Tính tự cài là gì ?

Một tính tự mua là trường đoản cú đứng trước danh tự để cho thấy rằng danh tự sẽ là của ai. Tính từ bỏ tải có nhiệm vụ té nghĩa mang đến danh trường đoản cú . Chúng ta Gọi thương hiệu nó là tính tự cài đặt vị nó thể hiện đặc thù cài đặt của tín đồ hoặc vật dụng so với danh từ bỏ đi sau nó.

Bạn đang xem: Sau tính từ sở hữu là gì, Đại từ sở hữu (possessive pronouns)

Đang xem: Sau tính trường đoản cú download là gì

Crúc ý: Chúng ta cũng sử dụng tính tự thiết lập cho những bộ phận trên cơ thể người.

lấy một ví dụ :

My oto is red

The red car is my car.

I broke my leg.

Cấu trúc của tính trường đoản cú download trong câu :

Tính từ bỏ (Adjective) + Danh tự (Nouns)

Ví dụ : My car

Các một số loại tính tự mua vào giờ đồng hồ anh :

Tính từ mua vào giờ đồng hồ anh được gửi trường đoản cú đại từ bỏ nhân xưng. Hãy xem bảng sau để nắm vững nguyên tắc thay đổi trường đoản cú đại từ bỏ nhân xưng lịch sự tính tự tải nhé.

Đại từ nhân xưng

Tính Từ Ssinh sống Hữu

Phiên Âm Quốc Tế

Tôi: I

MY: của tôi

/mai/

Chúng tôi WE

OUR: của công ty chúng tôi, của bọn chúng ta

/”auə/

Bạn: YOU

YOUR: của bạn

/jɔ:/

Các bạn: YOU

YOUR: của các bạn

/jɔ:/

Anh ấy: HE

HIS: của anhấy

/hiz/

Cô ấy: SHE

HER: của cô ấy ấy

/hə:/

Nó: IT

ITS: của nó

/its/

Họ, chúng nó: THEY

THEIR: của họ, của chúng

/ðeə/

Cách áp dụng tính từ tải trong tiếng anh

Nhỏng vẫn nhắc nghỉ ngơi cấu tạo của tính từ sở hữu vào câu. Việc áp dụng tính từ bỏ download tương đối dễ dàng và đơn giản, vị nó biểu thị đặc điểm sở hữu của ai kia so với một danh từ cho nên nó luôn đứng trước danh từ bỏ

Ví dụ : His oto, my oto, her car

Trong một trong những trường hợp, bạn ta ko sử dụng tính trường đoản cú cài đặt trong câu nhưng mà sử dụng mạo từ khẳng định “the” để sửa chữa, mặc dù về mặt ý nghĩa sâu sắc tải vẫn không chuyển đổi.

Xem thêm: Nsnd Lan Hương Sinh Năm Bao Nhiêu, Lan Hương (Diễn Viên Sinh 1961)

lấy một ví dụ : I broke in “the” leg cố kỉnh cho I broke in “my” leg.

*

( Bảng tình dục giữa tính trường đoản cú cài trong Tiếng Anh cùng với các đại từ bỏ không giống )

Học Thử Ngay Tại Đây

Bài tập về tính từ tải trong giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án

1/ Write the correct possessive sầu pronoun for each sentence.

That book belongs to those kids. That book is _________________.

Đáp án: theirs

This bicycle belongs to lớn my neighbor Bill. This bicycle is _________________.

Đáp án: his

This scarf belongs to my aunt Timãng cầu. This scarf is _____________.

Đáp án: hers

This toy belongs to you. This toy is ______________.

Đáp án: yours

This apartment belongs khổng lồ me & my cousin. This apartment is _____________.

Đáp án: ours

These mittens belong khổng lồ my mother. These mittens are _____________.

Đáp án: hers

Those cookies belong lớn my sister”s friends. Those cookies are _______________.

Đáp án: theirs

These suitcases belong to you & your wife. These suitcases are ___________________.

Đáp án: yours

That pillow belongs to me. That pillow is __________________.

Đáp án: mine

That lamp belongs to lớn my aunt & uncle. That lamp is _____________.

Đáp án: theirs

2/ Complete the sentences with the words in the word danh sách below.

her hers his His my our ours their

The Mysterious Volkswagen

Last week, we had a tiệc nhỏ at ______1________ house. Many people came, & there were lots of cars parked outside. At the over of the các buổi party, only three people were left: myself, Eric, and Cathy. However, there were four cars. One of them was a Volkswagen. I didn”t rethành viên seeing it before, so I asked whose it was.

Eric said it wasn”t ______2______ oto. ______3_______ is a Chevrolet pickup. When I asked Cathy if it was _____4______, she said no – ____5___ oto is a Ford Explorer. I knew it wasn”t _______6______ oto, of course. Finally, I called the police, & they came và examined it. They said it belonged to a family on the next street. Someone stole it from ______7______ street and left it on ______8______.

Đáp án :

our his His hers her my their ours ( Tđam mê khảo thêm phương pháp học tập tiếng anh giao tiếp đàm thoại qua phyên ổn công dụng )

*

(Giao diện website học giờ anh qua phyên hiệu quả mister-bản đồ.com ) (Video một đoạn Clip tuy nhiên ngữ bên trên trang web chrissiemanby.com )