trang chủ Blogs năm nay bà mẹ 32 tuổi bé 8 tuổi hỏi sau mấy năm nữa thì tổng cộng tuổi của nhì người mẹ con đã bằng 50 tuổi

Mỗi năm bà bầu thêm 1 tuổi thì bé cũng thêm 1 tuổi bởi vậy hiệu số tuổi của nhị người mẹ bé không chuyển đổi theo thời hạn. Vậy sau 5 năm nữa người mẹ vẫn rộng bé 25 tuổi

lấy ví dụ 2.quý khách hàng vẫn xem: Năm ni chị em 32 tuổi nhỏ 8 tuổi hỏi sau mấy năm nữa thì tổng số tuổi của nhì người mẹ con sẽ bằng 50 tuổi

Hiện tại tuổi mẹ rộng tổng cộng tuổi nhì con là đôi mươi tuổi. Hỏi 5 năm nữa tuổi bà mẹ rộng toàn bô tuổi của nhì nhỏ là bao nhiêu tuổi?

Giải:

Sau 5 năm nữa người mẹ thêm 5 tuổi tuy nhiên tổng cộng tuổi hai bé thêm 10 tuổi.

Bạn đang xem: Please wait

Vậy sau 5 năm nữa tuổi mẹ rộng tổng thể tuổi nhì con là:

20 – (10 – 5) = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

ví dụ như 3. Năm nay (2020) Lan 10 tuổi cùng em của Lan 5 tuổi. Hỏi Lan sinh vào năm nào?

Đến năm 2028 em của Lan mấy tuổi?

Giải:

Lphúc lợi năm: 20trăng tròn – 10 = 2010

Em Lphúc lợi an sinh năm: 2020 - 5 = 2015

Đến năm 2028 tuổi của em Lan là:

2028 – năm ngoái = 13 (tuổi)

Ví dụ 4. Tuổi của bố Mai, bà mẹ Mai và tuổi của Mai cộng lại là 70 tuổi. Mẹ với Mai teo tất cả 35 tuổi. Bố rộng Mai 30 tuổi. Hỏi tuổi của từng người?

Giải:

Tuổi của tía Mai là: 70 – 35 = 35 (tuổi)

Tuổi của Mai là: 35 – 30 = 5 (tuổi)

Tuổi của người mẹ Mai là: 70 – 35 – 5 = 30 (tuổi)

lấy ví dụ 5. Trong thời điểm này em 4 tuổi, anh 10 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi anh gấp hai tuổi em?

Giải:

Anh rộng em số tuổi là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Đến lúc anh gấp rất nhiều lần tuổi em thì anh vẫn hơn em 6 tuổi, ta gồm sơ đồ:


*

Tuổi anh thời điểm sau: 6 x 2= 12 (tuổi)

Vậy sau số năm nữa tuổi anh gấp hai tuổi em là:

12 – 10 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

lấy ví dụ như 6. Hiện giờ nhỏ 8 tuổi, tuổi bà mẹ vội vàng 4 lần tuổi bé. Hỏi trước đây mấy năm tuổi con bằng 01/05 tuổi mẹ.

Giải:

Tuổi bà mẹ bây giờ là: 8 x 4 = 32 (tuổi)

Mẹ rộng con số tuổi là: 32 – 8 = 24 (tuổi)

Ta tất cả sơ đồ tuổi mẹ cùng tuổi bé Khi đó:


*

Tuổi nhỏ trước đó là: 24 : ( 5 – 1 ) = 6 (tuổi)

Vậy cách đó thời gian tuổi bé bằng 1/5 tuổi bà bầu là:

6 – 4 = 2 (năm)

Đáp số: 2 năm

Ví dụ 7.

Xem thêm: Toc Với Công Tác Kiểm Soát Fod Là Gì ? Tccs Xx : 2018 / Chk Tccs Cục Hàng Không Việt Nam

Tuổi của Hoa sau đây 3 năm vội vàng 3 lần tuổi của Hoa trước đây 3 năm. Hỏi hiện thời Hoa mấy tuổi?

Gỉai:

Tuổi Hoa dưới đây 3 năm nhiều hơn thế nữa tuổi Hoa trước đây 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Biểu thị tuổi Hoa cách đó 3 năm là một trong những phần, ta có sơ đồ:


*

Tuổi Hoa cách đây 3 năm là: 6 : ( 3 – 1 ) = 3 (tuổi)

Tuổi Hoa hiện nay: 3 + 3 = 6 (tuổi)

Đáp số: 6 tuổi

lấy một ví dụ 8. Tuổi Tùng bằng 1/10 tuổi của tía với bằng 1/8 tuổi của người mẹ. Bố rộng người mẹ 8 tuổi. Hỏi Tùng từng nào tuổi?

Bài giải:

Biểu thị tuổi Tùng là một phần thì tuổi ba là 10 phần, tuổi bà mẹ là 8 phần. Ta tất cả sơ đồ:


*

Tuổi của Tùng là: 8 : (10 – 8) = 4 (tuổi)

Đáp số: 8 tuổi

BÀI TẬPhường TỰ LUYỆN:

Bài 1. Mẹ sinch nhỏ năm chị em 24 tuổi. Khi tuổi chị em cấp 4 lần tuổi bé thì bà mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 2. Lúc này tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Hỏi lúc tuổi em tăng gấp đôi thì dịp kia tuổi anh cấp mấy lần tuổi em ?

Bài 3. Mẹ hơn con 27 tuổi. 3 năm nữa, tuổi chị em vội 4 lần tuổi con. Tính tuổi con bây giờ.

Bài 4. Bố hơn bé 32 tuổi. lúc con từng nào tuổi thì tuổi tía vội vàng 5 lần tuổi con?

Bài 5. Tuổi chị em cấp 5 lần tuổi bé. Hỏi khi tuổi con gấp lên 4 lần thì tuổi mẹ cấp bao nhiêu lần tuổi con?

Bài 6. Tuổi mẹ vội 6 lần tuổi nhỏ. Hỏi lúc tuổi con vội lên 5 lần thì tuổi chị em gấp từng nào lần tuổi con?

Bài 7. Mẹ hơn con 30 tuổi. 2 năm ngoái, tuổi người mẹ vội vàng 6 lần tuổi nhỏ. Tính tuổi nhỏ bây giờ.

Bài 8. Trong thời điểm này tuổi anh cấp 3 lần tuổi em. Hỏi lúc tuổi em tạo thêm gấp rất nhiều lần thì tuổi anh vội vàng mấy lần tuổi em?

Bài 9. Lúc bấy giờ con 12 tuổi, tuổi mẹ vội vàng 4 lần tuổi bé. Hỏi trước đó mấy năm tuổi nhỏ bằng 01/05 tuổi mẹ?

Bài 10. Lúc này con 6 tuổi, tuổi người mẹ vội vàng 5 lần tuổi con. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bé bởi 1/7 tuổi mẹ?