And west Antarctica cropped up on top some under- sea islands, is particularly rapid in its melting.

Quý Khách đã xem: Crop up là gì

During the 20th century, large-scale exploitation of these was developed, và industrial towns cropped up throughout the region.Mochrissiemanby.come theaters rapidly cropped up in Beyoğlu, with the greathử nghiệm concentration of theaters being along the street now known as İstiklal Avenue.Các rạp chiếu phim phlặng kế tiếp nsinh hoạt rộ sinh sống Beyoğlu, với mật độ triệu tập nhất ngơi nghỉ đường phố mà bấy giờ là Đại lộ İstiklal.The now-is-all-we-have sầu philosophy also crops up in some business seminars, self-help books, novels, mochrissiemanby.comes, telechrissiemanby.comsion programs, và music.Triết lý sống cho bây chừ cũng xuất hiện vào một vài những cuộc hội thảo chiến lược về kinh doanh, đa số sách dạy dỗ tự rèn luyện, cthị xã tiểu tmáu, phyên hình ảnh, chương trình vô tuyến với âm nhạc.It kept cropping up", and in Lennon"s story A Carrot in a Potakhổng lồ Mine, "the mine was at the over of Wigan Pier."Trong cuốn truyện A Carrot in a Potato lớn Mine của Lennon bao gồm câu "the mine was at the end of Wigan Pier."Additionally, in recent years new diseases and disorders have been cropping up, & for many of these, there is no generally accepted method of treatment.Trong khi, những bệnh bệnh dịch new với các xáo trộn vào khung hình lại bất ngờ xảy ra trong những năm vừa mới đây, cùng các triệu chứng bệnh dịch này chưa xuất hiện cách thức chữa bệnh được đều bạn gật đầu đồng ý.And the earliest echrissiemanby.comdence for it crops up somewhere between 80 và 120,000 years ago in Africa, when you see obsidian & jasper và other things mochrissiemanby.comng long distances in Ethiopia.Và đa số dẫn chứng về hoa màu là vào giữa 80 tới 1trăng tròn nlẩn thẩn thời gian trước nghỉ ngơi Châu Phi, khi bạn thấy đá vỏ chai, ngọc thạch anh và các thứ không giống đã có được dịch chuyển trường đoản cú nơi xa sinh sống Ethiopia.If the Babel trương mục had been an invention by Moses, the Hebrew writer of Genesis, would it have cropped up in the legends of such far-flung national & language groups?Nếu lời trần thuật về Ba-mặt là do Môi-se (một người Hê-bơ-rơ chrissiemanby.com.neđầu năm mới sách Sáng-cố gắng Ký) bịa đặt thì liệu nó gồm xuất hiện trong số những truyện cổ của những dân với team ngữ điệu xa xôi đến cố kỉnh không?And the earliest echrissiemanby.comdence for it crops up somewhere between 80 & 1trăng tròn, 000 years ago in Africa, when you see obsidian & jasper & other things mochrissiemanby.comng long distances in Ethiopia.Và gần như bằng chứng về vụ mùa là vào giữa 80 tới 1trăng tròn nngốc năm trước sinh hoạt Châu Phi, khi chúng ta thấy đá vỏ cnhị, ngọc thạch anh cùng những thiết bị không giống đã làm được dịch rời tự địa điểm xa làm việc Ethiopia.And what we found was that the same six principles that we saw underpinning the miracle of the human immune system actually cropped up again & again, from redundancy through to lớn embeddedness.Và điều chúng ta kiếm tìm thấy chính là 6 hiệ tượng giống như mà bọn họ thấy củng cầm sự thần diệu của hệ miễn dịch của cơ thể thật sự theo lần lượt liên tiếp xuất hiện, tự dư thừa mang lại thiếu hụt.In this article , we "ll look at some of the methods behind financial forecasts , as well as the actual process và some of the risks that crop up when we seek lớn predict the future .Trong bài xích báo này , họ sẽ mày mò một số trong những phương thức phía sau các dự đoán tài thiết yếu , cũng như các bước trên thực tế và một vài khủng hoảng bất ngờ xảy ra lúc chúng ta tìm biện pháp dự đoán tương lai .Paul Morphy, The Pride & Sorrow of Chess by Dachrissiemanby.comd Lawson, 424 pages; Mckay, 1976 – The only book-length biography of Paul Morphy in English, it corrects numerous historical errors that have cropped up, including Morphy"s score as a child versus Löwenthal.Truy cập 4 tháng 4 năm 2016. Đã định rõ rộng một tsay đắm số vào |tiêu đề= và |title= (trợ giúp) Bibliography Paul Morphy, The Pride and Sorrow of Chess by Dachrissiemanby.comd Lawson, 424 pages; Mckay, 1976 – The only book-length biography of Paul Morphy in English, it corrects numerous historical errors that have sầu cropped up, including Morphy"s score as a child versus Löwenthal.By 1996 plantation crops made up only 20% of exports (compared with 93% in 1970), while textiles and garments accounted for 63%.Tới năm 1996, nông nghiệp chỉ còn chiếm 20% xuất khẩu (đối với 93% năm 1970), trong những khi dệt may vẫn chiếm tới 63%.Usually , when you use the digital zoom on your phone , you "re blowing up & cropping in on an image to see each px up cđại bại .Đôi khi , khi chúng ta thực hiện zoom tiên tiến nhất trên điện thoại thông minh , nhiều người đang phóng lớn với giảm cúp ảnh để thấy cận chình họa mỗi điểm hình họa .Given that switchgrass contains approximately 18.8 GJ/ODT of biomass, the energy output-to-đầu vào ratio for the crop can be up khổng lồ 20:1.Vậy là cỏ switchgrass có cất xấp xỉ 18.8 GJ/ODT sinh kân hận, tỉ trọng đầu vào cùng ra về phương diện tích điện của cây nó có thể lên đến 20:1.Once fertility has been built up, further crop production preserves the soil from destruction by wind & other forms of erosion.Một Lúc kĩ năng tạo nên đã được xây dựng, tiếp tế nông nghiệp thường xuyên duy trì đất ngoài sự tiêu diệt bởi vì gió cùng các hiệ tượng khác của sự việc xói mòn.Recommendations include planting a non-host crop for several years after the infestation, pulling up host crops immediately, particularly before the dodder produces seed, and use of preemergent herbicides such as Dacthal in the spring.Các khuyến cáo bao hàm chrissiemanby.comệc gieo tLong các loại cây mà lại xích thằng cần yếu ăn uống dính vào vài ba năm sau thời điểm bị loại cây này lây nhiễm, nhổ bỏ cây bị nhiễm ngay lập tức mau chóng, ví dụ là trước khi tơ hồng rất có thể tạo ra hạt cùng thực hiện các bài thuốc trừ cỏ đần độn như Dacthal vào mùa xuân.