chửa·mang bầu·có bầu·có mang·giàu trí sáng tạo·giàu trí tưởng tượng·giàu ý·hàm súc·mang thai·coù mang hay coù thai·có th
Luke’s account goes on to relate that Mary thereupon traveled to Judah to chrissiemanby.comsit her pregnant relative Elizabeth.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ pregnant là gì, nghĩa của từ pregnant trong tiếng việt


Lời tường thuật của Lu-ca nói tiếp rằng sau đó Ma-ri lên đường đi đến Giu-đa đặng thăm người bà con đang mang thai là Ê-li-sa-bét.
On 12 August 2011, researchers from the U.S. described a fossil of a pregnant plesiosaur found on a Kansas ranch in 1987.
The flavors of the food a pregnant woman eats find their way into the amniotic fluid, which is continuously swallowed by the fetus.
The 32-year-old father followed the cries and dug through the rubble until he found his five-year-old son and the body of his pregnant wife, still sheltering their nine-month-old baby from the collapsed roof of their home.
Người cha 32 tuổi đi lần theo tiếng hét và đào xuyên qua đống gạch vụn cho đến khi anh tìm ra đứa con trai năm tuổi của mình và thi hài của người vợ đang mang thai, vẫn còn che chở cho đứa bé chín tháng của họ khỏi mái nhà sụp đổ.
One of her daughters, Laura Estela Carlotto, was kidnapped and missing while pregnant in Buenos Aires, in late 1977.
Một trong những con gái của bà, Laura Estela Carlotto, bị bắt cóc và mất tích khi đang mang bầu tại Buenos Aires vào cuối năm 1977.
Charles IV của Pháp băng hà năm 1328, để lại một con gái và một đứa con nữa còn trong bụng mẹ (chưa rõ giới tính).
When Mother was pregnant with me —her first child— she prayed that if I was a boy, I might become a missionary.

Xem thêm: Cách Nấu Xôi Vo Với Nước Cốt Dừa Đậu Xanh Tơi, Dẻo Quá Thơm Ngon


Additionally, female mouse-deer have the potential to be pregnant throughout most of their adult life, and they are capable of conceichrissiemanby.comng 85–155 minutes after gichrissiemanby.comng birth.
Ngoài ra, cheo cheo cái có khả năng mang thai xuyên suốt cuộc đời trưởng thành của chúng, và khả năng thụ thai chỉ 85-155 phút sau khi sinh.
Planning ahead and taking care of yourself before becoming pregnant is the best thing you can do for you and your baby .
Lên kế hoạch trước và chăm sóc bản thân trước khi mang thai là điều tốt nhất bạn có thể làm cho bạn và con yêu .
NEW YORK - Scientists in Europe report they were able to diagnose Down syndrome prenatally by gichrissiemanby.comng a simple blood test to pregnant women , an approach that might one day help them avoid the more extensive procedure used now to detect the condition .
NEW YORK - Các nhà khoa học Âu châu báo cáo rằng họ có thể chẩn đoán hội chứng Down tiền sản bằng cách thực hiện một xét nghiệm máu đơn giản ở phụ nữ có thai , một phương pháp mà một ngày nào đó có thể giúp họ tránh được những quy trình rườm rà mà hiện đang được sử dụng để phát hiện hội chứng này .
One 19-year-old girl , who calls herself Su , says she went to the shelter when she was five months pregnant so she would n"t shame the family in front of the neighbours .
Một cô gái mười chín tuổi tự xưng là Su nói rằng cô đến nơi ẩn náu khi cô có thai năm tháng vì vậy cô sẽ không làm gia đình xấu hổ trước những người hàng xóm .
She was born and raised by her mother as one of six children; her father placed them in the care of a relative after her mother had first become pregnant.
Bà sinh ra được mẹ bà đơn thân nuôi lớn và là một trong sáu đứa con; cha bà giao con cái cho người thân nuôi ngay sau khi mẹ bà lần đầu có thai.