công bố·ear-trumpet·loan báo·bạn thổi trompet·rống lên·thổi kèn trompet·giờ kèn trompet·Trumpet·trumpet

*
kèn

*

+ When the burnt offering started, the tuy nhiên of Jehovah started & also the trumpets, following the direction of the instruments of King Dachrissiemanby.comd of Israel.

Bạn đang xem: Trumpet là gì, nghĩa của từ trumpet trong tiếng việt nghĩa của từ trumpet


+ Lúc ban đầu dưng lễ vật thiêu thì bài ca của Đức Giê-hô-va được đựng lên, kèn cũng được thổi, theo sự hướng dẫn về nhạc nắm từ bỏ vua Đa-vkhông nhiều của Y-sơ-ra-ên.
His first summer job was playing trumpet at a children"s church camp and later picking fruit (raspberries, cherries, và peaches) during the summer while in high school.
Công câu hỏi ngày hè đầu tiên của anh ấy là đùa kèn trên trại nhà thời thánh trẻ em cùng kế tiếp hái hoa quả (quả mâm xôi, anh đào cùng đào) trong suốt ngày hè khi còn học trung học tập.
The orchestra employed was two hundred và fifty svào, including twelve sầu horns, twelve sầu trumpets, six trombones and three pairs of timpani (some made especially large)."
Dàn nhạc giao hưởng đông đảo với nhì trăm năm mươi nhạc công, trong các số ấy có mười nhị người nghệ sỹ kèn teo, mười nhì trumpet, sáu trombone, và tía cặp bộ trống timpani (một số trong những tất cả kích thước quan trọng đặc biệt lớn)".
5 Aʹsaph+ was the head, & second khổng lồ hyên was Zech·a·riʹah; và Je·iʹel, She·mirʹa·moth, Je·hiʹel, Mat·ti·thiʹah, E·liʹab, Be·naiʹah, Oʹbed-eʹdom, & Je·iʹel+ played stringed instruments và harps;+ và Aʹsaph played the cymbals,+ 6 & Be·naiʹah & Ja·ha·ziʹel the priests blew the trumpets constantly before the ark of the covenant of the true God.
5 Đứng đầu là A-sáp,+ sản phẩm nhị là Xa-cha-ri; Giê-i-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Ma-ti-thia, Ê-li-áp, Bê-na-gia, Ô-bết-ê-đôm cùng Giê-i-ên+ nghịch nhạc vắt gồm dây với lũ hạc;+ A-sáp đánh chập chỏa,+ 6 thầy tế lễ Bê-na-gia và Gia-ha-xi-ên luôn thổi kèn trước săng của gimong mỏi Đức Chúa Trời.
Igvệ sinh was then a thrichrissiemanby.comng commercial town of 20,000 people where Gustav was introduced khổng lồ music through street songs, dance tunes, folk melodies, & the trumpet calls and marches of the local military band.
Igvệ sinh sau đó là một trong thị xã tmùi hương mại cải tiến và phát triển với đôi mươi.000 dân, tại chỗ này Gustav được học nhạc qua các bài xích hát trên tuyến đường phố, các điệu nhảy, các nhạc điệu dân gian, và kèn trong các cuộc tuần hành của các team quân team địa phương thơm.
After writing the orchestral version, Shostakochrissiemanby.comch wrote an arrangement for two pianos (without orchestra or trumpet).
Sau Lúc chrissiemanby.comết phiên bản đến dàn nhạc, Shostakochrissiemanby.comch sẽ chrissiemanby.comết soạn một phiên bản khác mang đến hai piano (không tồn tại dàn nhạc hay kèn).
The earliest trumpets were signaling instruments used for military or religious purposes, rather than music in the modern sense; và the modern bugle continues this signaling tradition.
Kèn trumpet nhanh nhất được dùng như là vật dụng phát biểu thị áp dụng trong quân sự hoặc mục tiêu tôn giáo, chứ đọng chưa phải là 1 trong những nhạc cố gắng theo nghĩa văn minh hiện giờ.
6 At the blowing of the seventh trumpet, God’s “witnesses” are rechrissiemanby.comved to announce the incoming Kingdom of Jehovah and his Christ
6 Lúc thổi loa sản phẩm công nghệ bảy các “nhân-chứng” của Đức Chúa Ttránh được sống lại để thông tin Nước Trời đang tới của Đức Giê-hô-va và đấng Christ của Ngài
8:6-12; 9:1, 13; 11:15 —When did the seven angels prepare khổng lồ blow their trumpets, and when & how were the trumpet blasts sounded?
8:6-12; 9:1, 13; 11:15—Bảy thiên sđọng sửa soạn thổi loa vào tầm khoảng nào? Tiếng loa vang ra lúc nào cùng như vậy nào?
A flying “eagle,” picturing an angel, next appears in midheaven, announcing that the three trumpet blasts yet lớn come will mean “woe, woe, woe to lớn those dwelling on the earth.” —Revelation 8:1-13.
(1 Chronicles 23:1-5; 2 Chronicles 29:25, 26) At times, massive musical forces were marshaled, such as at the temple dedication, when 120 trumpeters were employed.
Trong thường thờ Đức Giê-hô-va, bạn ta tổ chức âm thanh bên trên bình diện to lớn (I Sử-ký 23:1-5; II Sử-ký kết 29:25, 26). Thông thường, những đoàn nhạc đông đảo được tổ chức, ví dụ như vào ngày khánh thành thường thờ tất cả 1trăng tròn fan thổi kèn (II Sử-cam kết 5:12, 13).

Xem thêm: Cách Chế Biến Cá Lóc Khô Cá Lóc Miền Tây, 2 Cách Làm Khô Cá Lóc


14 “‘They have sầu blown the trumpet,+ và everyone is ready, but no one is going to the battle, because my wrath is against the whole multitude.
14 Kèn thổi vang,+ các bạn sẵn sàng chuẩn bị tuy thế chẳng ai ra trận, bởi cơn thịnh nộ của ta giáng xuống cả nhóm chúng nó.
(2 Corinthians 5:2-4) Speaking of this hope, he wrote: “We shall all be changed . . . during the last trumpet.
Do kia, ông “hết sức mong” được sống lại nghỉ ngơi trên trời để làm một tạo ra đồ gia dụng thần linch bất tử vào thời điểm bởi Đức Chúa Ttránh ấn định (II Cô-rinh-tô 5:2-4).
After the assertive trumpets of the first movement & the raucous horns of the second, this movement uses no brass at all, so there is a limited palette of sounds.
Sau phần đông giờ kèn quyết đoán của chương thứ nhất với những chiếc kèn cor với âm khàn sống cmùi hương thiết bị nhì, chương thơm này không sử dụng bộ đồng nào, vì vậy một số trong những âm tkhô cứng bao gồm phần giảm bớt.
10 “Also, on your joyous occasions+—your festivals+ and at the beginning of your months—you are lớn sound the trumpets over your burnt offerings+ và your communion sacrifices;+ they will serve sầu as a reminder for you before your God.
10 Dường như, vào hầu như dịp vui tươi,+ tức những kỳ lễ hội+ với số đông ngày đầu tháng, những ngươi phải thổi kèn bên trên số đông lễ đồ dùng thiêu+ và thiết bị tế lễ hòa thuận+ của chính mình. Những giờ đồng hồ kèn đó sẽ khiến cho Đức Chúa Ttách lưu giữ cho các ngươi.
The art was rechrissiemanby.comved in the mid-20th century & natural trumpet playing is again a thrichrissiemanby.comng art around the world.
chrissiemanby.comệc biến đổi này đã được hồi phục vào giữa thế kỷ đôi mươi với thẩm mỹ nghịch kèn thoải mái và tự nhiên lại cải cách và phát triển dũng mạnh trên thế giới.
“When I blow with a trumpet, I and all that are with me, then blow ye the trumpets also on every side ... và say, The sword of the Lord, & of Gideon.”
“Lúc ta cùng rất nhiều kẻ theo ta thổi kèn, thì các ngươi cũng trở nên thổi kèn sống khắp bao bọc trại quân, và reo lên rằng: Vì Đức Giê Hô Va cùng do Ghê Đê Ôn” Rồi, quả thực ông đang nói: “Hãy đi theo ta.”
+ 31 And he will skết thúc out his angels with a great trumpet sound, and they will gather his chosen ones together from the four winds, from one extremity of the heavens to their other extremity.
+ 31 Ngài đã không nên thiên sứ đọng đi, với với cùng một tiếng kèn béo, bọn họ sẽ thu team những người dân được chọn của ngài trường đoản cú khắp tư pmùi hương,* từ bỏ chân ttách này cho chân trời kia.
This variety differs from the type material of A. longicerchrissiemanby.coma in hachrissiemanby.comng pitchers that laông xã any constriction before the mouth, instead gradually expanding from the petiole into a hollow trumpet-like shape.
Kiểu này khác cùng với vật tư điển hình của A. longicerchrissiemanby.coma tại đoạn nó có những nóng không có ngẫu nhiên nơi thắt lại nào trước miệng ấm, với nắm vì vậy là sự chrissiemanby.comệc mở rộng dần dần trường đoản cú cuống thành một cấu tạo tất cả dáng vẻ hệt như kèn trumpet rỗng.
8 Aaron’s sons, the priests, should blow the trumpets,+ & the use of them will serve as a lasting statute for you throughout your generations.
8 Các nam nhi của A-rôn, tức những thầy tế lễ, phải thổi kèn. + chrissiemanby.comệc sử dụng kèn vẫn là một trong những công cụ lệ vững bền cho những ngươi trải qua các đời.