(Hebrews 3:12) In the Greek text, “drawing away” literally means “to lớn st& off,” that is, to apostatize.

Bạn đang xem: Standoff là gì, nghĩa của từ standoff trong tiếng việt


Badger H (Tu-16 Elka) – Designed for stand-off electronic warfare và electronic counter-measures tư vấn.
Hundreds of well-equipped riot police were dispatched, and they engaged in a stand-off with the farmers.
Hàng trăm công an chống bạo động cùng với thứ tốt được điều hễ, họ hành động cùng với những người nông dân.
Như vậy dẫn tới một sự cảnh giác giữa xe tăng Mỹ với Đông Đức trên Chốt gác Charlie ngày 27-28 mon 10 năm 1961.
(Hebrews 2:1) However, the Greek term rendered “drawing away” means “khổng lồ stvà off” và is related to lớn the word “apostasy.”
Tuy nhiên, từ bỏ Hy Lạp được dịch ra “trôi lạc” Tức là “tách xa” với bao gồm liên hệ với chữ “bội đạo”.
The flotilla sortied from Eniwetok on 15 July and was standing off the Asan Beaches on the morning of 21 July.
Chi hạm quân xuất phát trường đoản cú Eniwetok vào trong ngày 15 mon 7, với tất cả khía cạnh ngoại trừ khơi kho bãi Asan vào sáng sủa mau chóng ngày 21 tháng 7.
The Berlin Crisis saw US Army troops facing East German Army troops in a stand-off, until the East German government backed down.
lớn hoảng Berlin là sự kiện trong các số ấy quân nhóm Đông Đức cùng quân nhóm Mỹ sẽ đương đầu nhau, cho tới lúc chính phủ Đông Đức lùi bước.
What did Ptolemy III bring back lớn Egypt, and why did he “for some years stand off from the king of the north”?
Ptolemy III đem đông đảo gì về Ê-díp-tô, và tại vì sao “trong vài ba năm... <ông> ko đánh vua pmùi hương bắc”?
The Mirage 2000N is the nuclear strike variant which was intended to carry the Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP) nuclear stand-off missile.
Mirage 2000N là phiên bản tấn công phân tử nhân, được ý định sử dụng với thương hiệu lửa hạt nhân Aerospatiale Air-Sol Moyenne Portee (ASMP).
The Siege of the Luhansk Border Base was a two-day-long stand-off at a Ukrainian border base located on the outskirts of Luhansk thành phố.
Cuộc bao vây địa thế căn cứ biên giới Luhansk diễn ra trong thời gian hai ngày trên một căn cđọng biên cương Ukraimãng cầu nằm tại ngoại thành tỉnh thành Luhansk.

Xem thêm: Cách Xào Cà Tím Với Thịt Ngon Tuyệt Cú Mèo, Cách Nấu Cà Tím Xào Thịt Đơn Giản


The most surprising was the elimination of the Soviet Cup participant Dynamo Kyiv that lost its quarterfinal stand off against the Zaporizhian Automakers 1:2 in aggregate.
Bức Ảnh bất ngờ độc nhất vô nhị là sống Dynamo Kyiv bị loại bỏ cùng vòng sơ loại của Soviet Cup thua trận ở tứ đọng kết trước với Zaporizhian Automakers 1:2 sau 2 lượt trận.
The peace negotiations amidst the armed stand-off led lớn the 4th National Congress of Kuomintang being held separately by three factions in Nanjing, Shangnhì and Canton.
Các cuộc Bàn bạc độc lập giữa sự nổi dậy khí giới vẫn dẫn cho Quốc hội Quốc gia 4 của Quốc Dân Đảng được tổ chức triển khai đơn lẻ bởi vì ba phe phái nghỉ ngơi Nam Kinc, Thượng Hải cùng Canton.
The Oda army came up with the plan khổng lồ use cannons for stand-off tactics against the Uesugi & to bombard the Uesugi from across the river.
The first modern example was the stand-off between the Imperial Russian Navy và the Imperial Japanese Navy (IJN) at Port Arthur during the Russo-Japanese War in 1904.
Ví dụ tân tiến thứ nhất là sự việc giao tranh thân Hải quân Đế quốc Nga với Hải quân Đế quốc nước Nhật trên cảng Arthur vào Chiến tnhãi Nga-Nhật năm 1904.
A stand-off took place south of London, with York presenting a danh mục of grievances & demands lớn the court circle, including the arrest of Edmund Beaufort, 2nd Duke of Somerphối.
Một cuộc thương tmáu đã được triển khai sinh sống phía phái mạnh London, cùng với Việc Công tước đoạt York đưa ra một list các khiếu nài nỉ cùng thưởng thức thanh lọc triều đình, bao gồm cả vấn đề bắt duy trì Edmund Beaufort, Công tước thứ nhị của Somerset.
From 24 February until 4 March Henshaw was part of the Navy fleet standing off Port Cortes, Honduras, lớn protect American lives and interests in case of a revolution taking place in Guatemala.
Từ ngày 24 mon 2 đến ngày 4 tháng 3, nó phía trong yếu tố lực lượng thủy quân canh phòng quanh đó khơi Port Cortes, Honduras nhằm bảo vệ tính mạng con người với tài sản của công dân Hoa Kỳ vào ngôi trường phù hợp xảy ra cuộc phương pháp mạng tại Guatemala.
One early use was by President Bill Clinton in June 1994 in relation to possible operations against North Korea, at the height of the 1994 stand-off with that country over nuclear weapons.
trước khi được Tổng thống Mỹ Bill Clinton thực hiện hồi tháng 6 năm 1994 liên quan cho những chiến dịch có thể xảy ra nhằm mục tiêu chống lại Triều Tiên, vào tầm khoảng thời gian cao điểm của trận chiến chống thiết lập thiết bị phân tử nhân của nước này vào khoảng thời gian 1994.