Give us this day, our daily bread. And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.


*

Cái tựa Người Sài gòn đấu với Người Hà nội chỉ là…nhằm câu viu mà thôi