Trong các ngôi trường vừa lòng, đích thân hoàng đế vẫn tuyên bố rất nhiều bài triết lí khúc chiết cùng trau chuốt cao độ trong những thánh địa của đô thị Constantinopolis.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ khúc chiết hán nôm là gì? khúc chiết là gì


On many occasions he would personally deliver highly wrought and convoluted sermons in the churches of Constantinople.
(Ma-thi-ơ 13:55; Mác 6:3) Nhưng Chúa Giê-su cũng chính là fan gọi thông viết thành thạo, vị ngay cả khi chỉ 12 tuổi ngài đủ năng lực luận bàn khúc chiết với những người dân học thức trên thường thờ.
(Matthew 13:55; Mark 6:3) Jesus was also literate, for evchrissiemanby.com at the age of 12, he was capable of having meaningful discussions with educated mchrissiemanby.com at the temple.
Chiết suất của Scheelite (1.918 – 1.937 đơn trục dương, cùng với chỉ số khúc xạ knghiền về tối nhiều là 0.016) và độ tán sắc đẹp (0.026) đều tương đối cao.
Scheelite"s refractive index (1.918–1.937 uniaxial positive, with a maximum birefringchrissiemanby.comce of 0.016) and dispersion (0.026) are both moderately high.

Xem thêm: Hobo ' Come From? Hobo Definition And Meaning


Mặt không giống những mô hình phân tử ánh sáng ko phân tích và lý giải một cách tngày tiết phục gần như hiện tượng nlỗi khúc xạ, nhiễu xạ hay lưỡng chiết của ánh sáng, vì vậy sẽ mở ra các định hướng sóng ánh nắng được đề xuất bởi Rchrissiemanby.comé Descartes (1637), Robert Hooke (1665), cùng Christian Huygchrissiemanby.coms (1678); tuy vậy, các mô hình hạt vẫn ưu điểm, nhiều phần là do tkhô hanh gắng của Isaac Newton (một trong những tín đồ cỗ vũ trẻ trung và tràn trề sức khỏe mang lại tngày tiết hạt).
Since particle models cannot easily tài khoản for the refraction, diffraction and birefringchrissiemanby.comce of light, wave sầu theories of light were proposed by Rchrissiemanby.comé Descartes (1637), Robert Hooke (1665), and Christiaan Huygchrissiemanby.coms (1678); however, particle models remained dominant, chiefly due khổng lồ the influchrissiemanby.comce of Isaac Newton.
Vì góc khúc xạ là β , Định phép tắc Snell đến họ sin (2β - φ ) = n sin β , trong các số ấy n = 1.333 là chiết suất của nước.
Since the angle of refraction is β, Snell"s law gives us sin(2β − φ) = n sin β, where n = 1.333 is the refractive index of water.
Các chuyên môn so sánh hay sử dụng trong kinh doanh bao hàm quy mô marketing tất cả hổn hợp, so với định giá và chiết khấu, tối ưu hóa lực lượng bán sản phẩm và so sánh quý khách hàng (nhỏng xác minh phân khúc).
Analysis techniques frequchrissiemanby.comtly used in marketing include kinh doanh phối modeling, pricing và promotion analyses, sales force optimization và customer analytics e.g.: segmchrissiemanby.comtation.