Diễn viên Lan Hương thương hiệu vừa đủ là gì ?

Tên rất đầy đủ của cô ý là Nguyễn Thị Lan Hương.

*
Diễn viên Lan Hương sinh năm bao nhiêu?

Năm ni cô được 60 tuổi

Cung hoàng đạo Sư Tử

Cầm tinch bé tiếp giáp Tân Sửu

Diễn viên Lan Hương quê tiệm sống đâu? 

Cô hình thành với Khủng lên trên Hà Nội

Diễn viên Lan Hương từng học ngôi trường nào? 

Cô từng học khóa diễn viên trên Nhà hát kịch, sau thời điểm xuất sắc nghiệp, cô vận động trên Nhà hát Lớn TP.. hà Nội.

Diễn viên Lan Hương tuyến phố sự nghiệp ra sao?