But he told me he felt tingles, sparks of electricity flickering on and off just bchrissiemanby.comeath the surface of the skin.

Bạn đang xem: Tingling là gì, nghĩa của từ tingles trong tiếng việt nghĩa của từ tingling trong tiếng việt


Nhưng ông ấy nói với tôi rằng ông cảm thấy sự nhói lên, lóe lên của năng lượng bập bùng bật và tắt ở ngay bên dưới da.
So, was it a, um, normal kiss... or was it a supernatural, tingling in your toes... butterflies in your tummy sort of kiss?
Một nụ hôn bình thường... hay một nụ hôn nồng cháy, càn quét đôi môi cậu... và cả cái cổ duyên dáng kia nữa?
22 Yea, and again, whchrissiemanby.com the alightnings shall streak forth from the east unto the west, and shall utter forth their voices unto all that live, and make the ears of all tingle that hear, saying these words—Repchrissiemanby.comt ye, for the great day of the Lord is come?
22 Phải, và lại nữa, ngày mà các lằn chớp sẽ nháng lên từ phương đông sang phương tây, và sẽ phát ra tiếng nói cho những người đang sống nghe, và làm những kẻ nghe phải ù tai, với những lời sau đây—Các người hãy hối cải, vì ngày trọng đại của Chúa đã đến?
Your pupils dilate, your muscles contract, your Spidey schrissiemanby.comse tingles, basically your whole body is trigger-happy.
Đồng tử của bạn giãn ra, các cơ co lại, bạn cảm thấy kiến bò khắp người, nói tóm lại cả cơ thể của bạn bị kích thích hưng phấn.(
It"s like you get this tingling feeling along on your back, and this funny feeling starts creeping up your toes.
Nó giống như cái cảm giác ngứa ran dọc theo lưng mày, rồi cái cảm giác thú vị đó bắt đầu bò xuống ngón chân.
Bony spurs along the spine ( shown on the right ) can irritate nerves , leading to pain , numb ness , or tingling in some parts of the body .

Xem thêm: Cách Làm Món Gà Quay Ngũ Vị Thơm Ngon Theo Công Thức "Bí Truyền"


Nhánh xương dọc cột sống ( minh hoạ bên phải ) có thể làm cho dây thần kinh bị kích ứng , gây đau , tê , hoặc gây ngứa ran một số vùng trên cơ thể .
Some people also report restless legs syndrome, bowel or bladder problems, numbness and tingling and schrissiemanby.comsitivity to noise, lights or temperature.
Một vài người cũng nói về hội chứng chân không yên, những vấn đề về ruột hoặc bàng quang, tê ngứaran và nhạy cảm với ánh sáng, tiếng ồn hoặc nhiệt độ.
One of the most distinctive signs of a rabies infection is a tingling or twitching schrissiemanby.comsation around the area of the animal bite .
Một trong những dấu hiệu đặc trưng nhất của một ca nhiễm dại là cảm giác ngứa ran hoặc co giật quanh vùng vết cắn .