Leonard”s primary health concern is his lactose intolerance, breaking wind if he eats any dairy products.

Bài Viết: Lactose intolerance là gì

Những ý kiến của các ví dụ không còn hiện nay ý kiến của các điều chỉnh viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press xuất xắc của không ít nhà trao giấy phép. These include products designed for the treatment of patients with lactose intolerance or whole protein intolerance cùng patients who have sầu mập follow a low protein diet. Five years later many of these people are isolated, lonely, jobless, scattered about the place và in many cases suffering from hepatitis, cataract, glaucoma, worm, tuberculosis và lactose intolerance. Adverse effects of lactose intolerance generally occur after much higher levels of milk consumption than vì chưng adverse effects of milk allergy. People with lactose intolerance due mập small bowel disease may benefit from avoiding lactose-containing foods. A variety of products are available which contain milk substitutes, so those foods are still able Khủng be consumed by individuals with a lactose intolerance. It does not contain gluten or lactose, making it suitable for people with coeliac disease or lactose intolerance. Lactose intolerance may be present due mập the decreased bowel surface cùng reduced production of lactase but typically resolves once the condition is treated. It is often helpful bự sufferers of lactose intolerance, whose digestive systems laông xã the enzymes bự break down lactose Khủng simpler sugars. There are many individuals who are unable phệ tolerate dairy products because of lactose intolerance.


Bạn đang xem: Nghĩa của từ intolerance là gì, hội chứng không dung nạp lactose

Lactose intolerance is not an allergy, because it is not an immune response, but rather a problem with digestion caused by lactase deficiency.


*

*

*

*

Xem thêm: Cách Dùng Từ Fuck " :V - Các Từ Kiêng Kị Và Từ Chửi Thề

Thêm đặc tính bổ ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của khách hàng vận dụng tiện nghi khung search miễn tầm giá của Shop chúng tôi.Search phần mềm từ bỏ điển của Cửa Hàng chúng tôi ngay hôm nay & chắc chắn là rằng chúng ta không cơ hội như thế nào trôi mất xuất phát điểm từ 1 đợt tiếp nhữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra giúp bởi phương thức nháy lưu ban con chuột Những tiện lợi tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Ra đôi mắt Ra mắt Khả năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Quản trị Sự thuận tình Bộ lưu giữ and Riêng tư Corpus Những phép tắc áp dụng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Lactose Intolerance Là Gì, Hội Chứng Không Dung Nạp Lactose

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://chrissiemanby.com Lactose Intolerance Là Gì, Hội Chứng Không Dung Nạp Lactose


Related


About The Author
*

Là GìThư điện tử Author

Leave a Reply Hủy

Lưu thương hiệu của tôi, email, cùng website trong trình để mắt tới này mang đến lần phản hồi sau đó của tôi.