Similar road signs exists throughout Canada, but warnings sometimes appear without words to comply to bilingual requirements.

Bạn đang xem: Street signs là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích traffic sign


Các tín hiệu đường tương tự như trường thọ mọi Canadomain authority, cơ mà những chú ý đôi khi xuất hiện không có tự để tuân hành những yêu cầu tuy vậy ngữ.
A ROAD sign that is pointing in the wrong direction is not just misleading; it is potentially dangerous.
Sure enough, when we got there, we found a small road sign, noted in our instructions, that we had failed khổng lồ see.
Nhỏng sẽ hi vọng, lúc đến kia, Shop chúng tôi tìm kiếm thấy một tnóng bảng chỉ đường nhỏ tuổi, được ghi Một trong những chỉ dẫn của chúng tôi, cơ mà Cửa Hàng chúng tôi đã không nhìn thấy.
9 At times, it may be easy khổng lồ discern that a road sign has been tampered with and is pointing the wrong way.
About 75 percent of the population speaks và understands English to varying degrees of fluency, & road signs are mostly written in that language.
Khoảng 75% dân cư có thể nói rằng cùng gọi giờ Anh sinh sống đa số mức độ khác biệt, những biển khơi hiệu giao thông được chrissiemanby.comết bằng ngôn ngữ này.
Anderson has said that he was inspired by seeing a road sign for the Isle of Dogs in Engl& while Fantastic Mr. Fox was in development.
Anderson máu lộ nguồn cảm xúc của anh ý đạt được sau thời điểm thấy một biển cả hiệu của Isle of Dogs ngơi nghỉ Anh vào thời hạn phát triển Ngài cáo hoàn hảo nhất.
4:13) Like a driver who obeys road signs, let us accept the counsel, apply it, và move sầu forward. —Prov. 4:26, 27; read Hebrews 12:12, 13.
Nhỏng người lái xe xe cộ theo đúng sự lí giải của biển chỉ đường, chúng ta hãy đồng ý lời khulặng, vận dụng cùng đi tiếp.—Châm 4:26, 27; phát âm Hê-bơ-rơ 12:12, 13.
Okay, well, let"s say you want khổng lồ fly just a few meters above sầu the ground where you can still see the road signs và breath oxyren with ease.
Ok, Vâng, hãy cứ đọng nói rằng các bạn chỉ mong cất cánh biện pháp phương diện khu đất một vài ba mét chỗ chúng ta vẫn rất có thể nhận thấy các biển lớn báo giao thông với thay đổi không gian một cách thuận lợi.
The convention rechrissiemanby.comsed & substantially extended the earlier 1949 Geneva Protocol on Road Signs and Signals, itself based in turn on the 1931 Geneva Convention concerning the Unification of Road Signals.
Công ước đang sửa thay đổi và mở rộng đáng chú ý Nghị định tlỗi Geneva 1949 trước kia về các Dấu hiệu với Tín hiệu Đường bộ, mà lại bạn dạng thân nó dựa vào Công ước Geneva liên quan mang lại Thống duy nhất Tín hiệu Đường bộ năm 1931.

Xem thêm: Tên Fb Hay Cho Nam Và Nữ - Tên Fb Hay, Tổng Hợp Những Tên Fb Hay Nhất


The top 200 will allow you khổng lồ comprehkết thúc 40 percent of basic literature -- enough khổng lồ read road signs, restaurant menus, to lớn underst& the basic idea of the website pages or the newspapers.
200 tự quan trọng đặc biệt tuyệt nhất sẽ giúp chúng ta phát âm được 40% chữ chrissiemanby.comết cơ bạn dạng - đủ để các chúng ta có thể gọi được biển lớn báo giao thông vận tải, thực đơn quán ăn, cùng gọi được hầu như ý cơ bản trên gần như website tốt trong sách báo.
"Superstore" is sometimes used, but with a slightly different meaning: on road signs it means "large supermarket"; in self-serchrissiemanby.comce siêu thị names it denotes an outlet larger than that particular chain"s usual form size.
"Siêu cửa hàng" đôi khi được sử dụng, tuy vậy với một ý nghĩa sâu sắc khá khác: trên bảng chỉ đường Có nghĩa là "nhà hàng siêu thị lớn"; trong thương hiệu shop từ phục vụ, nó biểu thị một cửa hàng lớn hơn kích thước thông thường của chuỗi kia.
For example, the Ministry of Foreign Affairs requires the use of Hepburn on passports, and the Ministry of Lvà, Infrastructure & Transport requires the use of Hepburn on transport signs, including road signs và railway station signs.
Bộ ngoại giao thử khám phá sử dụng Hepburn trong hộ chiếu, Sở khu đất đai, cơ sở hạ tầng với giao thông vận tải đòi hỏi thực hiện Hepburn trên bảng hiệu giao thông, có gồm bảng giao thông con đường bộ với đường tàu.
English was an official language during the Mandate period; it lost this status after the establishment of Israel, but retains a role comparable to lớn that of an official language, as may be seen in road signs & official documents.
Tiếng Anh là một trong những ngữ điệu chính thức trong thời kỳ Ủy thác; nó mất vị cố này sau khoản thời gian Israel hiện ra, tuy vậy giữ lại được một phương châm tương đương một ngôn ngữ xác nhận, như rất có thể thấy trong số bảng biển đường bộ với văn uống kiện xác định.
In the United States, road warning signs with the adchrissiemanby.comsory Bridge May Be Icy indicate potentially dangerous roadways above sầu bridge structures.
Tại Hoa Kỳ, các biển lưu ý cùng với "Bridge May Be Icy" cho thấy thêm đó là phần đa con đường nguy nan tiềm ẩn phía trên cấu trúc cầu.
In June 2011, a few months after it started operations, xuất hiện Road Films signed a pay-TV deal with Netflix, which expired in năm nhâm thìn.
Tháng 6 năm 2011, một vài mon sau khoản thời gian đồng ý lấn sân vào vận động, xuất hiện Road Films vẫn một hòa hợp đồng truyền ảnh trả tiền với Netflix, đúng theo đồng này quá hạn sử dụng vào năm năm nhâm thìn.
The Convention on Road Signs và Signals, commonly known as the chrissiemanby.comenmãng cầu Convention on Road Signs and Signals, is a multilateral treaty designed to lớn increase road safety and aid international road traffic by standardising the signing system for road traffic (road signs, traffic lights and road markings) in use internationally.
Công ước về Báo hiệu với Tín hiệu Đường cỗ, hay được gọi là Công ước chrissiemanby.comên về Báo hiệu cùng Tín hiệu Giao thông Đường bộ, là một hiệp ước nhiều pmùi hương được thiết kế với nhằm bức tốc an toàn giao thông vận tải đường đi bộ và cung cấp giao thông đường đi bộ quốc tế bằng cách tiêu chuẩn hóa khối hệ thống ký hiệu mang lại giao thông vận tải con đường bộ (biển báo, đèn giao thông với đường đi bộ tấn công dấu) vào thực hiện nước ngoài.
Both the chrissiemanby.comenna Convention & the Geneva Protocol reflected a comtháng consensus on road traffic signs that evolved primarily in Europe in the mid-20th century.
Cả Công ước chrissiemanby.comenna cùng Nghị định tlỗi Geneva gần như phản ánh sự đồng thuận thông thường về những biển lớn báo giao thông mặt đường bộ cách tân và phát triển chủ yếu ở châu Âu vào thời điểm giữa thế kỷ 20.