Các loại siêu thị thịnh hành trong cuộc sống đời thường được gọi thế nào trong giờ Anh? Chúng ta thuộc học tập từ vựng chủ đề này nhé.Bạn đã xem: Hardware store là gì

antique shop – /ænˈtiːk.ʃɑːp/: siêu thị đồ vật cổ

bakery – /ˈbeɪ.kɚ.i/: cửa hàng bánh ngọt

barbershop – /ˈbɑːr.bɚ.ʃɑːp/: hiệu cắt tóc nam

beauty salon – /ˈbjuː.t̬i sə ˌlɑːn/: tiệm có tác dụng đẹp

big-box store – /ˌbɪɡ.bɑːks ˈstɔːr/: shop tạp hóa (general store)

book club – /ˈbʊk ˌklʌb/: câu lạc bộ sách (chào bán sách cho thành viên cùng với giá tốt qua tin nhắn hoặc đặt trước)

bookshop – /ˈbʊk.ʃɑːp/: hiệu sách

bookstall – /ˈbʊk.stɑːl/: siêu thị sách (đồ sộ khôn xiết nhỏ dại và cung cấp những các loại tạp chí)

booth – /buːθ/: cửa hàng cóc, bốt năng lượng điện thoại

bottle shop – /ˈbɑː.t̬əl ˌʃɑːp/: shop chào bán rượu bia

boutique – /buːˈtiːk/: siêu thị nhỏ bán áo xống, giầy dxay, …

bucket shop – /ˈbʌk.ɪt ˌʃɑːp/: đại lý phân phối vé trang bị bay giá rẻ, hoặc tổ chức dịch vụ phượt giá bán rẻ

builders’ merchant – /ˈbɪl.dɚ.ˈmɝː.tʃənt/: cửa hàng vật tư xây dựng

butcher shop – /ˈbʊtʃ.ərˌʃɑːp/: cửa hàng chào bán thịt

café – /kæfˈeɪ/: tiệm cà phê

cash-and-carry – /ˌkæʃ.ənˈker.i/: siêu thị buôn bán buôn

chain store – /ˈtʃeɪn ˌstɔːr/: chuỗi cửa ngõ hàng

charity shop – /ˈtʃer.ɪ.t̬i ˌʃɑːp/: siêu thị bán đô trường đoản cú thiện

pharmacy – /ˈfɑːr.mə.si/: hiệu thuốc

chip shop – /ˈtʃɪp ˌʃɑːp/: siêu thị chào bán món ăn đưa theo (hay là khoai nghiêm tây cừu, cá chiên…)

laundry – /ˈlɑːn.dri/: shop giặt ủi

commissary – /ˈkɑː.mə.ser.i/: siêu thị của phòng nước Giao hàng cho những đối tượng đặc biệt quan trọng (nlỗi quân nhân)

convenience store – /kənˈviː.ni.əns ˌstɔːr/: siêu thị nhân thể ích

corner shop – /ˈkɔːr.nɚ ˌʃɑːp/: cửa hàng bé dại phân phối đồ ăn cùng những lắp thêm nhặt vặt

deli – /ˈdel.i/ – quầy chào bán đồ ăn nhanh

delicatessen – /ˌdel.ə.kəˈtes.ən/: siêu thị buôn bán món ăn ngon (hay nhập khẩu từ bỏ nước ngoài)

department store – /dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/: TTTM cao cấp

dime store – /daɪm.stɔːr/: siêu thị bán sản phẩm phải chăng tiền

drapery – /ˈdreɪ.pɚ.i/: shop trang bị may mặc

duty-free – /ˌduː.t̬iˈfriː/: siêu thị bán hàng miễn thuế

filling station – /ˈfɪl.ɪŋ ˌsteɪ.ʃən/: cửa hàng xăng dầu (petrol station)

flower shop – /flaʊər ˌʃɑːp/: cửa hàng hoa

garage – /ɡəˈrɑːʒ/: siêu thị sửa chữa thay thế cùng chào bán xe pháo ô tô

garden center – /ˈɡɑːr.dən ˌsen.t̬ɚ/: nơi buôn bán những các loại hạt giống, cây trồng

gift shop – /ˈɡɪft ˌʃɑːp/: shop bán đồ giữ niệm

haberdashery – /ˌhæb.ɚˈdæʃ.ɚ.i/: siêu thị bán đồ klặng chỉ, các nguyên lý may khoác (sinh sống Mỹ: cửa hàng buôn bán nội y nam)

hardware shop – /ˈhɑːrd.wer.ʃɑːp/: shop cung cấp những đồ dụng kim loại (ironmonger’s)

hypermarket – /ˈhaɪ.pɚˌmɑːr.kɪt/: siêu thị nhà hàng bự (megastore)

junk shop – /ˈdʒʌŋk ˌʃɑːp/: shop bán sản phẩm cũ

liquor store – /ˈlɪk.ɚ ˌstɔːr/: cửa hàng chào bán riệu và beer đưa đi ko Giao hàng trên quán)

newsstand – /ˈnuːz.stænd/: sạp báo (paper shop)

outfitter – /ˈaʊtˌfɪtər/: quầy bán đồ dã ngoại (quần áo, trại…)

perfumery – /pəˈfjuːm(ə)ri/: shop cung cấp nước hoa

service center – /ˈsɝː.vɪs.ˈsen.t̬ɚ/: cửa hàng bán đồ phú tùng

service station – /ˈsɝː.vɪs ˌsteɪ.ʃən/: shop chào bán xăng, dầu

stationery shop – /ˈsteɪ.ʃə.ner.i.ʃɑːp/: shop văn chống phẩm

supermarket – /ˈsuː.pɚˌmɑːr.kɪt/: khôn cùng thị

sweet shop – /ˈswiːt ˌʃɑːp/: siêu thị bánh kẹo


*

Ví dụ:

We need khổng lồ go lớn supermarket to buy some food for dinner.Chúng ta cần cho tới ăn uống sở hữu ít đồ ăn mang đến bữa tối.

I need some tools lớn repair my car. Could you go to lớn service center to buy some for me?Tôi buộc phải ít đồ sửa chiếc xe của tôi. Cậu rất có thể tới siêu thị phú tùng download hộ tôi mấy vật dụng được không?