Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

quý khách đã xem: Pursue là gì


Bạn đang xem: Pursuing là gì

*

*

*

Xem thêm:

*

pursue /pə"sju:/ nước ngoài đụng từ
theo, xua đuổi theo, xua đuổi bắt, truy nã, truy kíchto lớn pursue the enemy: đuổi bắt kẻ thù, truy vấn kích kẻ địch (nghĩa bóng) treo đẳng, cứ đọng dính mang dẻo dẳngdiseases pursue him till death: hắn ta cứ mắc bệnh dằng dai mâi cho tới dịp chết theo, đi theo, theo xua đuổi, theo đuổi, liên tiếp, thực hiện đến cùngkhổng lồ pursue a plan: theo đuổi một kế hoạchto pursue one"s road: theo tuyến phố của mìnhto lớn pursue the policy of peace: theo xua đuổi chế độ hoà bìnhto lớn pursue one"s studies: liên tục Việc học tậpto lớn pursue a subject: thường xuyên nói (thảo luận) về một vấn đề đi kiếm, mưu cầulớn pursue pleasure: đi kiếm thú vuikhổng lồ pursue happiness: mưu cầu hạnh phúc nội động từ (+ after) đuổi theo theo xua đuổi, tiếp tụcLĩnh vực: toán & tintheo đuổi
*


Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

pursue

Từ điển Collocation

pursue verb

1 continue sth/try lớn achieve sth

ADV. further, still | actively, energetically, vigorously | doggedly He was still doggedly pursuing his studies. | relentlessly | effectively, successfully How can we most effectively pursue these aims?

VERB + PURSUE decide lớn We have sầu decided not to lớn pursue the matter further. | intend to lớn, want khổng lồ, wish to lớn deciding on which career you wish khổng lồ pursue | be/feel inclined to lớn | be reluctant to lớn | be able khổng lồ, be at liberty lớn, be không tính tiền khổng lồ | continue to

PHRASES the ability/freedom khổng lồ pursue sth the freedom to lớn pursue her own interests | be not worth pursuing I decided the matter was not worth pursuing further.

2 chase sb

ADV. relentlessly He pursued her relentlessly, refusing khổng lồ take ‘no’ for an answer.

PHRASES closely/hotly pursued by sb He ran past, hotly pursued by two policemen.

Từ điển WordNet

v.

English Synonym & Antonym Dictionary

pursues|pursued|pursuingsyn.: chase follow go after heel hunt quest seek shadow trailant.: flee

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu