Kính kính chào quí vị thính mang. Xin mời khách hàng theo dõi và quan sát bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 83 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi Hằng Tâm và Christopher Cruise prúc trách.Quý khách hàng sẽ xem: Feeling xanh tức là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are RED IN THE FACE and FEELING BLUE.

Bạn đang xem: Thành ngữ mỹ thông dụng: red in the face/ feeling blue nghĩa là gì,

Trong bài học lúc này, nhị thành ngữ ta học tập là RED IN THE FACE với FEELING BLUE.

Autumn in North America is beautiful. Leaves turn colors. In the summer they’re green, richly green, then Fall slowly comes and they become light yellow, red, dark yellow, brown... a painter palette of different hues. Tourists congregate at famous national parks lớn enjoy the gorgeous sight of Fall foliage. Today, Mai Lan và Mike are sitting in a colorful forest on the Blue Ridge Mountain.

Mùa thu sinh sống Bắc Mỹ Châu thật đẹp mắt. Lá chuyển màu. Vào mùa hè lá xanh, xanh tươi, rồi thu cho tới, lá gửi rubi nphân tử, đỏ, kim cương sđộ ẩm, nâu... nlỗi bảng color của một họa sĩ. Du khách tràn trề ngơi nghỉ những công viên đất nước nhằm trải nghiệm chình họa lá ngày thu. Hôm ni Mai Lan cùng Mike cũng đang ngồi trong rừng đầy mầu sắc nghỉ ngơi núi Blue Ridge.

MAI LAN: Mike. This is incredible! Look around, it’s so beautiful here!

Mike. Không thể tưởng tượng. Anh nhìn bao quát quanh coi, đẹp thừa xá!

MIKE: Wonderful. The sky’s blue, the leaves take on various hues of colors. This is beyond words!

Tuyệt vời. Ttránh xanh, lá cây đầy đủ dung nhan đầy đủ màu. Lời như thế nào tả nổi!

MAI LAN: I suddenly feel so thankful, thankful for this beautiful sight, thankful for having healthy eyes to lớn enjoy it.

Tôi thốt nhiên thấy cảm giác hàm ân, hàm ân chình họa rất đẹp này, hàm ơn tất cả đôi mắt tốt lành nhằm nhưng hưởng cảnh đẹp.

MIKE: Mai Lan. You’re really thoughtful. I have the same feeling. And I also think about the colors that we use in the English language.

Mai Lan, cô thực là tất cả ý suy nghĩ thâm thúy. Tôi cũng cảm thấy như thế. Và tôi cũng nghĩ cho các Màu sắc ta sử dụng trong Anh ngữ.

MAI LAN: Can you tell me specifically what you’re talking about?

Anh có thể nói rõ thêm về điều anh đang đặt ra không?

MIKE: Of course,yes. Do you know the expression “red in the face”?

Dĩ nhiên được. Cô bao gồm biết thành ngữ "red in the face" không?

MAI LAN: Does it mean angry?

Đó tức là khó tính yêu cầu không?

MIKE: Well. To mean getting angry, they say “seeing red” as in this sentence: Mary saw red when Helen said she was dishonest.

À. Để nói về lên cơn giận, người ta nói dùng "seeing red" nhỏng trong câu "Mary saw red (thấy color đỏ) Lúc Helen nói là cô bất lương".

MAI LAN: Then what about “red in the face”? What does it mean?

Còn "red in the face" thì sao? Nghĩa là gì?

MIKE: Red R-E-D in the face F-A-C-E. To be red in the face means to suffer embarrassment or shame. I was red in the face when I spilled coffee on Mrs. Roberson’s arm at her birthday tiệc ngọt.

Red R-E-D in the face F-A-C-E. To be red in the face có nghĩa là cảm thấy ngượng, xấu hổ. Tôi ngượng vượt lúc đánh đổ coffe vào cánh tay bà Robertson trong tiệc sinc nhật của bà.

MAI LAN: Can I say: Ron was red in the face when he mistakenly announced the second as the first winner of the singing contest?

Tôi nói cách khác nỗ lực này được không: Ron ngượng gạo đỏ phương diện khi anh ta ban bố nhầm lẫn bạn win giải quán quân thi hát với những người chiến thắng giải nhì?

MIKE: Yes. Yes. That’s correct.

Đúng, đúng. Thế là đúng đấy.

MAI LAN: Do you know any idioms with the color blue?

Anh bao gồm biết thành ngữ nào cùng với màu xanh da trời lơ không?

MIKE: Feeling blue! BLUE!

Cảm thấy xanh rớt, blue ! BLUE !

MAI LAN: Does that mean “hope”?

tức là hi vọng à?

MIKE: No, no. Feeling xanh means feeling sad. For example, Sarah felt blue when her best frikết thúc Lee-Ann moved to California.

Không, ko. Cảm thấy blue (xanh lơ) tức thị Cảm Xúc buồn. Thí dụ Sarah "thấy xanh lơ" lúc bạn bè của cô ấy là Lee-Ann dọn đi California.

MAI LAN: That’s really the case.They were such cthua kém friends: they used khổng lồ walk to school together, on weekends they went lớn the gym together and they often shared their confidences. It was evident that Sarah felt blue when Lee-Ann moved khổng lồ California.

MIKE: And I felt xanh when I called you up, left a message, but you didn’t hotline me baông chồng the whole day!

Và tôi bi quan Khi gọi phone cho cô, vướng lại lời nhắn mà lại cô ko Điện thoại tư vấn lại tôi ngulặng một ngày!

MAI LAN: Sorry, Mike. I forgot to lớn kiểm tra for phone messages on that day.

Xem thêm: Lợi ích khi chơi cá cược trực tuyến tại nhà cái KUBET88

Xin lỗi Mike. Tôi quên xem tin nhắn trên điện thoại thông minh hôm đó.

MIKE: Sometimes, people feel blue for no reasons. They say the gloomy sky causes them to feel blue.

Thông thường bạn ta thấy bi thương nhưng không có nguyên do. Họ đổ lỗi là khung trời u ám và sầm uất làm họ ảm đạm.

MAI LAN: Well, I rethành viên we learned an idiom with “green”. Barry was green with envy when he saw his cousin drove sầu a new Mercedes.

À, tôi nhớ mình học tập một thành ngữ cùng với greed color lá cây “green”. Barry xanh khía cạnh vày ganh tức trong khi thấy cậu em bọn họ lái cái xe Mercedes new.

MIKE: Mai Lan, you have such good memory!

Mai Lan, cô có trí tuệ xuất sắc lắm!

MAI LAN: You see, I’m learning English, so I try to lớn use new idioms when there’s a chance. Idioms make a language special & interesting.

Anh à. Tôi đang học tập tiếng Anh cơ mà. Vì vậy khi nào có dịp là tôi cố gắng sử dụng thành ngữ bắt đầu. Thành ngữ tạo nên một ngôn ngữ thành đặc trưng cùng hứng thụ.

MIKE: Yes. Idioms have special meanings which are mostly not deducible from those of individual words.

Đúng. Thành ngữ bao gồm nghĩa quan trọng, không hẳn dò ý nghĩa từng chữ cơ mà đọc được.

MAI LAN: When we can correctly use idioms in the English language, we feel we have mastered this language, we use it like native speakers.

Khi ta cần sử dụng những thành ngữ đúng trong các Anh ngữ, ta Cảm Xúc như thật sự thông thuộc ngôn từ này, ta nói nlỗi người sinh ra tại phía trên, như fan phiên bản xứ!

MIKE: Yes. That’s right. There are many more idioms with color. I can speak of a few more. “Grey matter” for example.

Đúng, đúng kia. Có những thành ngữ với màu sắc nữa. Tôi nói theo cách khác thêm vài tự. "Grey matter" ví dụ điển hình.

MAI LAN: Grey G-R-E-Y matter M-A-T-T-E-R, which means the darker tissue of the brain và spinal cord, figuratively it refers to the intellect, the power of thought. Is that right?

Grey G-R-E-Y matter M-A-T-T-E-R tức là phần màu sắc xám của óc cùng của con đường tủy sinh sống. Nghĩa láng là việc uyên bác, sức khỏe của tứ tưởng.

MIKE: Precisely. I say: Mai Lan has a great khuyến mãi of grey matter. Mai lan is very smart!

Đúng vậy. Tôi nói: Mai Lan có rất nhiều "hóa học xám". Mai Lan logic lắm.

MAI LAN: Come on, Mike. How I wish that were true.

Thôi nhưng mà, Mike. Tôi ước nào đó là sự việc thực.

Hôm nay chúng ta vừa học tập nhị thành ngữ : RED IN THE FACE tức thị NGƯỢNG ĐỎ MẶT với FEEING BLUE tức là CẢM THẤY BUỒN. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hứa hẹn chạm chán lại quí vị vào bài học cho tới.