Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Horror là gì

*
*
*

horror
*

horror /"hɔrə/ danh từ sự tởm, sự ghê rợn điều khiếp khủng; chình họa xịn khiếp sự ghét độc địa, sự gớm tởm (y học) sự rùng mình (the horrors) cơn rùng mình, sự sợ hãi hãi; tâm trạng ủ rũ buồn chán nản (vào cơn mê sảng của rất nhiều fan nghiện nay rượu nặng)
khủng khiếpLĩnh vực: y họcsự tởm sợhorror dramathảm kịch
*

Xem thêm: Bạn Đã Biết Cách Xào Ốc Móng Tay Xào Tỏi Thơm Ngon Hết Ý, 3 Cách Làm Ốc Móng Tay Xào Tỏi Thơm Ngon Hết Ý

*

*

horror

Từ điển Collocation

horror noun

1 feeling of fear/shoông chồng

ADJ. abject, absolute, utter The thought of working nights fills me with abject horror. | mock She raised her hands in mochồng horror when she saw my new haircut.

VERB + HORROR feel, have She felt horror & pity at seeing Marcus so ill. She had a horror of pubs. | fill sb with The possibility of meeting hyên again filled me with horror. | overcome | recoil in Anna recoiled in horror as the snake approached.

HORROR + NOUN film, story They were trying to scare each other with horror stories about going to the dentist.

PREP.. in ~ They watched in horror as the aircraft crashed to lớn the ground. | to lớn your ~ To his horror, he saw a dead body toàn thân lying beside the road. | with ~ He realized with absolute horror that he no longer had the money. | ~ of I"m trying to lớn overcome my horror of insects.

PHRASES a look of horror, shochồng horror newspapers full of shoông xã horror headlines

2 sth frightening/shocking

ADJ. full He never experienced the full horrors of trench warfare. | ultimate I used lớn regard public speaking as the ultimate horror.

VERB + HORROR commit, inflict, perpetrate He had witnessed horrors committed by the enemy. | experience, suffer | witness

Từ điển WordNet


n.

intense & profound fearsomething that inspires dislike; something horrible

the painting that others found so beautiful was a horror lớn him


English Synonym & Antonym Dictionary

horrorssyn.: repugnance repulsion revulsion