Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú chrissiemanby.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tin.

Bạn đã xem: " Pumpkin Là Gì ? Pumpkin Có Nghĩa Là Gì

Maize, beans, & pumpkins were dried, packed inkhổng lồ rawhide bags, and stored in bell-shaped underground storage pits. Since then, these farmers have also cultivated, ahy vọng other things, corn, sunflowers, soybeans, potatoes & other vegetables such as pumpkins and beans. Bundles of dried maize stalks are often displayed often along with pumpkins, gourds & straw in autumnal displays outside homes và businesses. To the west of the rise, they built cabins & planted several thousvà acres with peas, cucumbers, beans, corn, buckwheat, potatoes, pumpkins, và squash. Since some squash chia sẻ the same botanical classifications as pumpkins, the names are frequently used interchangeably. Cultivated fields of corn, barley, pumpkins, melons, and potatoes, enclosed by rail fences, surrounded the villages. Các ý kiến của những ví dụ ko biểu thị ý kiến của những biên tập viên chrissiemanby.com chrissiemanby.com hoặc của chrissiemanby.com University Press tuyệt của các công ty cấp phép.

Bạn đang xem: Pumpkin là gì, pumpkin nghĩa là gì trong tiếng anh

*


*

*

Xem thêm: Tuổi Canh Thìn Sinh Năm Bao Nhiêu ? Người Tuổi Canh Thìn Sinh Năm Bao Nhiêu

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn chrissiemanby.com English chrissiemanby.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài trước

“Việt Pun Là Gì ? Nghĩa Của Từ Pun Trong Tiếng Anh Nghĩa Của Từ Pun Trong Tiếng Anh

Bài sau

Nghĩa Của Từ Pump Up Là Gì ? Nghĩa Của Từ Pumped Trong Tiếng Việt


Leave a Reply Cancel reply

Your gmail address will not be published. Required fields are marked *