Tu viện Thiếu Lâm Tự được thành lập dưới chân núi Song làm việc thức giấc Hà Nam, Trung Hoa vào khoảng thời gian 477 công nhân.

Mặc cho dù các giáo lý Phật giáo nhấn mạnh vấn đề độc lập với không khiến tổn sợ, những nhà sư Thiếu Lâm từ nhận thấy bản thân được lôi kéo đảm bảo chủ yếu mình cùng những nước bóng giềng những lần nhìn trong suốt lịch sử dân tộc đầy biến động của China . Kết quả là, họ sẽ phát triển một dạng kỹ thuật võ thuật danh tiếng quả đât, được điện thoại tư vấn là Thiếu Lâm kung fu.


Bạn đang xem: Shaolin là gì, shaolin nghĩa là gì

*

*
" data-caption="" data-expand="300" id="mntl-sc-block-image_2-0-5" data-tracking-container="true">

Xem thêm: Brandon Stanton On Twitter: " The Problem With Humans Of New York

*

*

*