Dấu câu là một thành phần quan trọng trong những câu văn, lời nói trong mọi ngôn ngữ. Nếu chúng ta sử dụng sai chức năng của dấu câu sẽ dẫn đến sai nghĩa của cả câu. Chính vì vậy , trong bài viết này chrissiemanby.com sẽ cung cấp cho bạn kiến thức về dấu câu trong tiếng Anh mà bạn cần biết.


1. Dấu câu trong tiếng Anh là gì?

Cũng như trong tiếng Việt,dấu câu (punctuation) trong tiếng Anhđược sử dụng để kết thúc câu, để ngắt câu, biểu lộ tình cảm, cảm xúc,v…v…

*
*
*
*
*
Lưu ý khi sử dụng dấu câu trong tiếng Anh

Sử dụng sai dấu câu không chỉ khiến bạn bị mất điểm khi viết luận hoặc gửi email, mà đôi lúc còn làm đối phương hiểu sai ý nghĩa điều bạn muốn truyền đạt. Chính vì vậy, chrissiemanby.com sẽ cung cấp cho bạn những lưu ý khi sử dụng dấu câu trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Dấu chấm tiếng anh là gì

Vị trí của dấu câu trước hoặc sau dấu nháy kép đóng là khác nhau.Tiếng Anh Mỹ luôn luôn đặt dấu chấm (dấu chấm hết câu) và dấu phẩy bên trong dấu nháy kép, “like so.” Tiếng Anh thường đặt dấu chấm và dấu phẩy sau dấu nháy kép, “like so”, trừ trường hợp trong cuộc đối thoại khi dấu chấm câu phải ở bên trong dấu nháy kép: “like so,” he said.Dấu chấm phẩy và dấu hai chấm luôn luôn đứng ngoài dấu nháy kép, “like so”;Việc sử dụng dấu hỏi chấm và dấu chấm than khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh. Nếu toàn bộ câu là câu hỏi, và lời trích dẫn là một từ hoặc cụm từ ở cuối câu, dấu chấm hỏi sẽ ở bên ngoài dấu nháy kép. Nếu toàn bộ câu là câu tường thuật và lời trích dẫn là câu hỏi thì dấu chấm hỏi sẽ ở bên trong dấu nháy kép.Có hai ngoại lệ cho quy tắc dấu gạch nối-dấu gạch ngang. Khi tạo các danh từ ghép, khi một trong các từ lại được tạo từ hai từ khác, hãy sử dụng dấu gạch ngang ngắn ( – ) thay vì dấu gạch nối, như trong, “He took the Paris–New York route.” Dấu gạch ngang ngắn còn được sử dụng giữa các chữ số, như trong số trang hoặc năm, để chỉ một dãy số. (“A discussion on personal finance is found on pages 45–62.”)Đều để giải thích thông tin rõ hơn, nhưng dấu ngoặc đơn thể hiện “sự chú giải” mạnh hơn dấu gạch ngang.Dấu gạch ngang thường không được dùng trong văn phong trang trọng. Bạn có thể thay thế dấu gạch ngang bằng dấu ngoặc đơn, hoặc dấu phẩy. Chỉ nên dùng nó để nhấn mạnh một số lượng hữu hạn các điểm quan trọng.Nếu bạn thấy rằng một câu có vẻ dài lê thê, hãy tìm cách thêm một hoặc hai dấu phẩy để người đọc không bị rối mắt. Nếu một câu quá dài, hãy cân nhắc việc tách nó thành hai hoặc nhiều câu nhỏ,Ghi dấu trích dẫn khi cần thiết.

6. Bài tập vận dụng

Bài tập về dấu câu trong tiếng Anh

Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau

1.a.“Have you ever read the story ‘The Open Window’ by O. Henry? asked Martha.b.“Have you ever read the story ‘The Open Window’ by O. Henry?” asked Martha.c.“Have you ever read the story “The Open Window” by O. Henry?” asked Martha.

2.a. Did you know it was Winston Churchill who called Russia “a riddle wrapped up in a mystery inside an enigma”?b. Did you know it was “Winston Churchill” who called Russia “a riddle wrapped up in a mystery inside an enigma?”c. Did you know it was Winston Churchill who called Russia “a riddle wrapped up in a mystery inside an enigma?”

3.a. After reading a review of Toy Story, I wanted to see the movie.b. After reading a review of Toy Story, I wanted to see the movie.c. After reading a review of “Toy Story,” I wanted to see the movie.

4.a. Leaving five minutes early on Friday was our “reward.”b. Leaving five minutes early on Friday was our “reward”.c. Leaving five minutes early on Friday was our ‘reward.’

5.a.“Megabyte,” “baud speed,” “internal RAM”—these are all examples of technical terms.b.“Megabyte,” “baud speed,” “internal RAM—” these are all examples of technical terms.c.“Megabyte”, “baud speed”, “internal RAM”—these are all examples of technical terms.

6.a. If you read my article Budget Play in this morning’s Register, you’ll understand why I’m so cynical about Washington politicians.b. If you read my article ”Budget Play” in this morning’s “Register”, you’ll understand why I’m so cynical about Washington politicians.c. If you read my article “Budget Play” in this morning’s Register, you’ll understand why I’m so cynical about Washington politicians.

7.a.“The story ‘What Does Anyone Really Understand?’ certainly gave me something to think about,” remarked Uncle Art.b.‘The story “What Does Anyone Really Understand?” certainly gave me something to think about,’ remarked Uncle Art.c.“The story “What Does Anyone Really Understand?” certainly gave me something to think about,” remarked Uncle Art.

Xem thêm: Hut Meaning - Hut Definition And Meaning

8.a.“Do you name all your cats Howard,” asked my friend Ted.b.“Do you name all your cats Howard”? asked my friend Ted.c.“Do you name all your cats Howard?” asked my friend Ted.

9.a. The officer asked us whether we had seen the accident.b. The officer asked us whether we had seen the accident?c. The officer asked us, “Whether we had seen the accident.”

10.a.“You would be better off not to offer any excuses,” the personnel director advised, “I’m afraid that will only make matters worse.”b.“You would be better off not to offer any excuses.” the personnel director advised. “I’m afraid that will only make matters worse.”c.“You would be better off not to offer any excuses,” the personnel director advised. “I’m afraid that will only make matters worse.”

11.a. We have only one choice-to open a new branch office in the suburbs.b. We have only one choice to open a new branch office-in the suburbs.

12.a. My suggestion-just in case you’re interested, is to apply for a promotion.b. My suggestion-just in case you’re interested-is to apply for a promotion.

13.a. He is the most unreasonable, I guess I should keep my opinions to myself.b. He is the most unreasonable-I guess I should keep my opinions to myself.

14.a. I can’t find that d- pocket organizer that I worked-Oh, here it is.b. I can’t find that d- pocket organizer that I worked, Oh, here it is.

15.a. Brains, brawn, determination-that’s what I demand from my people.b. Brains, brawn, determination: that’s what I demand from my people.

Đáp án bài tập babaacacacabbaa

Mặc dù có rất nhiều quy tắc và dấu câu, tuy nhiên đa phần đều được sử dụng như tiếng Việt. Hãy ghi nhớ những điểm lưu ý khác biệt quan trọng để tránh những lỗi sai khi dùng nhé. chrissiemanby.com hy vọng bài viết Cách đọc và sử dụng dấu câu trong tiếng Anh đã mang đến các thông tin hữu ích. Chúc các bạn học tốt.