Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.quý khách sẽ xem: Put yourself on the baông chồng tức thị gì

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam

A. criticize yourself

B. wear a backpack

C. praise yourself

D. check up your back

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: Put yourself on the back là gì

You shouldput yourself on the backfor having achieved such a high score in the graduation exam.

A. Criticize yourself

B. Wear a backpack

C. Praise yourself

D. Cheông xã up your back


*

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

You should put yourself on the baông xã for having achieved such a high score in the graduation exam.

A. wear a backpack

B. kiểm tra up your back

C. criticize yourself

D. praise yourself

Kiến thức: Từ trái nghĩa

Giải thích:

put yourself on the back: từ hào về bản thân

A. wear a backpack: treo cha lô B. kiểm tra up your bachồng : soát sổ sườn lưng bạn

C. criticize yourself: chỉ trích bạn dạng thân D. praise yourself: khen ngợi bản thân

=> put yourself on the baông xã >

Tạm dịch: Quý khách hàng yêu cầu từ bỏ hào về phiên bản thân do dành được số điểm trên cao điều này trong kỳ thi xuất sắc nghiệp.

Chọn C

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions

You should put yourself on the baông chồng for having achieved such a high score in the graduation exam

A. Criticize yourself

B. Wear a backpack

C. Praise yourself

D. Cheông xã up your back

Chọn đáp án A

Put yourself on the baông xã (idiom)=praise yourself: từ bỏ hào về bạn dạng thân

Dịch: quý khách phải từ bỏ hào về bản thân vì chưng đã đạt được điểm cao vào kì thi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word (s) in the following question

You should put yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

A. criticize yourself

B. wear a backpack

C. praise yourself

D.

Xem thêm: Cách Chế Biến Thịt Thỏ Ngon, Chia Sẻ Một Số Cách Chế Biến Món Ngon Từ Thịt Thỏ

check up your back

Đáp án là A

Put oneself on the back: từ bỏ hào/ ca ngợi

A. tự phê bình

B. có cha lô

C. tự tán thưởng trọn

D. kiểm tra sống lưng bao quát

Câu này dịch nlỗi sau: quý khách phải từ bỏ hào vì chưng dành được điểm số cao điều này trong kỳ thi tốt nghiệp.

Put yourself on the baông chồng >

You should praise yourself for having achieved such a high score in the graduation exam.

A. criticize yourself

B. love yourself

C. be proud

D. check yourself

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning lớn the underlined part in each of the following question

You shouldput yourself on the back for having achieved such a high score in the graduation exam.

A.criticize yourself

B.wear a backpack

C.praise yourself

D.check up your back

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

When being interviewed, you should focus on what the interviewer is saying or asking you.

A. to lớn pay no attention to

B. be interested in

C. be related

D. express interested in

Đáp án A

Giải nghĩa: (to) focus on: triệu tập, chăm chú vào vật gì

>

Các câu trả lời còn lại:

B. be interested in: thích thú mẫu gì

C. be related: tương quan đến

D. express interested in (ngữ pháp đúng phải là: express interest in): biểu đạt sự yêu thích

Dịch nghĩa: Trong lúc được chất vấn, chúng ta nên chú tâm vào vấn đề đơn vị tuyển chọn dụng đã kể đến hoặc vẫn hỏi.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.

1.


*

*

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s)in each of the following questions.

3


*

*

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

It’s started raining. Put on your raincoats, children

A. Put off

B. Put out

C.Take out

D. Take off

Đáp án là D.

put on: mang vào >

Các cụm còn lại: put off: tống khứ, quăng quật bỏ...; put out: tắt ( đèn ) , dập tắt ( ngọn lửa ) ; take out: gửi ra