kind nghĩa là gì, định nghĩa, những sử dụng với ví dụ vào Tiếng Anh. Cách phát âm kind giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa của kind.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ kind là gì, nghĩa của từ kind trong tiếng việt


Từ điển Anh Việt

kind

/kaind/

* danh từ

loại giống

the rabbit kind: kiểu như thỏ

các loại, hạng, thứ

people of all kinds: tín đồ đủ rất nhiều hạng

something of the kind: chưa phải cái loại những điều đó, không tồn tại đồ vật gi như vậy, chưa hẳn nhỏng vậy

cái cùng loại, mẫu quả thật vậy

to repay in kind: trả lại loại đúng thật vậy

to relay someone"s insolence in kind: rước thái độ hỗn xược cơ mà đáp lại thái độ láo xược của ai

mẫu toàn bộ giống như, mẫu sát giống; loại tàm nhất thời Hotline là

to feel a kind of remorse: Cảm Xúc một chiếc gì như thể ân hận hận

coffee of a kind: dòng tàm lâm thời Call là cà phê

phiên bản tính

top act after one"s kind: hành vi theo phiên bản tính

tính chất

to differ in degree but not in kind: khác nhau về mức độ chứ đọng chưa phải về tính chất

hiện nay vật

khổng lồ pay in kind: trả bởi hiện vật

kind of

(thông tục) phần nào, chừng mực nào

I kind of expected it: tôi cũng mong đợi loại đó phần nào

* tính từ

khoan thai, đon đả, tất cả lòng giỏi cách xử trí, nhằm gia công; mượt (quặng)

khổng lồ be so kind as to...

xin hãy làm cho ơn...

kind

loại


Từ điển Anh Việt - Chuyên ổn ngành

kind

* gớm tế

dạng

giống

loài

loại

* kỹ thuật

dạng

giống

loại


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học tự bắt đầu hằng ngày, luyện nghe, ôn tập và khám nghiệm.

Xem thêm: Tần Tuấn Kiệt Sinh Năm Bao Nhiêu ? Anti Dương Tử Chia Tay Dương Tử,


*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh cùng với tổng cộng 590.000 trường đoản cú.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô search tìm và để ra khỏi.Nhập trường đoản cú yêu cầu tìm kiếm vào ô tìm tìm và coi các từ bỏ được lưu ý hiện ra bên dưới.khi nhỏ trỏ đang phía bên trong ô tra cứu kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> nhằm dịch chuyển giữa các trường đoản cú được nhắc nhở.Sau kia thừa nhận (một đợt nữa) để thấy chi tiết từ bỏ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tra cứu kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ đề xuất search vào ô tìm kiếm cùng xem các trường đoản cú được gợi ý hiển thị bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ mong muốn coi.
Lưu ý
Nếu nhập từ khóa vượt nđính thêm các bạn sẽ không thấy được từ bạn muốn tìm kiếm vào list gợi ý,lúc đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau để hiển thị từ đúng mực.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*