Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự chrissiemanby.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: Get rid of là gì và cấu trúc cụm từ get rid off trong câu tiếng anh?

By 1961 he had rid himself of his intellectual, bespectacled look, cultivating instead a more friendly look in order to lớn find a wider "^ " audience.
Seeking to get rid of a corrupt and inefficient political class, the estancieros organised their own political parties on two occasions.
It"s true, no doubt, that an omnipotent being would have the power to lớn rid itself of all such inclinations.
This modified emulation theory can conceptually integrate simulation theory và also get rid of some problematic philosophical implications.
Thus, it becomes desirable khổng lồ get rid of the kernel, of course, without affecting the approximation of eigenvectors & eigenvalues.
You yourself should know what difficulties lice provide aboard a ship and what a giant work is needed khổng lồ get rid of them.
Các cách nhìn của các ví dụ ko trình bày ý kiến của các chỉnh sửa viên chrissiemanby.com chrissiemanby.com hoặc của chrissiemanby.com University Press xuất xắc của các công ty trao giấy phép.
*

an important discovery or sự kiện that helps khổng lồ improve sầu a situation or provide an answer to lớn a problem

Về việc này

Xem thêm: Top 10 Món Ăn Ngon Nhất Từ Gan Ngỗng Và Cách Chế Biến Gan Ngỗng Và Cách Chế Biến

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn chrissiemanby.com English chrissiemanby.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message