2 Thông dụng2.1 Danh từ2.2 Ngoại hễ từ2.3 Nội đụng từ2.4 Danh từ bỏ, số những taps2.5 Ngoại hễ từ2.6 Nội rượu cồn từ3 Chuyên ngành3.1 Cơ - Điện tử3.2 Cơ khí & công trình3.3 Xây dựng3.4 Điện lạnh3.5 Điện3.6 Kỹ thuật chung3.7 Kinc tế4 Các tự liên quan4.1 Từ đồng nghĩa /tæp/

Thông dụng

Danh từ

Vòi, khoá (nước) (như) faucetlớn turn the tap onmlàm việc vòilớn turn the tap offđóng góp vòi vĩnh Sự mắc rẽ vào điện thoại nhằm nghe trộm Nút thùng rượu Loại, hạng (rượu)wine of an excellent taprượu nho thượng hạng Quán rượu, tiệm rượu Mẻ thxay (chảy ra lò) (kỹ thuật) bàn ren, tarôon taptrong thùng bao gồm vòi; vào thùng (về bia..) cũng có thể tất cả ngay khi buộc phải đến

Ngoại rượu cồn từ

Ráp vòi (vào thùng); mở vòi vĩnh, đóng góp vòi Rút chất lỏng ra trường đoản cú (chiếc gì)lớn tap a cask of ciderrút ít rượu táo khuyết trong thùng ra Cạo mủ (chích, giảm vỏ cây để đưa nhựa); gom (vật liệu nhựa cây) bằng phương pháp cạo mủto tap rubber-treesrạch cây cao su lấy mủ Khoan, luôn tiện ren Cho (thép) rã ra (ngoài lò) Rút ít ra, bòn rút; vòi vĩnh, bắt gửi, bắt nộpto lớn tap someone for moneyvòi vĩnh chi phí ai; bòn rút ít chi phí aikhổng lồ tap someone for informationbắt ai đưa thông tin tức Mắc rẽ vào Smartphone (nhằm nghe trộm) Đề cùa đến, bàn mang đến (một vấn đề) Đặt quan hệ giới tính với, đặt dục tình bán buôn cùng với (một nước) Cầu xin (ai) (kỹ thuật) ren

Nội hễ từ

Rút ít (chất lỏng) qua vòi của thùnglớn tap off some cidermở vòi vĩnh rút ít rượu hãng apple ra

Danh từ bỏ, số nhiều taps

Cái gõ nhẹ, mẫu vỗ dịu, dòng đập dịu, chiếc tát khẽ Tiếng gõ nhẹlớn hear a tap at the windownghe bao gồm giờ gõ nhẹ sống cửa sổ ( số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (quân sự) giờ kèn hiệu sau cùng trong thời gian ngày, đánh tiếng tắt không còn những đèn

Ngoại hễ từ

Gõ vơi, vỗ dịu, đập vơi, khẽ đập, tát nhẹto tap someone on the shouldervỗ dịu vào vai aito tap at the doorgõ nhẹ vào cửa

Nội rượu cồn từ

( + at/on something) gõ Who"s that tapping at the window? Ai gõ hành lang cửa số thế?

sắc thái từ

Chuyên ổn ngành

Cơ - Điện tử

Vòinước, lỗ xả, nút, tarô, (v) khoan lỗ, giảm ren, mắcdây rẽ, nối nhánh, chồn nhẹ 

Vòinước, lỗ xả, nút ít, tarô, (v) khoan lỗ, cắt ren, mắcdây rẽ, nối nhánh, chồn nhẹ 

Cơ khí & công trình

chồn (nhẹ) sự va đập dịu thải (chất lỏng) van (nước, khí)

Xây dựng

ống xả (nước) vòi vĩnh khí vòi vĩnh cởi nước

Điện lạnh

chỗ rước năng lượng điện ra (không hẳn đầu mút) địa điểm đem nước ra đầu đem điện ra

Điện

dây đấu rẽ điểm nối dây

Giải phù hợp VN: Điểm nối cuộn dây sinh hoạt ngoài những đầu dây.

Kỹ thuật tầm thường

bàn ren bulông đầu vuông giảm ren dẫn đập nhẹ đầu vòi vĩnh dây nhánh lỗ xả nút ít phân nhánh ống thải rẽ rót rót ra (tự lò nung tung tbỏ tinh) sự phân nhánh tarô van vòi vòi (điều chỉnh) vòi nước

Kinh tế

bơm vòi xả

Các trường đoản cú liên quan

Từ đồng nghĩa

nounbibcoông xã , cochồng , egress , hydrant , nozzle , petcochồng , spigot , spout , stopcock , valve , knock , rap verbbeat , bob , dab , drum , knoông xã , palpate , pat , percuss , rap , strike , tag , thud , thump , tip , touch , bleed , bore , broach , draft , drain , draw , draw forth , draw off , draw out , drill , empty , lance , milk , mine , open , penetrate , perforate , pump , riddle , siphon , spear , spike , stab , unplug , unstopper , use , utilize , designate , make , name , nominate , let out , bug , wiretap