1. Cách dùng One

Là đại từ nhân xưng (tất cả thể làm chủ ngữ và tân ngữ), One tất cả thể được dùng để chỉ “nhỏ người nói chung”, dịch là “người ta”.

Bạn đang xem: Ones là gì, one và ones Đại từ là

Ta thường dùng One trong những câu đưa ra nhận định chung, bao quát, đặc biệt theo phong thái trang trọng, lịch sự. Tuy nhiên, nếu cần sử dụng One vượt nhiều, sẽ tạo cảm giác người nói thừa khách hàng sáo.

One đi với động từ ngôi thứ ba số ít.

Ví dụ:

Onenever knows, doesone?Oneshould not use mobile phones when driving.Holidays are supposed to lớn allowoneto lớn forget about work.

Xem thêm: 2 Kid In The Sandbox Là Gì, Ý Nghĩa Của Từ Two Kids In A Sandbox Là Gì

*

Ảnh: Twitter

You cùng They cũng có thể được sử dụng Theo phong cách tương tự. Tuy nhiên, One và You hàm ý người nói cũng góp mặt vào nhóm chung bình thường được nhắc đến.

Ví dụ:

Doesoneeat durian in Malaysia?(bao gồm cả người nói - người bao gồm mặt ở đó hoặc có hứng thú tới Malaysia; mang tính trang trọng hơn)Doyoueat durian in Malaysia?(tính trang trọng yếu hơn)Dotheyeat durian in Malaysia?(đề cập tới những người khác)

2. Cách sử dụng One’s

One’slà từ hạn định có nghĩa sở hữu.

Ví dụ:

One’shealth is much more important than having lots of money. (Sức khoẻ của một người quan liêu trọng hơn nhiều việc sở hữu nhiều tiền)Conversations with one’s children are extremely predictable, especially as they hit adolescence.

Lưu ý: Phân biệt Ones và One"s

Ones là đại từ cần sử dụng để thay thế mang lại danh từ số nhiều đã được đề cập trước đó nhằm tách lặp lại nhiều lần danh từ đó tạo nên câu trở nên nặng nề.

Ví dụ:

Trung: Look at those boys! (Hãy quan sát mấy cậu nhỏ bé kia!)Minh: Whichones? (= boys) (Những cậu nhỏ bé nào?)Trung: Theonesin white shirts and dark xanh trousers. (Những cậu nhỏ bé mặc áo sơ mày trắng cùng quần xanh đậm)

Còn One"s là trường hợp sở hữu cách (dịch là "của người ta/của một người)

Ví dụ: