*
đã trả lời16 tháng 6, 2017bởi ༻✰ღ Arya "Arry" Stark ღ✰༻Tiến sĩ(14.1k điểm)được bầu chọn là câu hỏi hay nhất17 tháng 6, 2017bởi Kagamine Rin

Bạn đang xem: Tỉ lệ thuận tiếng anh là gì

*
đã trả lời16 tháng 6, 2017bởi ༻✿๖ۣۜ Sakura✿༻Thạc sĩ(6.4k điểm)
*
đã trả lời16 tháng 6, 2017bởi Bwi NochuTiến sĩ(12.9k điểm)
*
đã trả lời16 tháng 6, 2017bởi ▁▁❤๖ۣۜNhã๖ۣۜMinh✿▁▁Tiến sĩ(12.1k điểm)

Tỉ lệ thuận ;Ratio

tỉ lệ nghịch;Inverse ratio

nguồn https://translate.google.comhl=vi#vi/en/T%E1%BB%89%20l%E1%BB%87%20thu%E1%BA%ADn%0At%E1%BB%89%20l%E1%BB%87%20ngh%E1%BB%8Bch


*
đã trả lời16 tháng 6, 2017bởi Bánh BaoThạc sĩ(8.7k điểm)
*
đã bình luận17 tháng 6, 2017bởi Kagamine RinHọc sinh(458 điểm)

Vậy mk hỏi bn, vì sao người ta phải nói là thuận và nghịch làm gì nếu như 2 cái giống nhau?


Xem thêm: Bello Là Gì - Ý Nghĩa Của Tên Bello

1.Cho x,y tỉ lệ nghịch với nhau, Khi x nhận các giá trị x1=3 , x2 =-2 thì các giá trị tương ứng của y là y1 ,y2 thỏa mãn 2y1 + 3y2 = 15. ... nhất mua nhiều hơn bà thứ hai là 2 kg. Hỏi mỗi bà mua bao nhiêu kg gạo?
Bài 1: Biết rằng y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 3 và z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 5. Hỏi z và x tỉ lệ nghịch hay thuận và hệ số tỉ lệ là bao nhiêu ? Bài 2: Cho biết y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 2 và z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là 5 a) Hỏi z và x tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch ? b) Tính giá trị của z nếu x = 5
a)Cho x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 2; y và z tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ -3. Chứng tỏ x và z là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch. Tìm hệ số tỉ lệ b) Cho x,y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ -3; y và z là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ 2. Chứng tỏ z tỉ lệ thuận với x. Tìm hệ số tỉ lệ - Giúp mình với. Thanks các bạn nhiều!!!
Số học sinh giỏi của các khối 6,7,8,9 ở ột trường tỉ lệ với 13,12,14,15.Tính số học sinh giỏi ỗi biết tổng số học sinh giỏi 3 khối 6,7,8 hơn số học sinh giỏi khối 9 là 168 em
bài 1: tìm x,y,z biet: 7/x = 5/y và x +18= y bài 2: tìm x trong các tỉ lệ thức sau: 1,25 : 0,8 = 3/8 :0,2x bài 3: chia 310 thành ba phần: a) tỉ lệ thuận với 2; 3;5 b) tỉ lệ nghịch với 2; 3;5
Cho ba đại lượng x,y,z. Hãy tìm mối tương quan giữa các đại lượng x và z biết rằng : a) x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ nghịch; b) x và y tỉ lệ nghịch, y và z tỉ lệ thuận; c) x và y tỉ lệ thuận, y và z tỉ lệ nghịch.
Bài 16 : Ba ô tô cùng đi tế A đến B . Biết vận tốc của mỗi ô tô là 40 km/h , 45 km/h , 48 km/h . Và thời gian đi đến B của ô tô thứ nhất nhiều hơn ô tô thứ ba là 49 phút . Tính thời gian đi của mỗi ô tô ?