Phần mềm tự sướng màn hình Snagit 22.1.0.20078

Techsmith Snagit 22.1.0.20078 là ứng dụng tự sướng màn hình hiển thị được sử dụng khá thông dụng bởi người dùng trên toàn thế giới.

Snagit đi kèm với Snagit Editor (Chỉnh sửa hình họa sau khi chụp) cùng với tuấn kiệt chụp ảnh toàn màn hình hiển thị, hoặc chọn khối bắt buộc chụp, chỉnh sửa hình họa sau khi chụp, lưu giữ với nhiều định hình khác biệt, up trực tiếp lên các trang chia sẻ. Là biện pháp tuyệt vời nhất nhằm chúng ta chụp ảnh screen đương nhiên chú thích, ngôn từ, nhằm thực hiện đến vnạp năng lượng bản, hoặc post lên website, share với mọi bạn.

Phần mềm chụp ảnh màn hình hiển thị Snagit 22.1.0.20078 bao gồm cung cấp tảo đoạn Clip screen laptop máy tính xách tay, mặc dù về con quay video screen chrissiemanby.com khuyên dùng: Camtasia Studio

*
*
Snagit 22

Những tính năng rất nổi bật của Snagit 22.1.0.20078:

Chụp hình họa toàn màn hình hiển thị hoặc chụp theo khung lựa chọn chỉ với cùng 1 nút bấm (phím PrntScr bên trên bàn phím Lúc Snagit vẫn hoạt động) hoặc 1 cliông xã chuột
*
*
Tạo ảnh GIF (hình họa động) tự video clip tất cả sẵn hoặc đoạn phim các bạn vừa cù. Hỗ trợ tệp tin video dung lượng nhỏ
*
*
*
*
Snagit Editor 22

Snagit 22.1.0.20078 changelog

15 June, 2022: Snagit 2022.1.0

Feature Updates

Added ability khổng lồ cancel Time Delay for Image và All-In-One Capture Changed when file type is shown in the recent captures tray Updated đoạn Clip capture recording to lớn have Picture-in-Picture webcam on by default

New Features

Added limited support for allowing Snagit Editor’s Library lớn be used on network drives Added ability to recover đoạn Clip files if computer crashes during recording

Performance Improvements

Improved Editor startup time Improved Editor performance & file sizes by using smaller thumbnails in .snagx files

Updates for IT Administrators

Snagit 2022 features a more stable video clip engine, improved audio và video syncing, và compatibility with a larger variety of webcams. Added deployment options for cloud library locations Added messaging around limited functionality when Snagit’s library on a network drive Added ability for admins to lớn disable webcam on by mặc định setting Added messaging around WebView2 requirements when deploying Snagit Fixed inability to lớn deploy themes if previous major version of Snagit installed Fixed inability khổng lồ deploy Snagit 2022 custom presets & themes Fixed an issue where Stamps were not included when installing Snagit with the MSI

Bug Fixes

Fixed issues with Share khổng lồ Evernote Fixed a crash when importing stamps Fixed a crash when using keyboard navigation with Editor’s đoạn phim tooltips Fixed a crash when using a touchscreen or Wacom tablet to lớn select tools in Editor Fixed an issue with video cuts not saving on network library locations Fixed an issue where users were signed out of Box Share Destination when exiting Snagit Fixed an issue with Knowmia not appearing in Share options Fixed a broken links to TechSmith Support Website for some languages Fixed an issue where Batch Export was not working for a large number of files Fixed an issue where tệp tin edits were not retained in Editor when the file was overwritten Fixed issues where changing the Library location caused Snagit to lớn freeze Fixed an issue where Share Destination installer dialog ‘Restart Now’ button did not work Fixed an issue where Snagit 20đôi mươi opened after PC reboot instead of Snagit 2022 Fixed an issue where Save sầu As preferences were not respected in some situations Fixed an issue where callouts made from a theme created on Snagit Mac were not displaying correctly on Snagit Windows Fixed an issue where wrong tệp tin creation date was showing in recent capture tray Fixed an issue where unexpected symbols appear when using Windows extended characters Other bug fixes and performance improvements

Snagit đề nghị hệ thống

Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows Server năm 2016, or Windows Server 2012 R2 Windows N requires the Media Foundation Pack .NET 4.6 or later 2.4 GHz single core processor (dual core i5 required for video capture) 4 GB of RAM 1 GB of hard-disk space for program installation We recommend the 64-bit Snagit installation when using multiple monitors or a 4k display 64-bit Snagit installation required for Create Images from Templates feature

Tải cài snagit miễn phí:

*
*
Tải TechSmith Snagit 22.1.0.20078

*
*

Download Techsmith Snagit 22.1.0.20078 Repack

Download Techsmith Snagit 22.1.0.20078 Repaông chồng tự động kích hoạt sau thời điểm thiết đặt, ko nên craông xã.