ với cô ấy)

2. Các nhiều trường đoản cú thường đi cùng với concern

Một số trường đoản cú thường xuyên đi kèm theo với concern trong giờ đồng hồ Anh, chế tạo ra thành hầu như nghĩa khác nhau như:

1. Car-hide concern: nhà máy dịch vụ thuê mướn xe hơi

2. Commercial concern: hãng buôn

3. Going concern: nhà máy sản xuất bao gồm lãi

4. Going concern assumption: giả thiết công ty lớn liên tục hoạt động

5. Going concern concept: có mang công ty lớn phạt đạt

6. Going concern principle: lý lẽ liên tục marketing vào kế toán

7. Going concern value: quý giá của các thương hiệu đã phát triển

8. Leading concern: nhà máy mặt hàng đầu

9. Paying concern: nhà máy có lời

10. Public concern: quyên tâm tầm thường của đa số người

11. Publishing concern: tín đồ phát hành

12. service concern: nhà máy sản xuất dịch vụ

13. trading concern: hãng sản xuất buôn, nhà máy sản xuất thương thơm mại

14. As far as (someone or something) is concerned: theo đầy đủ gì nhưng ai/đồ vật gi sẽ lo ngại.

15. To whom it may concern: Dành cho hồ hết ai quan tâm cho. Cụm từ bỏ này thường được thực hiện trong lúc viết thỏng, tin nhắn, ráng đến lời “kính gửi” tới người thừa nhận Khi họ chưa chắc chắn ví dụ bạn dìm là ai.

3. Giới từ đi cùng với concern

Concern thường xuyên đi cùng với các giới từ khác biệt như “about, for,...”. Đi kèm cùng với đông đảo giới từ bỏ khác nhau các từ bỏ này sẽ có được với hồ hết nghĩa không giống nhau:

1. Concern about (Adj): được sử dụng nlỗi một tính từ bỏ với nghĩa là “Lo lắng”

Ví dụ:

She is concerned about her patients. (Cô ấy lo ngại về hầu như người bệnh của mình)

I am concerned about him. (Tôi cực kỳ lo lắng mang lại anh ta)

We are concerned about the environment. (Chúng ta lo lắng về triệu chứng môi trường)

2. Concern for: được thực hiện nhỏng một danh từ, cùng với chân thành và ý nghĩa là “nỗi lo ngại, sự lo lắng”

Ví dụ:

His concern for the project is enormous. (Mối quyên tâm của anh ta về dự án siêu lớn)

Your concern for studies should be focused (Mối quyên tâm của doanh nghiệp về việc tiếp thu kiến thức yêu cầu được crúc trọng)

We should have great concern for the environment. (Chúng ta đề nghị có mối quan tâm béo cho tới môi trường)

3. Concern with: tương quan mang đến, chịu trách nhiệm cho

Ví dụ:

I am concerned with my job. (Tôi quan tâm mang đến quá trình của mình)

He is concerned with the building of structure. (Anh ấy lo ngại cùng với kết cấu của con kiến trúc)

He was concerned with my business affairs. (Anh ta sẽ lo ngại cùng với các bước sale của tôi)

4. Một số cách nói concern vào giao tiếp

Trong giờ Anh giao tiếp, tự concern cũng tiếp tục được áp dụng. Dưới đó là một số trong những phương pháp nói với từ concern phổ biến:

STT

Câu

Ý nghĩa

1

I'm very concerned /aɪm ˈvɛri kənˈsɜːnd/

Tôi cực kỳ quan tâm

2

It's not my concern /ɪts nɒt maɪ kənˈsɜːn/

Đó không hẳn là côn trùng quyên tâm của tôi

3

What's your concern? /wɒts jɔː kənˈsɜːn?/

Mối quyên tâm của công ty là gì?

4

Why are you concerned? /waɪ ɑː juː kənˈsɜːnd?/

Tại sao các bạn lại quan tiền tâm?

5

I underst& your concern /aɪ ˌʌndəˈstænd jɔː kənˈsɜːn/

Tôi phát âm côn trùng quyên tâm của bạn

6

That's one of my concerns /ðæts wʌn ɒv maɪ kənˈsɜːnz/

Đó là 1 trong những trong những mọt quyên tâm của tôi

7

That's my concern, not yours. /ðæts maɪ kənˈsɜːn, nɒt jɔːz./

Đó là mọt quyên tâm của tôi chứ đọng chưa phải của bạn

8

His eyes clouded with belated concern và his voice lost its edge /hɪz aɪz ˈklaʊdɪd wɪð bɪˈleɪtɪd kənˈsɜːn ænd hɪz vɔɪs lɒst ɪts ɛʤ/

Mắt anh nhắm lại với việc băn khoăn lo lắng muộn mằn cùng giọng anh bị lạc mất đi

9

The most pressing concern is securing their own survival /ðə məʊst ˈprɛsɪŋ kənˈsɜːn ɪz sɪˈkjʊərɪŋ ðeər əʊn səˈvaɪvəl/

Mối quan tâm thúc bách tuyệt nhất là đảm bảo cuộc sống còn của thiết yếu họ

10

She had no concern about that part /ʃiː hæd nəʊ kənˈsɜːn əˈbaʊt ðæt pɑːt/

Cô ấy không còn bao gồm sự quan tâm về phần đó

5. Phân biệt Concern, worry, anxious, apprehensive sầu, nervous vào giờ đồng hồ Anh


*

Concern, worry, anxious, apprehensive sầu, nervous để có nghĩa là lo ngại. Tuy nhiên, mỗi từ bỏ lại được sử dụng thông dụng giữa những ngôi trường vừa lòng khác biệt. Chúng ta hãy thuộc tìm hiểu:

5.1. Cách thực hiện Worry là gì?

Từ worry được sử dụng với tức là “lo lắng”, Việc băn khoăn lo lắng ở đây hay được đọc mang tính tiêu cực, bao gồm thẻ là điều khiến giận dữ hoặc ko hài lòng về điều có thể xẩy ra. Từ “worry” thường được đi kèm theo cùng với tính tự “about”

Ví dụ:

+ Don’t worry. You will recover soon. (Đừng vượt băn khoăn lo lắng, bạn sẽ bình phục nkhô cứng thôi)

+ He worries about the project. (Anh ta hết sức lo lắng về dự án)

Cùng với ý nghĩa là băn khoăn lo lắng nhưng mà “Concern” có nghĩa là “lo lắng về điều có thể không xảy ra”. Tuy nhiên, cường độ lo lắng của “Worry” không bằng “anxious”

5.2. Cách thực hiện Anxious là gì?

Từ “Anxious” cũng Có nghĩa là “lo lắng”, cơ mà nó hay chủ yếu về cảm hứng nhiều hơn, bao gồm mức độ băn khoăn lo lắng cao hơn và trọng thể rộng so với tự “worry”. Giới tự thường xuyên đi cùng với “anxious” là “for, about”

Ví dụ:

We are anxious about looking for a job after graduation. (Chúng tôi băn khoăn lo lắng về việc tìm và đào bới tìm một các bước sau thời điểm tốt nghiệp)

She appears with an anxious face. (Cô ấy xuất hiện thêm với một vẻ khía cạnh lo lắng)

5.3. Cách áp dụng Apprehensive là gì?

Apprehensive: lo lắng hoặc lo sợ điều gì đó ko hay rất có thể xẩy ra, fan nói thông thường có tính cảnh giác, lo xa Khi thực hiện tính từ bỏ này. Khi sử dụng tự “worry, concern, anxious, nervous”, bạn nói gồm xúc cảm băn khoăn lo lắng cơ mà không hề sợ đặc. Còn khi thực hiện Apprehensive, người nói diễn tả sự lo ngại, hại đặc. Apprehensive thường xuyên đi cùng với giới trường đoản cú about/of.

5.4. Cách sử dụng Nervous là gì?

“Nervous” tức là lo lắng, thường xuyên đứng trước một hành vi, quá trình, sự khiếu nại đặc trưng.

Ví dụ:

“Nervous” là cảm xúc băn khoăn lo lắng trước lúc thực hiện một vấn đề đặc trưng, trong khi “worry” là nỗi băn khoăn lo lắng về thực trạng, cá nhân rõ ràng, với “concerned” là nỗi lo lắng về bạn không giống, làng mạc hội, nhân loại,...

Xem thêm:

Tóm lại, sự khác biệt thân các tính tự thuộc tức là băn khoăn lo lắng nàhệt như sau:

Từ vựng

Sự không giống biệt

Worry (v); worried (adj)

Mang nghĩa “lo lắng” nói chung.

Theo sau rất có thể là tân ngữ hoặc không, cũng có thể là 1 trong mệnh đề

Thường đi với giới trường đoản cú “about”.

Concern (V); concerned (adj)

Mang nghĩa “lo lắng” cho những người khác, xã hội, trái đất.

Theo sau yêu cầu là một trong tân ngữ hoặc mệnh đề.

Thường đi với giới từ “about”, “for”.

Anxious (adj)

Mang nghĩa “lo lắng”, mức độ cao hơn và mang tính chất long trọng hơn worry.- Thường đi với giới từ bỏ “about”, “for”

Apprehensive (adj)

Mang nghĩa “lo lắng” vì chưng tính lo xa, cẩn trọng.- Không gồm tân ngữ, có thể bao gồm mệnh đề lép vế.

Thường đi với giới trường đoản cú “about”, ”of”

Nervous

Mang nghĩa “lo lắng/hồi hộp” khi sắp sửa làm cthị trấn gì quan trọng đặc biệt, lạ lẫm.-Thường đi với giới trường đoản cú “about”, “of”

bởi thế, trên đây là phân tích và lý giải của chrissiemanby.com về nghĩa của từ bỏ “Concern là gì”. Hy vọng bài viết đã đem lại đến các bạn các đọc tin có ích, góp chúng ta học tốt giờ Anh hơn nữa.