Điểm trung bình của học sinh thuộc đối tượng người sử dụng dự án công trình tăng tự 5,95 niên khóa 2010-2011 lên 6,33 niên khóa 2012-2013.

Bạn đang xem: Niên khóa là gì, niên khóa nghĩa là gì


Project beneficiary students’ average grade point average (GPA) increased annually from 5.95 out of 10.00 in the school year 2010-2011 lớn 6.33 in 2012-2013.
Trong tổng thể sinc chrissiemanby.comên năm trước tiên niên khóa 2010 – 2011, 10% không hẳn công dân Hoa Kỳ, với 54% tốt nghiệp trung học tập công lập.
Cựu sinc chrissiemanby.comên Yale niên khóa 1954, dưới sự hướng dẫn của Richard Gilder, qulặng khuyến mãi 70 triệu USD nhân lễ đáng nhớ 50 năm họp mặt.
The Yale Class of 1954, led by Richard Gilder, donated $70 million in commemoration of their 50th reunion.
Cô đã theo học tập Trường Trung học tập Miami Palmetkhổng lồ, tuy thế vứt học vào niên khóa 2012-2013 Khi cô học lớp 9, để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.
She attended Miangươi Palmetto High School but left in the 2012–2013 school year, while she was in 9th grade, lớn pursue her singing career.
Bridgman có muốn ông cho tới Harvard, đề nghị ở đầu cuối những bên thỏa hiệp nhằm ông phân chia niên khóa 1927-1928 làm đôi, năm 1927 ngơi nghỉ Harvard với năm 1928 sinh hoạt Caltech.
Bridgman also wanted hyên ổn at Harvard, so a compromise was reached whereby he split his fellowship for the 1927–28 academic year between Harvard in 1927 và Caltech in 1928.
Vào kỳ thi cử cho niên khóa 1990 gồm ít nhất 100.000 miếng gỗ như thế được treo vào khuôn chrissiemanby.comên của thường thờ này lừng danh tại Đông Kinch.
At least 100,000 of these plaques decorated the precincts of a well-known shrine in Tokyo during the 1990 examination season.
Năm 1945, ông nhận thấy thỏng tự hiệu trưởng Mark Ingrađam mê của trường College of Letters and Science ý kiến đề nghị ông trở lại ngôi trường nhằm huấn luyện và giảng dạy trong niên khóa tiếp sau.
In 1945, he received a letter from Dean Mark Ingrađắm đuối of the College of Letters & Science requesting his return lớn the university lớn teach in the coming academic year.
Đội tuyển chọn chèo thuyền của Đại học California tại Santa Barbara (UCSB) hay rèn luyện và thi môn này tại chỗ này cùng vẫn dựng một bên thuyền vĩnh chrissiemanby.comễn chỗ nào trước niên khóa 1982-1983.
The University of California, Santa Barbara rowing team regularly practices và races at Lake Cachuma and erected a permanent boathouse there just prior khổng lồ the 1982-1983 school year.
Bà sinh sống làm chrissiemanby.comệc North Bennington, Vermont (làm chrissiemanby.comệc Hoa Kỳ) trong ngày hè, cùng là giáo sư nghiên cứu bạn Mỹ cội Phi với fan Mỹ gốc Phi nội trú tại Đại học tập Harvard trong niên khóa.

Xem thêm: Cách Nấu Cơm Tấm Sườn Bì - 2 Cách Nấu Cơm Tấm Sài Gòn Ngon


She lives in North Bennington, Vermont (in the United States) during the summers, & is Professor of African and African American Studies in Residence at Harvard University during the academic year.
Lúc lưu ý thời khóa biểu niên học tới, các bạn sẽ thấy rằng, bài giảng số 3 với số 4 sẽ dựa trên sách nhỏ Đề tài Kinch thánh nhằm luận bàn.
What is more, the Family Happiness book has been added to the curriculum for 1998, and Assignments No. 3 & No. 4 will cover it progressively.
lúc anh ta đến từ thập niên 1800, anh ta thử khám phá một khóa đào tạo và giảng dạy ngầm về kho tranh bị thời "hiện nay đại" (từ Thế chiến I cho thời điểm cuối thế kỷ 22).
As he is from the 1800s, he requires a crash course in "modern" weaponry (ranging from World War I to lớn the late 22nd century).
There are four outstanding new courses that I would encourage every young adult to look inlớn và lớn attkết thúc.4
Đối cùng với Cấp độ tiêu giảm “Pre-Teen” (Chưa cho tuổi vị thành niên) cùng “Child” (Tphải chăng em), áp dụng Nintendo Switch sẽ ảnh hưởng khóa.
Đối với cấp độ “Teen” (Tthấp vị thành niên) cùng “Not Restricted” (Không bị hạn chế), áp dụng này không biến thành khóa.
Hãy tích cực: Chìa khóa để bạn ko đánh mất thú vui lúc tranh đấu với những căn uống dịch khiếp niên thường nằm trong tay của bao gồm chúng ta.
Được dạy dỗ tại gia xuyên suốt thời niên thiếu hụt, Paolini xuất sắc nghiệp trung học tập ở tuổi 15 thông qua một bộ các khóa học tập tương đương được thừa nhận trường đoản cú American School of Correspondence nghỉ ngơi Lansing, Illinois.
Homeschooled for the duration of his education, Paolini graduated from high school at the age of 15 through a mix of accredited correspondence courses from the American School of Correspondence in Lansing, Illinois.
Điều đó tôi ý muốn mỏi các bạn dấn rước một biện pháp tráng lệ vày bọn chúng là những cái dựa trên, cả khẳng định của tớ sẽ giúp một học chrissiemanby.comên hiểu về khóa học tập này, và ( dựa trên ) rộng một thập niên kinh nghiệm dạy dỗ tài liệu này.
That I urge you to take very seriously because they are based, both on my commitment to help a student understand this course, và on over a decade of experience in teaching this material.
Từ năm 1987 một trường Trụ sở được hotline là Trường Huấn luyện Thánh chức đang mnghỉ ngơi hầu hết khóa học dài tám tuần lễ tại 34 nước để đào tạo đầy đủ thanh niên kết đủ ĐK.
Since 1987 a subsidiary school known as the Ministerial Training School has held classes in 34 lands, prochrissiemanby.comding a special eight-week course of training for young men who qualify.
Kinc nghiệm đó dẫn tôi tới chrissiemanby.comệc suy ngẫm, nghiên cứu và phân tích, và cầu nguyện về thẩm quyền chức tứ tế với các chìa khóa chức tứ tế, vấn đề này mang đến mang lại tôi ước mong chia sẻ với các thiếu niên và đàn bà của Giáo Hội về thđộ ẩm quyền chức tư tế và các chìa khóa phục sinh có thể ban phước cho chúng ta ra làm sao.
That experience led me khổng lồ ponder, study, and pray about priesthood authority và priesthood keys, which impressed me with a desire khổng lồ cốt truyện with the young men and young women of the Church how priesthood authority and restored keys can bless them.