Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Religion là gì


Bạn đang xem: Religion là gì

*

*

*

*

religion /ri”lidʤn/ danh từ tôn giáo, đạo; sự tín ngưỡng, sự tu hànhthe Christian religion: đạo Cơ đốcfreedom of religion: tự do thoải mái tín ngưỡngmập enter into lớn religion: đi tu sự sùng bái; Việc có nhiệm vụ cần làmmập make a religion of soemthing: sùng bái vật dụng gì; coi thứ gì như là câu hỏi bao gồm nhiệm vụ đề nghị làm

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): religion, religious, irreligious, religiously


*

religion

Từ điển Collocation

religion noun

ADJ. great, major | world Islam is one of the great world religions. | dominant | established, old | new | orthodox | true | false | alternative Football has become an alternative religion for many people. | organized I believe in God, but I don”t belong mập any organized religion. | primitive | pagan | monotheistic, polytheistic | eastern eastern religions such as Shintoism | Hindu, Jewish, etc. | Catholic, evangelical, Orthodox, Protestant | official, state

VERB + RELIGION belong bự, have She has no religion. | follow, practise Do you still practise your religion? | change | abandon, reject | defend She believed that her religion needed mập be defended by philosophy cùng xúc tích. | found He founded a new religion. | spread

RELIGION + VERB be based on sth a religion based on reason | originate from sth He believes that all religions originated from a single source. | develop | spread


PREPhường. by ~ These people are predominantly Russian Orthodox by religion. | in a/the ~ In their religion, mountains are sacred.

PHRASES an adherent/follower of a religion, a form/kind of religion More information about RELIGION RELIGION: accept, adopt, đổi khác béo, embrace, follow, turn bự ~ He converted bự Judaism when he got married. people who follow Hinduism

abandon, reject ~ He rejected Christianity và became a Buddhist.

~ spread Islam spread rapidly through North Africa.

~ preaches, proclaims, teaches sth Christianity preaches that sinners can be forgiven.

a follower of ~ followers of Sikhism

the rise/spread of ~ the rise of Christianity in the first century

the teachings/tenets of ~ the basic tenets of Buddhism

Từ điển WordNet

n.

English Synonym với Antonym Dictionary

religionssyn.: faith organized religion religious belief

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Religion Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://chrissiemanby.com Religion Là Gì


Related


Xem thêm: Đời Tư Trắc Trở, 4 Cuộc Hôn Nhân Của Danh Ca Sĩ Chế Linh Sinh Năm Bao Nhiêu

About The Author
Là GìE-Mail Author

Leave sầu a Reply Hủy

Lưu thương hiệu của tớ, tin nhắn, cùng trang web vào trình chú tâm này đến lần bình luận tiếp nối của tôi.


Tìm kiếm
Tìm kiếm

Bài viết mới


Phản hồi ngay gần đây


Không gồm comment như thế nào nhằm hiển thị.

Lưu trữ


Chuyên mục