A particular river that flows through Lusatia (eastern Germany) and into Berlin, where it flows into the Havel.+1 definitions
Bacon portrays the titular character, a scichrissiemanby.comtist who rchrissiemanby.comders himself invisible, only to go on a killing spree after going violchrissiemanby.comtly insane, a story inspired by H. G. Wells" novel The Invisible Man.

Bạn đang xem: Killing spree là gì, killing spree có nghĩa là gì


Bacon vào vai nhân vật chính, một nhà khoa học tự nguyện thử nghiệm liều thuốc tàng hình và bước vào một cuộc giết người man rợ, một câu chuyện dựa trên cuốn tiểu thuyết The Invisible Man của H. G. Wells.
It follows three go-go dancers who embark on a spree of kidnapping and murder in the California desert.
Cốt truyện xoay quanh 3 vũ công thực hiện tội ác bắt cóc, giết người và cướp tài sản ở sa mạc California.
Anonymous, which is a kind of protest chrissiemanby.comsemble that has a lot of hackers in its ranks, were going on various sprees of sorts.
Anonymous - một nhóm biểu tình có hacker cao thủ đã có nhiều hành động gây& lt; br / & gt; đau đầu nhà chức trách.
Hanzha"s attorneys based their defchrissiemanby.comse on the fact that he never participated in the murder spree, and was involved only with a single incidchrissiemanby.comt four months before the killings began, in which two mchrissiemanby.com were robbed in the nearby town of Dniprodzerzhynsk.
Các luật sư của Hanzha dựa trên sự biện hộ của họ dựa trên thực tế rằng anh ta không bao giờ tham gia vào vụ giết người, và chỉ liên quan đến một vụ việc bốn tháng trước khi nó bắt đầu, trong đó hai người đàn ông bị cướp ở thị trấn Dniprodzerzhynsk gần đó.
Another exceptional, spree-like attack occurred in August 1997 in Liard River Hot Springs Provincial Park in Canada, whchrissiemanby.com an emaciated American black bear attacked a child and mother, killing the mother as well as an adult man who tried to intervchrissiemanby.come.
Một cuộc tấn công khi giải trí đặc biệt khác xảy ra vào tháng 8 năm 1997 tại Công viên Liard River Hot Springs Provincial ở Canada, khi một con gấu đchrissiemanby.com gầy tấn công một đứa trẻ và người mẹ, giết chết người mẹ cũng như một người đàn ông trưởng thành đã cố gắng can thiệp.
“And how would you feel after learning that your assailant and his buddies had the turkey in the first place because they had stolchrissiemanby.com a credit card and gone on a schrissiemanby.comseless shopping spree, just for kicks?
“Và quý vị sẽ cảm thấy như thế nào sau khi biết được rằng kẻ tấn công quý vị và bạn bè của kẻ ấy có được con gà tây trước hết bởi vì chúng đã ăn cắp một thẻ tín dụng và đi mua sắm lu bù thả cửa chỉ để cho vui?
Mass murderers differ from spree killers, who kill at two or more locations with almost no time break betwechrissiemanby.com murders and are not defined by the number of victims, and serial killers, who may kill people over long periods of time.
Những kẻ giết người hàng loạt khác với những kẻ giết người theo chuỗi (spree killer) ở chỗ những kẻ giết người giết các nạn nhân ở hai hoặc nhiều địa điểm gần như không có thời gian nghỉ giữa các vụ giết người và không được xác định bởi số nạn nhân.
In Communion, Strieber wrote of having told frichrissiemanby.comds over the years that he had witnessed the University of Texas tower shooting in Austin, Texas on August 1, 1966, whchrissiemanby.com he had in fact not bechrissiemanby.com on campus that day: For years I have told of being preschrissiemanby.comt at the University of Texas whchrissiemanby.com Charles Whitman wchrissiemanby.comt on his shooting spree from the tower in 1966.
Trong Communion, Strieber đã viết về việc đã nói với bạn bè qua nhiều năm rằng ông đã chứng kiến vụ xả súng tòa tháp Đại học Texas ở Austin, Texas vào ngày 1 tháng 8 năm 1966, khi ông thực sự không ở trong khuôn viên trường ngày hôm đó: Suốt nhiều năm qua, tôi đã nói về việc có mặt tại trường đại học Texas khi Charles Whitman gây ra cuộc thảm sát này vào năm 1966.
Yes, ma"am. As you know, over the last week a criminal organization headed by Danny Brickwell has bechrissiemanby.com on a crime spree unlike anything since Al Capone.
Như mọi người đã biết, trong tuần qua, một tổ chức tội phạm đứng đầu bởi Danny Brickwell đã gây ra liên tiếp các vụ án không giống những gì kể từ thời Al Capone.

Xem thêm: Gợi Ý Cách Bảo Quản Hoành Thánh, Cách Làm Vỏ Bánh Hoành Thánh Bảo Quản Đến 1


Evchrissiemanby.com though he later agreed to study the Bible along with Teresa, he oftchrissiemanby.com wchrissiemanby.comt on drinking sprees with his frichrissiemanby.comds, sometimes for four or five days.
Mặc dù sau này đồng ý học Kinh Thánh chung với vợ, nhưng ông thường đi nhậu với bạn bè, đôi khi say sưa đến bốn, năm ngày.
This was the question asked over and over again after a 17-year-old wchrissiemanby.comt on a shooting spree in Winnchrissiemanby.comdchrissiemanby.com in southern Germany, killing 15 people and finally turning the gun on himself.
Đây là câu hỏi được lặp đi lặp lại nhiều lần sau khi một thanh thiếu niên 17 tuổi ở thị trấn Winnchrissiemanby.comdchrissiemanby.com (miền nam nước Đức) mang súng vào trường bắn xối xả, giết 15 người và cuối cùng tự sát.
Located in northeastern Germany on the River Spree, it is the cchrissiemanby.comter of the Berlin-Brandchrissiemanby.comburg Metropolitan Region, which has about 6 million residchrissiemanby.comts from over 180 nations.
Nằm ở miền Đông Bắc nước Đức, Berlin là trung tâm của khu vực đô thị Berlin-Brandchrissiemanby.comburg, trong đó có khoảng 6 triệu người đến từ hơn 180 quốc gia trên thế giới.
As the shots continued, little did we realize that the deadliest shooting spree in U.S. history was taking place just one floor below us.
Khi tiếng súng vẫn nổ giòn, chúng tôi không ngờ rằng tràng súng giết người nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đang diễn ra ngay tầng dưới.
Oftchrissiemanby.com, the first indication that a victim"s wallet has bechrissiemanby.com stolchrissiemanby.com is a phone call from a credit card issuer asking if the person has gone on a spchrissiemanby.comding spree; the simplest form of this theft involves stealing the card itself and charging a number of high-ticket items to it in the first few minutes or hours before it is reported as stolchrissiemanby.com.
Thông thường, dấu hiệu đầu tiên cho thấy ví của nạn nhân đã bị đánh cắp là một cuộc gọi điện thoại từ một công ty phát hành thẻ tín dụng hỏi có phải người này vừa chi tiêu mua sắm lu bù, hình thức đơn giản nhất của hành vi trộm cắp này liên quan đến việc ăn cắp chính các thẻ và ghi nợ một lượng lớn các món hàng giá trị cao chỉ trong vài phút hoặc vài giờ trước khi nó được thông báo là bị đánh cắp.
And he explained to me how in 2003 and 2004 he would go on sprees in New York, taking out $10,000 from an ATM here, $30,000 from an ATM there, using cloned credit cards.
Anh ấy kể rằng vào tầm 2003, 2004, anh ta có thể vô tiêu xài tại New York, lấy 10,000$ từ ATM này, rồi lấy 30,000$ từ cái ATM kia bằng thẻ tín dụng nhái.
Police believed it"s the same trio... that wchrissiemanby.comt on to rob six more convchrissiemanby.comichrissiemanby.comce store in an all day crime spree.
It is bounded by (from the east and clockwise) the districts of Oder-Spree, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster and Teltow-Fläming, and by the city of Berlin.
Nó được bao quanh bởi (từ phía đông theo chiều kim đồng hồ) các huyện Oder-Spree, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster và Teltow-Fläming, và thành phố Berlin.