GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:Về tính cấp thiết của đề tài
English translation:About/ Concerning/ Regarding Rationale of the Study
Entered by:This person is a chrissiemanby.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a chrissiemanby.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nam Vo
Bạn đang xem: Tính cấp thiết tiếng anh là gì15:54 Sep 11, 2017
Vietnamese to English translationsSocial Sciences - Education / Pedagogy
Vietnamese term or phrase: Về tính cấp thiết của đề tài
Em đang dịch nhận xét của giáo viên hướng dẫn. Context: Về tính cấp thiết của đề tài: đây là một đề tài...bla bla học viên đã chỉ rõ....
This person is a chrissiemanby.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means to be a chrissiemanby.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nam Vo

Bạn đang xem: Tính cấp thiết tiếng anh là gì

*

Local time: 09:05
About/ Concerning/ Regarding Rationale of the Study
Explanation:Theo template thông thường của một bài/ đề xuất nghiên cứ, các nội dung chính sẽ bao gồm: I- Introduction 1- Rationale of the Study (Why to do this research) 2- Significance of the Study (Who will benefit from findings of the study) 3- Research Questions II- Literature Review III- Research Methods IV- Data Collection and Interpretation V- Conclusions and Recommendations Trong tiếng Việt, mặc dù sử dụng từ "cấp thiết", nhưng xét văn cảnh là lời nhận xét của giáo viên hướng dẫn, mình nghĩ sử dụng từ Rationale sẽ hợp lý. Hi vọng góp ý của mình hữu ích dành cho bạn

*

*

Xem thêm: Top 100+ Lời Chúc Công Việc Mới

4Regarding the urgency of the topicThis person is a chrissiemanby.com Certified PRO in English to Vietnamese, Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a chrissiemanby.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thao Tran

*

Summary of reference entries provided
"Đề tài" ở đây là "Chủ đề" hay "Đề tài nghiên cứu"This person is a chrissiemanby.com Certified PRO in Vietnamese to EnglishClick the red seal for more information on what it means to be a chrissiemanby.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">VIET NGUYEN NGO
*

Bài viết liên quan