TỔNG THUẬT: Quốc hội quyết nghị tăng chi đầu tư chi tiêu cải cách và phát triển, giảm thuế, làm cho cao tốc,… tìm mọi cách lớn lên 6,5-7%/năm


*

Quản lý bên nước phải triệu tập gây ra thể chế, chế độ rứa vị giải quyết và xử lý sự vụ


(Chinhphu.vn) - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng ra mắt tóm tắt tiểu sử bè bạn Trần Đại Quang, Uỷ viên Sở Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà làng hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bạn đang xem: Tóm tắt tiểu sử chủ tịch nước trần đại quang


TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ TRẦN ĐẠI QUANGUỷ viên Bộ Chính trịChủ tịch nước Cộng hoà xã hội nhà nghĩa Việt Nam

7/1972 - 10/1975: Đồng chí là học tập viên Trường Chình họa gần cạnh Nhân dân; học tập viên Trường Vnạp năng lượng hoá nước ngoài ngữ Sở Nội vụ (nay là Sở Công an).

10/1975 - 6/1990: Là cán bộ, Phó trưởng chống, Trưởng chống Cục Bảo vệ Chính trị, Sở Nội vụ.

6/1990 - 9/1996: Phó Bí thỏng Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Ttê mê mưu An ninh rồi Phó Cục trưởng prúc trách nát Cục Tsay mê mưu An ninch, Tổng viên An ninc.

9/1996 - 10/2000: Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng viên An ninh, Bí thỏng Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Tsay mê mưu An ninch.

10/2000 - 4/2006: Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, Sở Công an. Được thăng quân hàm Thiếu tướng mạo An ninh Nhân dân cùng phong hàm Phó Giáo sư năm 2003.

4/2006 - 01/2011: Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ đọng trưởng Bộ Công an; được thăng quân hàm Trung tướng mạo An ninh Nhân dân (tháng 4/2007) với phong hàm Giáo sư năm 2009. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần trang bị X của Đảng được thai vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Xem thêm: Ca Sĩ Thanh Duy Bao Nhiêu Tuổi, Tiểu Sử Ca Sĩ Thanh Duy Idol

01/2011 - 7/2011: Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần trang bị XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thai vào Bộ Chính trị; Đại biểu Quốc hội khoá XIII.

7/2011 - 12/2012: Uỷ viên Sở Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công An Trung ương, Sở trưởng Sở Công an. Được thăng quân hàm Thượng tướng tá (mon 12/2011); Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Ngulặng.

12/2012 - 4/2016: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thỏng Đảng uỷ Công An Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, được thăng quân hàm Đại tướng mạo (tháng 12/2012); Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, phòng tmê say nhũng; Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn nước lần trang bị XII của Đảng được thai lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương thai vào Bộ Chính trị (tháng 01/2016). Tại kỳ họp máy 11, Quốc hội khoá XIII (tháng 4/2016) được thai có tác dụng Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa toàn nước. Tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khoá XIV (tháng 7/2016) được thai lại làm cho Chủ tịch nước Cộng hoà làng hội chủ nghĩa nước ta.

Từ tháng 4/năm nhâm thìn đến nay: Uỷ viên Sở Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng với An ninh; Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương; Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; Đại biểu Quốc hội khoá XIV; Trưởng ban Chỉ đạo Cải bí quyết bốn pháp Trung ương.

Đồng chí là Uỷ viên Trung ương Đảng những khoá X, XI, XII; Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá XI, XII; Đại biểu Quốc hội các khoá XIII, XIV.

Do có nhiều công sức đối với sự nghiệp biện pháp mạng của Đảng với dân tộc bản địa, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước bộ quà tặng kèm theo thưởng trọn các Huân chương thơm, huy chương cao cả cùng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.