*

Bạn đang xem: Friendly international 2021 scoreboard

*

*

*

*

Xem thêm: Những Cách Chế Biến Món Thịt Ngan Không Thể Cưỡng Lại

Nicholas Gioacchini Readmitted lớn USMNT Training Camp Roster Ahead of Matches Against Jamaica & Northern Ireland
Christian Cappis và Jordan Siebatcheu Added lớn USMNT Training Camp Roster for Matches Against Jamaica & Northern Ireland
Nicholas Gioacchini Readmitted to lớn USMNT Training Camp Roster Ahead of Matches Against Jamaica and Northern Ireland
Christian Cappis and Jordan Siebatcheu Added lớn USMNT Training Camp Roster for Matches Against Jamaica và Northern Ireland