CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. CHO BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Mẹ sinh con năm mẹ 32 tuổi hỏi khi mẹ bao nhiêu tuổi thì 3 lần tuổi mẹ bằng 7 lần tuổi con

Cách trên đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai bà mẹ là 24 tuổi. Lúc bấy giờ tuổi em bởi 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.


Hướng dẫn giải:

Sau hàng năm, mỗi người tăng thêm 1 tuổi đề xuất toàn bô tuổi của nhị mẹ bây chừ là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tuổi em bây chừ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị bây chừ là:

40 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi với em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai năm kia toàn bô tuổi của nhị cô cháu bởi 50 tuổi. Trong thời điểm này 2 lần tuổi cô bởi 7 lần tuổi cháu. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện thời.

Hướng dẫn gỉai.Sau tưng năm, mọi người tạo thêm 1 tuổi đề xuất tổng thể tuổi của nhị cô con cháu hiện giờ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta có sơ đồ dùng biểu hiện tuổi cô cùng con cháu hiện tại nay:

*

Tuổi cháu hiện thời là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô bây chừ là:

54 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và con cháu 12 tuổi

lấy ví dụ 3.Lúc này toàn bô tuổi của nhị bà mẹ bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bởi tuổi chị bây chừ thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện thời.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi nhị người ko đổi khác theo thời hạn bắt buộc ta tất cả sơ vật sau:

*

Tuổi em hiện nay nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là: 12 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi cùng em 3 tuổi.

DẠNG 2. CHO BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhị fan.

Ví dụ 4.Năm nay anh 17 tuổi với em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đây mấy năm thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh và em là: 17 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhị đồng đội không đổi theo thời gian yêu cầu theo đề bài bác ta có sơ vật dụng thể hiện tuổi anh cùng em Khi tuổi anh cấp 4 lần tuổi em:

*

Tuổi em khi tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em là:

9 : (4 1) = 3 (tuổi)

Thời gian tự Lúc tuổi anh cấp 4 lần tuổi em cho tới lúc này là:

8 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm


lấy một ví dụ 5:Cách đây 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em hiện thời là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhị người mẹ ko đổi khác theo thời hạn bắt buộc theo đề bài xích ta tất cả sơ trang bị biểu hiện tuổi của hai bà bầu lúc. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em :

*

Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

6 : (4 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian tự nay cho đến Khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

18 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. Phải gỉai một bài bác toán phụ để tra cứu hiệu số tuổi của hai bạn.

Cách giải:

Trước hết, ta đề nghị giải bài bác toán thù phú để tìm hiệu số tuổi hai người.

Sau kia giải như nhiều loại 1.

lấy ví dụ 6.Cách phía trên 8 năm tuổi bà mẹ vội vàng 7 lần tuổi con cùng toàn bô tuổi của hai chị em bé thời điểm đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi chị em vội gấp đôi tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta tất cả sơ đồ gia dụng tuổi của nhì bà mẹ con cách đó 8 năm:

*

Tuổi chị em từ thời điểm cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ rộng số lượng tuổi là: 4 x (7 1) = 24 (tuổi)

Tuổi bé bây giờ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ nhỏ ko đổi khác theo thời hạn đề xuất theo đề bài xích ta gồm sơ trang bị thể hiện tuổi người mẹ cùng tuổi bé lúc bà mẹ vội gấp đôi tuổi con:

*

Tuổi con khi tuổi mẹ cấp 2 lần tuổi nhỏ là:

24 : (2 1) = 24 (tuổi)

Thời gian từ bỏ nay cho tới Lúc tuổi mẹ vội 2 lần tuổi bé là:

24 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của nhị bạn sống hai thời điểm không giống nhau.

Ví dụ 7.Anh rộng em 8 tuổi. lúc tuổi anh bởi tuổi em hiện giờ thì tuổi anh vội 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người bây giờ.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của nhị fan ko chuyển đổi theo thời gian phải ta có sơ đồ vật sau:

*

Tuổi em bây giờ là: 8 : (5 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh hiện giờ là: 12 + 8 = đôi mươi (tuổi)

Đáp số:Anh đôi mươi tuổi, em 12 tuổi

lấy một ví dụ 8.Năm ni tuổi phụ vương vội vàng 4 lần tuổi nhỏ. Sau hai mươi năm nữa tuổi phụ vương gấp rất nhiều lần tuổi con. Tính tuổi của mọi cá nhân hiện giờ.

Hướng dẫn giải:Ta tất cả sơ trang bị sau:

*

Theo sơ vật, ta có 20 năm cấp 2 lần tuổi con hiện giờ.

Xem thêm: Cách Chế Biến Cốm Làng Vòng Đặc Sản Hà Nội Vạn Người Mê, Cốm Làng Vòng Đặc Sản Hà Nội Vạn Người Mê

Tuổi nhỏ hiện giờ là: trăng tròn : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi phụ thân hiện giờ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: Con 10 tuổi, thân phụ 40 tuổi.

DẠNG 3. CHO BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

lấy ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, hiểu được 2 lần tuổi cô hơn toàn bô tuổi của nhì cô con cháu là 18 tuổi cùng hiệu số tuổi của hau cô con cháu hơn tuổi cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta gồm sơ vật dụng sau:

*

Nhìn vào sơ vật ta thấy cô rộng con cháu 18 tuổi.

Ta tất cả sơ thiết bị sau:

*

Tuổi cháu là: 18 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬPhường PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để mang bài toán về tính chất tuổi với các số thoải mái và tự nhiên, tiếp nối ta vận dụng các phương thức sẽ trình bày sinh sống trên để giải.

lấy ví dụ như 10.Tuổi ông năm nay vội 4,2 lần tuổi con cháu. 10 năm về trước, tuổi ông gấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi con cháu hiện giờ.

Gỉai:Coi tuổi cháu hiện nay là một trong những phần thì tuổi ông bây chừ là 4,2 phần.

Năm nay ông rộng cháu là:

4,2 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện tại nay)

call tuổi cháu 10 thời gian trước là một phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm trước ông hơn cháu:

10,6 1 = 9,6 (lần tuổi con cháu thời gian đó)

Vì hiệu số tuổi của nhì ông con cháu không biến hóa theo thời hạn buộc phải 3,gấp đôi tuổi con cháu bây giờ bởi 9,6 lần tuổi con cháu từ thời điểm cách đó 10 năm.

Vậy tuổi cháu hiện nay gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi con cháu 10 năm trước)

Ta có sơ đồ dùng sau:

*

Tuổi con cháu hiện nay là: 10 : (3 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông bây chừ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, cháu 15 tuổi.

BÀI TẬPhường TỰ LUYỆN.

Bài 1.Trong thời điểm này tổng cộng tuổi của nhị bằng hữu bằng 22 tuổi. lúc tuổi anh bởi tuổi em hiện giờ thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay nay

Bài 2.Tuổi con cháu hiện thời cấp 3 lần tuổi cháu Khi tuổi cô bằng tuổi con cháu hiện thời. Đến lúc tuổi cháu bởi tuổi cô hiện nay thì tổng thể tuổi của nhị cô cháu bằng 96 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 3.Trong thời điểm này tuổi chị em rộng 5 lần tuổi nhỏ là 3 tuổi. Đến Khi tuổi bé bằng tuổi mẹ hiện thời thì toàn bô tuổi của nhì người mẹ bé bởi 79 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện thời.

Bài 4.Cách đây hai năm con 5 tuổi cùng kém thân phụ 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi phụ vương vội 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinc con năm 28 tuổi. Tổng số tuổi của nhì bà mẹ con năm nay bởi 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi nhỏ bởi 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị trong năm này 27 tuổi. Trước phía trên, khi tuổi chị bằng tuổi em bây chừ thì tuổi chị vội gấp đôi tuổi em. Tìm tuổi em hiện nay.

Bài 7.Trước đây 5 năm tuổi tía bà mẹ nhỏ cộng lại bởi 58 tuổi. Sau trên đây 5 năm bà mẹ hơn chị 25 tuổi cùng rộng em 31 tuổi. Tính tuổi của mọi người bây chừ.

Bài 8.Cháu hỏi bà: Bà ơi, trong năm này bà bao nhiêu tuổi ạ?. Bà trả lời: Năm ni, tuổi bà vội 4,2 lần tuổi con cháu. 10 năm ngoái tuổi bà cấp 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sống mang lại 100 tuổi để thấy con cháu bà thành đạt !. quý khách hàng hãy tính tuổi con cháu hiện giờ (hiểu được tuổi của bà và con cháu phần đa là số tự nhiên)

Bài viết liên quan