(Chinhphu.vn) - Cổng Thông tin điện tử nhà nước trân trọng trình làng tiểu sử cầm tắt của bằng hữu Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản nước ta, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bí tlỗi Quân ủy Trung ương.

Bạn đang xem: Tiểu sử tóm tắt của tổng bí thư, chủ tịch nước nguyễn phú trọng


*
Tổng Bí tlỗi, Chủ tịch nước Nguyễn Phụ Trọng.

Tiểu sử tóm tắt của bằng hữu Nguyễn Prúc Trọng

- Họ cùng tên: Nguyễn Phú Trọng

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Đông Hội, thị xã Đông Anh, tỉnh thành Hà Nội

- Nơi sinh hoạt hiện tại nay: Số 5 phố Thiền lành Quang, phường Nguyễn Du, quận 2 Bà Trưng, thành phố Thành Phố Hà Nội.

- Thành phần gia đình: Bần nông

- Nghề nghiệp lúc được tuyển chọn dụng: Học sinh

- Trình độ được đào tạo: + Giáo dục đào tạo phổ thông: Tốt nghiệp hệ 10 năm

+ Chuyên ổn môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn uống,

Đại học tập Tổng phù hợp Hà Thành (hệ 4 năm)

+ Học hàm, học tập vị: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học

(chuyên ngành xuất bản Đảng)

+ Lý luận chủ yếu trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Nga

- Khen thưởng: Huy chương thơm Kháng chiến kháng Mỹ hạng Nhất, Huy chương thơm Vì sự nghiệp vnạp năng lượng hoá, Huy cmùi hương Vì sự nghiệp báo chí, Huy chương Vì sự nghiệp nỗ lực hệ tthấp, Kỷ niệm chương thơm Vì sự nghiệp Tạp chí Lý luận của Đảng,...

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII.

- Ủy viên Sở Chính trịcác khoá VIII, IX, X, XI, XII; tmê mệt gia Thường trực Sở Chính trị khoá VIII.

- Đại biểu Quốc hội những khoá XI, XII, XIII, XIV.

Tóm tắt quá trình công tác

1957- 1963: :Học ngôi trường nhiều cấp cho II, cung cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, thủ đô.

Xem thêm: Tuổi Bính Dần Sinh Năm 1986 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi, Hợp Với Ai

1963-1967: Sinh viên Khoa Ngữ văn uống Trường Đại học tập Tổng thích hợp thủ đô.

01/1994-mang đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII.

12/1997-cho nay: Ủy viên Sở Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng những khoá VIII, IX, X, XI, XII.

5/2002-mang đến nay: Đại biểu Quốc hội những khoá XI, XII, XIII, XIV.

1/2011-cho nay: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, XII, Bí tlỗi Quân ủy Trung ương.

2/2013 cho nay: Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chống, chống tmê mẩn nhũng.

8/2016-đến nay: Tđắm say gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-20đôi mươi.

10/2018 : Tại kỳ họp máy sáu, Quốc hội khoá XIV, được thai giữ lại chức Chủ tịch nước Cộng hoà xóm hội chủ nghĩa toàn quốc nhiệm kỳ 2016-2021./.