Once là 1 trong trường đoản cú vào tiếng Anh thường được dùng tương đối thịnh hành.

Bạn đang xem: For once là gì

Bài viết này đang thuộc quý vị nghiên cứu về cấu tạo once cùng biện pháp sử dụng những biến chuyển thể gồm tương quan. Chúng tôi sẽ xem thêm trường đoản cú điển Cambridge để có phần đông phân tích và lý giải rất tốt gửi đến đọc giả

Once là gì gì? Cấu trúc once cùng những dùng once 

Once adverb (PAST):

In the past, but not now (tức là một lượt trạng từ (Quá khứ): trong quá khứ đọng, nhưng lại chưa hẳn bây giờ

This house once belonged to lớn my grandfather. (Ngôi đơn vị này từng thuộc về ông tôi)

Computers are much cheaper nowadays than they once were. (Máy tính ngày này phải chăng hơn những so với trước đây.)

Once-thriving villages stand deserted and in ruins. (Những ngôi buôn bản thịnh vượng một thời bị bỏ phí cùng hoang tàn)

Thành ngữ có liên quan: once upon a time (Ngày xữa ngày xưa)

Đang xem: For once là gì

Once conjunction

(Once lúc được sử dụng như là trường đoản cú kết hợp) sẽ sở hữu nghĩa tương tự nlỗi as soon as, or from the moment when (ngay khi)

Once I’ve found somewhere to live I’ll send you my address. (Ngay Khi tôi search thấy một chỗ nào kia nhằm sinh sống, tôi đang gửi cho bạn can hệ của tớ.)

Rethành viên that you won’t be able to cancel the contract once you’ve signed.

Xem thêm: Lan Anh ( Ca Sĩ Lan Anh Sinh Năm Nào, Ca Sĩ Lan Anh

(Hãy nhớ rằng bạn sẽ không thể diệt thích hợp đồng sau thời điểm đã ký)

Các thay đổi thể liên quan của Once và bí quyết dùng

 At once

At the same time: (tức thì thuộc lúc)

They all started talking at once. (Tất cả họ bắt đầu thủ thỉ và một lúc)

For once: 

Used when something happens that does not usually happen (được áp dụng lúc điều nào đó ko thường xảy ra)

For once, the bus came on time. (Lần trước tiên, xe pháo buýt mang lại đúng giờ đồng hồ.)

Just this once (chỉ lần này):

Used to lớn say that you will only vị or request something on this particular occasion (được thực hiện nhằm nói rằng bạn sẽ chỉ làm hoặc hưởng thụ một cái nào đấy trong mùa đặc trưng này)

All right, I’ll lend you the money – just this once.(Được rồi, tôi vẫn cho mình mượn tiền – chỉ lần này thôi.)

Once again 

(Lần nữa tương tự như once more) again, as has happened before: một lần nữa, nlỗi đã xảy ra trước đây

Once again, racist attacks are increasing across Europe. (Một đợt tiếp nhữa, các cuộc tấn công sáng tỏ chủng tộc sẽ gia tăng bên trên mọi châu Âu.)

Once more

One more time:(thêm lần nữa)

I’d lượt thích to visit the campus once more before we leave sầu. (Tôi mong mỏi đến thăm ngôi trường một lần tiếp nữa trước lúc công ty chúng tôi tránh đi.)

Once or twice: a few times (một song lần)

I’ve seen him once or twice in town. (Tôi đã thấy anh ta một hoặc nhị lần vào thị trấn.)

Once and for all:

completely và in a way that will finally solve a problem: (trọn vẹn với Theo phong cách cuối cùng vẫn giải quyết và xử lý vấn đề)

 Our intention is to destroy their offensive capability once and for all. (Mục đích của chúng tôi là hủy diệt năng lực tiến công của họ một đợt với mãi mãi)

Once in a lifetime

only likely to happen once in a person’s life (chỉ có chức năng xảy ra một lượt trong đời)

An opportunity as good as this arises once in a lifetime. (Một cơ hội xuất sắc nlỗi điều đó xuất hiện thêm một đợt trong đời)

The once

on a single occasion (vào một lúc duy nhất)

I’ve sầu only played rugby the once, & I never want to play it again (Tôi chỉ đùa láng thai dục một lần và tôi ko lúc nào mong mỏi chơi lại)