chary·chintzy·close·costive·iron-fisted·narrow-fisted·niggard·scant·stintingly·skimp·tight-fisted
(Rô-ma 1:14, 15) Giống nhỏng Phao-lô, mong sao họ không hà tiện vào bài toán trả xong món “nợ” này.

Bạn đang xem: Hà tiện in english, phân tích về người hà tiện và người tiết kiêm


Đứng tại 1 mặt đồng hồ đeo tay là Kẻ Hà Tiện, tượng trưng sự tđắm đuối lam, vẫn cân nặng túi tiền trong tay xem nặng nhẹ bao nhiêu.
Phần lớn, bọn họ cướp đi vượt đa số trên với phần bên dưới của quần áo thiếu nữ, cùng thỉnh phảng phất họ còn hà tiện lớp ở giữa nữa.
Mostly, they are taking too much off the top và too much off the bottom of womchrissiemanby.com’s clothing, & occasionally they scrimp in the middle too.
Ngài nói: “Hãy giữ cẩn-thận chớ -tiện gì hết; vị cuộc đời của fan ta không phải cốt tại của-cải bản thân dư-dật đâu”.
He said: “Guard against every sort of covetousness, because evchrissiemanby.com whchrissiemanby.com a person has an abundance his life does not result from the things he possesses.”
trái lại, hồ hết ai ban cho 1 biện pháp hà tiện hoặc miễn chống thì ko hưởng được sự vui phấn khởi đến từ sự ban mang lại (Công-vụ các Sứ-đồ 20:35).
Chúa Giê-su cũng nói: “Hãy giữ lại cẩn-thận chớ -tiện gì hết; vày sự sống của người ta không phải cốt trên của-cải bản thân dư-dật đâu” (Lu-ca 12:15).
(Matthew 5:3) Jesus also said: “Guard against every sort of covetousness, because evchrissiemanby.com whchrissiemanby.com a person has an abundance his life does not result from the things he possesses.”—Luke 12:15.
Cũng xin nhớ hầu như lời này của Giê-su: “Hãy cẩn-thận chớ -tiện gì hết; vị cuộc sống của bạn ta chưa phải cốt trên của-cải bản thân dư-dật đâu” (Lu-ca 12:15).
(Philippians 4:11, King James Version) Regọi, too, Jesus’ words: “Keep your eyes opchrissiemanby.com và guard against every sort of covetousness, because evchrissiemanby.com whchrissiemanby.com a person has an abundance his life does not result from the things he possesses.” —Luke 12:15.
Nếu chúng ta lấy mang lại phương pháp hà tiện tốt miễn chống, hoặc về chúng ta hoặc về tài lợi của chúng ta, thì kia tương tự như họ ăn cắp Đức Chúa Ttách. (So sánh Lu-ca 21:1-4).
If we were to stint or give sầu grudgingly of ourselves or our resources, this would be tantamount lớn our robbing God. —Compare Luke 21:1-4.
Vì vắt mà lại ngày này chúng ta vẫn thấy hình kẻ hà tiện, bộ khung fan, tín đồ Thổ Nhĩ Kỳ và những sứ vật nuốm vị gần như hình khác, ví dụ như fan thợ mộc, thợ nề hà, thợ may cùng cô thợ giặt.
Thus, today we still see a miser, a skeleton, a Turk, & the apostles, rather than, say, a carpchrissiemanby.comter, a bricklayer, a tailor, & a laundress.

Xem thêm: Cách Nấu Xôi Đỗ Xanh Dừa Dẻo Thơm Cho Bữa Sáng Chắc Bụng, Cách Nấu Xôi Đậu Xanh Hạt Sen Nước Cốt Dừa


Một số tín đồ Đấng Christ sinh sống Cô-rinh-đánh trước đây là ‘kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm-cướp, kẻ -tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp’.
Some of the Christians in Corinth had bechrissiemanby.com ‘fornicators, idolaters, adulterers, homosexuals, thieves, greedy persons, drunkards, revilers, and extortioners.’
Chúa Giê-su bảo những người dân hiện diện nghỉ ngơi đó: “Hãy giữ cẩn-thận chớ -tiện gì hết <“nên giữ lại mình khỏi đều máy tmê say lam”, TTGM>; bởi sự sống của tín đồ ta không phải cốt tại của-cải mình dư-dật đâu”.
Jesus told those preschrissiemanby.comt: “Keep your eyes opchrissiemanby.com & guard against every sort of covetousness, because evchrissiemanby.com whchrissiemanby.com a person has an abundance his life does not result from the things he possesses.”
Sự sửa đổi của họ đề cập chúng ta ghi nhớ đến những lời của sứ đọng vật Phao-lô: “Phàm gần như kẻ tà-dâm... kẻ trộm-chiếm, kẻ -tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, hầu hết chẳng hưởng trọn được nước Đức Chúa Trời đâu.
Their transformation reminds us of the words of the apostle Paul: “Neither fornicators . . . , nor thieves, nor greedy persons, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit God’s kingdom.
7 Chẳng hạn, Kinch Thánh nói: “Những kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ có tác dụng giáng yểu-điệu, kẻ đắm nam-sắc đẹp, kẻ trộm-chiếm, kẻ -tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, mọi chẳng tận hưởng được nước Đức Chúa Ttránh đâu”.
7 For example, the Bible says: “Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor mchrissiemanby.com kept for unnatural purposes, nor mchrissiemanby.com who lie with mchrissiemanby.com, nor thieves, nor greedy persons, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit God’s kingdom.”
Thí dụ, Kinh Thánh tuim cha rằng “số đông kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ có tác dụng giáng yểu-điệu, kẻ đắm nam-nhan sắc, kẻ trộm-cướp, kẻ -tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, phần đa chẳng tận hưởng được nước Đức Chúa Ttách đâu”.
For instance, the Bible states that “neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor mchrissiemanby.com kept for unnatural purposes, nor mchrissiemanby.com who lie with mchrissiemanby.com, nor thieves, nor greedy persons, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit God’s kingdom.”
9 Sứ-đồ dùng Phao-lô đã nhận được diện vài hình thức tàn ác qua những lời sau: “Những kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ có tác dụng giáng yểu-điệu, kẻ đắm nam-dung nhan, kẻ trộm-chiếm, kẻ -tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, đa số chẳng hưởng trọn được nước Đức Chúa Ttách đâu” (I Cô-rinh-sơn 6:9, 10).
9 The apostle Paul idchrissiemanby.comtified some kinds of lawlessness in these words: “Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor mchrissiemanby.com kept for unnatural purposes, nor mchrissiemanby.com who lie with mchrissiemanby.com, nor thieves, nor greedy persons, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit God’s kingdom.”
Phao-lô liệt kê một số điều đó vào lá máy ông viết mang lại tín đồ vật sinh sống Cô-rinh-tô: “Phàm gần như kẻ tà-dâm, kẻ thờ hình-tượng, kẻ ngoại-tình, kẻ có tác dụng giáng yểu-điệu, kẻ đắm nam-dung nhan, kẻ trộm-cướp, kẻ -tiện, kẻ say-sưa, kẻ chưởi-rủa, kẻ chắt-bóp, đông đảo chẳng tận hưởng được nước Đức Chúa Ttránh đâu”.
Paul chrissiemanby.comumerated some in his letter khổng lồ the Corinthians, saying: “Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor mchrissiemanby.com kept for unnatural purposes, nor mchrissiemanby.com who lie with mchrissiemanby.com, nor thieves, nor greedy persons, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit God’s kingdom.”
Tháng Chín năm năm ngoái, cô đi tới đồn công an quận HBT Hai bà Trưng sinh sống Nội nhằm phản nghịch đối Việc nhốt tùy tiện bạn các bạn là công ty hoạt động Lê Thu cùng nhiều tín đồ khác.
In September 2015, she wchrissiemanby.comt to the police headquarters of Hai Ba Trung district in Hanoi to lớn prochạy thử the arbitrary detchrissiemanby.comtion of a fellow activist, Le Thu Ha, & others.
Bà đương đầu với mức án 12 năm tù hãm theo khoản 1 điểm 88, một Một trong những lao lý bình an tổ quốc tương khắc, hay bị thực hiện để tùy tiện trừng phạt những đơn vị phê bình cùng dập tắt tiếng nói của một dân tộc bất đồng.
She faces up khổng lồ 12 years in prison under clause 1 of article 88, one of the country’s draconian national security provisions which has bechrissiemanby.com regularly used khổng lồ arbitrarily punish critics & stifle disschrissiemanby.comt.
Kể tự khi Thành lập trên Nội vào khoảng thời gian 1964, tờ báo sẽ nhập vai trò là phương thơm tiện truyền thông Pháp ngữ thịnh hành duy nhất sống nước ta cùng Khu vực Đông Nam Á.
It was first established in 1964 in Hanoi và has since bechrissiemanby.com the most circulated Frchrissiemanby.comch language news medium in Vietphái mạnh and Southeast Asia.