Nếu chúng ta vẫn học tập ReactJS giỏi React Native sầu, bạn sẽ gặp gỡ các có mang Props với State không ít.

Nhưng chúng ta sẽ thực sự phát âm props là gì? State là gì chưa? lúc làm sao thì sử dụng Props? lúc như thế nào phải tới State?

Lúc bản thân bắt đầu làm cho dự án React Native, trong những khi trước đó không còn tất cả kiến thức và kỹ năng về ReactJS, mình đã mất một khoảng chừng thời hạn nhằm làm rõ nhì khái niệm này. Giống hệt cái cảm giác nlỗi hồi tiếp xúc cùng với Promise vào Javascript vậy (^_^).