♠ Chào mừng các bạn đã đến với Anh Ngữ cho Người Việt …

Đang xem: Indefinite article là gì

Rê chuột vào ►Facebook Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê chuột vào ►Facebook Sân Chơi Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê chuột vào ►Blogger Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê chuột vào ►Blogger Mỗi Ngày Một Chuyện◄ Rê chuột vào ►Weebly – Gia Đình Anh Ngữ Cho Người Việt◄Rê chuột vào Cách sử dụng Articles a, an, the – part of speech

Trang Chủ
Article là gì ? Rất cơ bản, một article là một adjective (tính từ). Cũng giống như các tính từ, articles sửa đổi hay trợ giúp được danh từ (nouns), ngoài trừ những danh từ không thể dùng mạo từ (ZERO ARTICLE). Mạo từ có hai loại là Mạo Từ Xác Định (THE) và Mạo Từ Không Xác Định (A/AN)

Don”t watch, listen !The pronunciation is the KEY

Đừng chỉ xem không thôi mà hãy lắng nghe! Phát âm là chìa khóa

Cách sử dụng Mạo Từ Không Xác Định – Indefinite Articles (a/an)

Sử dụng a hoặc an tùy thuộc vào âm thanh mà nó bắt đầu ở chữ kế tiếp và theo các quy tắc như sau:1. a + danh từ số ít bắt đầu bằng một phụ âm.

Bạn đang xem: Indefinite article là gì

Ví dụ như: a boy; a car; a bike; a zoo; a dog2. an + danh từ số ít bắt đầu bằng một nguyên âm.

Ví dụ như: an elephant; an egg; an apple; an idiot; an orphan.3. a + danh từ số ít bắt đầu bằng một nguyên âm nhưng phát âm như một phụ âm.

Xem thêm: Cách Nấu Kẹo Lạc Ngon, Giòn Tan Như Ngoài Hàng, Cách Làm Kẹo Lạc Giòn Tan

Ví dụ như: a user a university; a unicycle(Âm thanh của 3 từ trên đều như bắt đầu từ một âm “y”, vì vậy “a” được dùng – tuy nhiên các bạn sẽ thấy rất nhiều người sử dụng “an”) 4. an + Danh từ bắt đầu bằng chữ “h” câm nouns như:I”ll see you in an hour. It”s an honor to be blood bound to someone like him.5. a + Danh từ bắt đầu bằng âm thanh của chữ “h” như: a horse.Trong vài trường hợp tùy giọng của địa phương, mặc dầu là chữ “h” có âm “h” nhưng cũng có thể là nguyên âm I như: “historical,” chúng ta có thể dùng an. Tuy vậy, a vẫn được xem như ưa sử dụng hơn. Hãy chú ý rằng quy định này cũng sẽ phải áp dụng khi viết tắt:Ví dụ như có ai hỏi ông Vinnie Phạm ông đang học gì thế?Ông trả lời là:- I am an MBA student.(MBA viết tắt là Masters of Business Administration)Chữ M ở đây là một phụ âm, nhưng nó có âm là EM, âm này bắt đầu bằng nguyên âm E, do đó mà chữ AN phải đứng trước MBA student hay viết ra nguyên câu là: I am an Masters of Business AdministrationHầu như những phụ âm có âm của một nguyên âm như M,F,H … hay được theo sau bằng an.Nếu một danh từ được sửa đổi bởi một tính từ thì sự chọn lựa giữa a và an sẽ tùy thuộc vào âm thanh của tính từ đó: a broken egg (nếu chữ broken không đứng trước chữ egg thì chữ an sẽ thay thế cho a) an unusual problem a European country (mặc dầu chữ European bắt đầu bằng chữ E nhưng phat âm như “yer-o-pi-an,” âm bắt đầu như phụ âm “y”) Cần ghi nhớ indefinite articles được sử dụng để chỉ định quyền của một thành viên trong một nhóm.Ví dụ: I am a teacher. (có nghĩa như là tôi ở trong một nhóm giáo sư) Vinnie is an American. (Vinnie là một người Mỹ trong cộng đồng người Mỹ)

Cách sử dụng Mạo Từ Xác Định – Definite Article: the

Chữ THE ở đây được sử dụng cho các danh từ số ít và cả danh từ số nhiều. Những danh từ này được chỉ định chính xác như khi ta nói về một người hay một vật nào đó trong một mhóm.Ví dụ: The dog that bit me ran away.(Ở đây chúng ta nói về con chó mà nó cắn tôi là con chó đã chạy đi rồi) “I was happy to see the policeman who saved my cat!” (Ở đây tôi đang nói về một ông cảnh sát mà tôi không biết tên ông ta)”I saw the elephant at the zoo.” Ở đây tôi nói về danh từ voi – có thể thấy chỉ có một con voi trong sở thú.

Các Qui Tắc về cách sử dụng của Article

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được (Count and Noncount Nouns)

Chữ The có thể đứng trước một danh từ không đếm được, hoặc không cần dùng chữ The. I love to sail over the water.I love to sail over water.Tony spilled the milk all over the floor.Tony spilled milk all over the floor.
*

Do not use “the” with nonspecific non-count nouns.(Không được dùng mạo từ the cho những danh từ không đếm được, nếu không xác định được.)Ví dụ:I swam in the sea.Chữ The xác định rõ ràng là tôi đã bơi ở biển có thể là gần nhà tôi.I hate ice cream.Trong câu này tôi nói rằng tôi ghét kem, nhưng không rõ kem gì, chỉ nói về danh từ kem mà thôi. Nhưng nếu tôi nói “I hate the icecream my mother makes.” hoặc “I hated the icecream I ate at her party.” Có nghĩa là tôi ghét kem của mẹ tôi làm, điều này chỉ định rất rõ loại kem nào. Trong hai câu trên the icecream nói rõ là 2 loại kem mà tôi không thích: the icecream my mother makes; the icecream I ate at her party. Không được dùng “a” hoặc “an” trong những trường hợp sau:1. Không được sử dụng “a” or “an” với một chỉ định chính xác về danh từ đếm được (count nouns) Đúng: “I spoke to the boss about my salary.”Sai: “I spoke to a boss about my salary.”2. Không được dùng “a” or “an” trước một danh từ không đếm được. Đúng: “I have paid some money for this service.”Sai: “I have paid a money for this service.”