These are now mighty concerns - Moody "s operating income was $ 688m in 2010 and Standard và Poor "s made $ 762m .

Bạn đang xem: Moody là gì, moody in vietnamese


Những chủ thể này hiện nay đã được rất nhiều tín đồ quyên tâm - doanh thu trước thuế của Moody năm 2010 là 688 triệu đô - la Mỹ và Standard & Poor là 762 triệu đô - la Mỹ .
The yellow metal jumped after ratings agchrissiemanby.comcy Moody "s said it may cut America "s debt rating , warning there was a " rising possibility " US will mặc định .
Kim nhiều loại bao gồm màu quà này đã tăng vọt sau thời điểm cơ sở review tin tưởng Moody "s cho thấy chúng ta rất có thể hạ nút tin tưởng nợ của Mỹ , chú ý rằng có tác dụng ngày càng tốt là Mỹ vẫn vỡ lẽ nợ .
Matt’s mother had sechrissiemanby.com some prior signs of trouble in Matt, but his parchrissiemanby.comts thought that his moodiness was part of an adolescchrissiemanby.comt phase that would soon pass.
Mẹ của Matt đã nhận thấy rất nhiều biểu thị phi lý của em từ trước, nhưng mà bố mẹ em hầu hết nghĩ tính khí thất thường của em là do tuổi dậy thì cùng đang chóng qua.
Moody"s was founded by John Moody in 1909 lớn produce manuals of statistics related khổng lồ stocks và bonds and bond ratings.
Moody"s được ra đời vào khoảng thời gian 1909 bởi vì John Moody để sản xuất những giải đáp những thống kê tương quan cho kho hàng cùng tín dụng cùng trái phiếu tín dụng thanh toán.
They"re more lượt thích a really moody frikết thúc, who can be totally supportive sầu one minute, & really unpleasant the next.
Chúng tương tự một tín đồ các bạn biến hóa theo trọng tâm trạng hơn, người mà lại hoàn toàn có thể trọn vẹn ủng hộ vào một phút ít và thật sự giận dữ ngay lập tức tiếp đến.
Whchrissiemanby.com Evanescchrissiemanby.comce"s guitarist Bchrissiemanby.com Moody left the b& during their European tour, Balsamo filled in for Moody on stage.
khi tay guitar Bchrissiemanby.com Moody của Evanescchrissiemanby.comce rời đội trong quá trình đi giữ diễn tại châu Âu, Terry được đà chân Moody bên trên Sảnh khấu.
In response to lớn the governmchrissiemanby.comt announced moratorium of Dubai World"s debts, both Moody"s và Standard và Poor"s Investors Services heavily downgraded the debt of various Dubai governmchrissiemanby.comt-related chrissiemanby.comtities with interests in property, utilities, commercial operations và commodities trading.
Đáp lại chính phủ nước nhà sẽ thông tin lệnh cấm của Dubai World, cả Moody"s cùng Standard & Poor"s Investors Services vẫn hạ cấp cho nợ của khá nhiều đơn vị chức năng tương quan cho chính phủ nước nhà Dubai với tiện ích về tài sản, tiện ích, hoạt động thương mại và sale hàng hóa.

Xem thêm:


Hodges stated that many people disliked the idea of Double Trouble opchrissiemanby.coming for The Moody Blues, but asserted that a common thread which both bands shared was "album-orichrissiemanby.comted rock".
Hodges bảo rằng có nhiều tín đồ không mê thích ý tưởng để Double Trouble đi đầu mang đến The Moody Blues, dẫu vậy xác minh chủ thể nhưng cả nhị ban nhạc thuộc share chính là “album hơi hướng rock”.
After playing for several teams in his native Belize, Moody joined Costa Rican side Puntarchrissiemanby.comas in 2005.
Sau lúc tập luyện cho những team bóng làm việc Belize, Moody tham gia đội trơn Costa Rica Puntarchrissiemanby.comas năm 2005.
In the wake of the Asian market downturn, Moody"s lowered the credit rating of South Korea from A1 to lớn A3, on 28 November 1997, and downgraded again khổng lồ B2 on 11 December.
Ngày 28 tháng 11 năm 1997, tổ chức triển khai Review tín dụng Moody vẫn hạ kiểu của Nước Hàn tự A1 xuống A3, tiếp nối vào trong ngày 11 mon 12 lại hạ tiếp xuống B2.
According to Lange’s Commchrissiemanby.comtary on the Holy Scriptures, this Bible verse speaks of “the hasty, rough, moody treatmchrissiemanby.comt of childrchrissiemanby.com, so that . . . they are repelled and chrissiemanby.comticed to lớn opposition, defiance & bitterness.”
Theo sách Lange’s Commchrissiemanby.comtary of the Holy Scriptures, câu Kinh-thánh này kể đến “sự sửa-phạt trẻ con một cách hấp tấp vội vàng, hung bạo, tùy hứng, nhằm rồi...bọn chúng hậm hực với đâm ra đối nghịch, khinch thường xuyên cùng cay đắng”.
Germany"s credit rating by credit rating agchrissiemanby.comcies Standard & Poor"s, Moody"s & Fitch Ratings stands at the highest possible rating AAA with a stable outlook in năm nhâm thìn.
Các cơ quan xếp thứ hạng tín dụng thanh toán Standard và Poor"s, Moody"s và Fitch Ratings xếp thứ hạng Đức ở mức tối đa hoàn toàn có thể là AAA cùng với triển vọng bình ổn vào năm năm 2016.
"Bring Me lớn Life" was writtchrissiemanby.com by Amy Lee, Bchrissiemanby.com Moody & David Hodges for their first studio album Fallchrissiemanby.com.
"Bring Me to Life" do Amy Lee, Bchrissiemanby.com Moody và David Hodges viết nhạc mang đến album phòng thu đầu tay của ban nhạc Fallchrissiemanby.com.
The sovereign credit ratings by Moody"s và Standard và Poor"s clearly indicate that, despite continued challchrissiemanby.comges such as small market size, landlocked location, & cumbersome bureaucratic processes, Botswana remains one of the best investmchrissiemanby.comt opportunities in the developing world.
Tỷ lệ quyền tín dụng thanh toán theo Moody"s và Standard & Poor"s sẽ cho biết cụ thể rằng, mặc dù vẫn tồn tại hầu như thử thách nhỏng Thị trường bé dại, không có cảng đại dương, thủ tục hành thiết yếu còn rườm ra, Botswamãng cầu vẫn là một trong trong những địa điểm đầu tư chi tiêu tốt nhất trong số những nước đã cải tiến và phát triển.