1. (Danh) Đơn vị chiều lâu năm, mười thước ta là 1 trong “trượng”. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Nãi khải tứ, xuất thằng độc nhất đoàn, ước sổ thập trượng” 乃啟笥, 出繩一團, 約數十丈 (Thâu đào 偷桃) Bèn mngơi nghỉ sọt, lôi ra một cuộn dây thừng, dài chừng mấy chục trượng.2. (Danh) (1) Tiếng tôn xưng người lũ ông to tuổi. ◎Như: “lão trượng” 老丈 cụ công cụ bà, “trượng nhân” 丈人 ông già. (2) Tiếng tôn xưng người thân trong gia đình béo tuổi. ◎Như: “cô trượng” 姑丈 bà cô, “di trượng” 姨丈 bà dì.3. (Động) Đo, đạc. ◎Như: “trượng địa trưng thuế” 丈地徵稅 đo đất thu thuế.

Bạn đang xem: Hành hiệp trượng nghĩa của từ trượng, tra từ: trượng nghĩa


① Trượng, mười thước ta là một trong trượng.② Ðo, như tkhô giòn trượng 清丈 tức thị đo xong số ruộng khu đất làm sao rồi.③ Già cả, nhỏng lão trượng 老丈 trượng nhân 丈人 (người già cả). cha vk Gọi là nhạc trượng 岳丈.
① Trượng (10 thước Trung Quốc): 有一丈高 Cao một trượng, cao 10 thước; 千丈之堤,以蟻螻之穴潰 Đê cao nngu trượng, chỉ do ổ kiến nhỏ dại mà lại tan vỡ (Hàn Phi tử); ② Đo, đạc: 丈地 Đo đất, đạc điền; 巡丈城 Đi tương hỗ lưu ý nhằm đo thành (Tả truyện); ③ Cụ (thời trước dùng để tôn xưng tín đồ đàn ông phệ tuổi): 老丈 Cụ già; 趙老丈 Cụ Triệu; 我丈時英特 Cụ của tôi bấy giờ là 1 trong bạn kiệt xuất (Đỗ Phủ); 遇丈人以杖荷蓧 Gặp một người lớn tuổi vác cái cào cỏ bởi gậy (Luận ngữ); ④ Chồng: 姑丈 Chồng cô, dượng; 姐丈 Chồng chị, anh rể.
Đơn vị đo chiều lâu năm xa xưa, bởi 10 thước ta. Truyện Nhị độ mai : » Bể sâu mấy trượng trời cao mấy trùng « — Tiếng kính trọng, dùng làm điện thoại tư vấn fan to hơn bản thân — Đo lường.

biểu trượng nhân 表丈人 • công trượng 公丈 • di trượng 姨丈 • nam nhi 大丈夫 • lão trượng 老丈 • muội trượng 妹丈 • nhạc trượng 岳丈 • pmùi hương trượng 方丈 • trượng bát xà mâu 丈八蛇矛 • trượng lão 丈老 • trượng nhân 丈人 • trượng phu 丈夫 • 平地起 vạn trượng cao thọ bình địa khởi 萬丈高樓
• Cổ ý - 古意 (Lý Bạch)• Hồng Phất - 紅拂 (Tào Tuyết Cần)• Phụng Tặng Kèm Xạ Hồng Lý tứ trượng - 奉贈射洪李四丈 (Đỗ Phủ)• Tặng Kiều Lâm - 贈喬琳 (Trương Vị)• Tiền khổ hàn hành kỳ 1 - 前苦寒行其一 (Đỗ Phủ)• Vạn Trượng đàm - 萬丈潭 (Đỗ Phủ)• Vân Cư trường đoản cú cô đồng - 雲居寺孤桐 (Bạch Cư Dị)• Vịnh hoài kỳ 1 - 詠懷其一 (Đỗ Phủ)• Xích tiêu hành - 赤霄行 (Đỗ Phủ)• Xuân khuê - 春閨 (Tùng Thiện tại Vương)
1. (Danh) Binc khí. ◎Như: “knhị trượng” 開仗 võ thuật, “nghi trượng” 儀仗 vật binch hộ vệ mang lại quan ra phía bên ngoài. ◇Tân Đường Thư 新唐書: “Đại chiến, Vương Sư bất lợi, ủy trượng bôn” 大戰, 王師不利, 委仗奔 (Quách Tử Nghi truyện 郭子儀傳) Đánh Khủng, Vương Sư vô ích, quăng khí giới thua trận chạy.2. (Danh) Trận tấn công, chiến tranh, chiến sự. ◎Như: “thắng trượng” 勝仗 chiến hạ trận, “bại trượng” 敗仗 thua kém trận.3. (Động) Nhờ cậy, dựa vào. ◎Như: “ỷ trượng” 倚仗 nhờ vả quyền năng. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Nhất lộ hàn uy trượng tửu ôn” 一路寒威仗酒溫 (Quỷ Môn đạo trung 鬼門道中) Suốt con đường mát rượi, nhờ vào rượu được nóng.4. (Động) Cầm, cầm, kháng, giơ. ◎Như: “trượng kì” 仗旗 thế cờ. ◇Tây du kí 西遊記: “Nhất cá cá chấp kích huyền tiên, trì đao trượng kiếm” 一個個執戟懸鞭, 持刀仗劍 (Đệ tđọng hồi) Người nào cũng dựng kích treo roi, vắt đao gắng kiếm.
① Các thứ đồ dùng binch khí. Hai mặt đánh nhau call là knhị trượng 開仗. quan liêu sang ra ngoài bao gồm bộ đội cụ đồ binh hộ vệ gọi là nghi trượng 儀仗.② Cậy, nhờ vào vả quyền năng của fan điện thoại tư vấn là ỷ trượng 倚仗.

Xem thêm: Cách Nấu Chè Hạt Sen Nấm Tuyết, 5 Cách Chế Biến Nấm Tuyết Ngon Tuyệt Vời Tại Nhà


① Binh khí (nói chung); ② Gisinh hoạt ra, chũm (binch khí): 仗劍 Gisinh hoạt kiếm; ③ Chiến trực rỡ, trận: 打仗 Đánh nhau, chiến tranh; 打勝仗 Thắng trận; 敗仗 Thua trận, bại trận; 這一仗打得很漂亮 Trận này tiến công khôn cùng hay; ④ Dựa vào, phụ thuộc, cậy: 要仗着大家的力量 Cần phụ thuộc vào mức độ của phần đa người; 這全仗你了 Cái đó hoàn toàn dựa vào anh cả; 仗主人的勢 Cậy cố kỉnh của chủ.
Cái gậy nhằm kháng — Nhờ cậy. Ỷ lại vào — Chỉ chung thứ binc khí — Trận tiến công thân quân đội hai bên. Td: Đả trượng ( tấn công trận ).

bại trượng 敗仗 • bại trượng 败仗 • bạo trượng 爆仗 • bộc trượng 爆仗 • đả trượng 打仗 • minh hoả chấp trượng 明火執仗 • nghi trượng 儀仗 • prúc khí trượng nghĩa 負氣仗義 • trượng nghĩa 仗義 • trượng nghĩa sơ tài 仗義疏財 • trượng ráng 仗勢 • ỷ trượng 倚仗
• Cung từ kỳ 3 - 宮詞其三 (Cố Huống)• Di Hoa Dương Liễu thiếu thốn phủ - 貽華陽柳少府 (Đỗ Phủ)• Giang hành vật dụng Hồng Châu kiểm chủ yếu vận - 江行次洪州檢正韻 (Nguyễn Phi Khanh)• Hoạ thượng tlỗi trí sự Cung Trai Hồ Đắc Đệ tiên sinc lục thập từ bỏ tchúng ta nguyên vận - 和尚書致事恭齋胡得第先生六十自壽原韻 (Nguyễn Phúc Ưng Bình)• Khiển muộn trình Nghiêm công nhị thập vận - 遣悶奉呈嚴公二十韻 (Đỗ Phủ)• Lộc Đầu đánh - 鹿頭山 (Đỗ Phủ)• Phụng hoạ thánh chế tòng Bồng Lai hướng Hưng Khánh những, đạo trung lưu lại xuân vũ trung xuân vọng bỏ ra tác ứng chế - 奉和聖制從蓬萊向興慶閣道中留春雨中春望之作應制 (Lý Đăng)• Quá Quỷ Môn quan liêu - 過鬼門關 (Nguyễn Đề)• Tống bình tây đô đốc Trang Định bệ hạ phụng chiếu chinh Chiêm Thành - 送平西都督莊定大王奉詔征占城 (Trần Nguyên ổn Đán)• Vãn xuất tả dịch - 晚出左掖 (Đỗ Phủ)

1. (Danh) Gậy kháng. ◎Như: “thủ trượng” 手杖 gậy kháng. ◇Luận Ngữ 論語: “Thực kì trượng nhi vân” 植其杖而芸 (Vi tử 微子) Chống gậy xuống đất rồi cào cỏ.2. (Danh) Chỉ bình thường gậy, gộc, thiết bị gì hình loài cây gậy. ◎Như: “cán miến trượng” 檊麵杖 trục lăn uống bột.3. (Danh) Hình pphân tử xa xưa, dùng côn, bổng, gậy tấn công fan tội vạ. § Xem “hình” 刑.4. (Động) Cầm, duy trì. ◇Lễ Kí 禮記: “Lục thập trượng ư hương thơm, thất thập trượng ư quốc” 六十杖於鄉, 七十杖於國 (Vương chế 王制) Sáu mươi chấp giữ lại câu hỏi thôn, bảy mươi chấp duy trì câu hỏi nước.5. (Động) Tựa, nhờ vào, trông cậy. ◇Hán Thư 漢書: “Cận thần dĩ bất túc trượng hĩ” 近臣已不足杖矣 (Lí Tầm truyện 李尋傳) Cận thần không đủ trông cậy.6. (Động) Đánh khảo. ◇Đường ngữ lâm 唐語林: “Sảo bất như ý, tắc trượng chi” 稍不如意, 則杖之 (Bổ di 補遺) Có chút ít gì không hài lòng, ngay thức thì đánh đòn.
① Cái gậy kháng.② Kẻ chống gậy call là trượng.③ Cái trượng dùng để tiến công người. Trong năm hình, trượng hình là một trong những.④ Một âm là tcố kỉnh. Cầm, tựa.
① (Cây) gậy: 手杖 Gậy phòng, bố toong; 扶杖 Chống gậy; ② Gậy gộc, thiết bị giống gậy: 拿刀動杖 Cầm dao vung gậy; 檊麵杖 Tkhô hanh mộc cán mì; ③ Trượng (một hình vậy dùng để làm tấn công pphân tử kẻ gồm tội thời xưa); ④ (văn) Người phòng gậy.
Cái gậy nhằm phòng. Td: Tnhân hậu trượng ( gậy kháng của nhà sư ) — Dựa vào. Nhờ cậy. Như chữ Trượng 仗 — Một hình pphân tử thời cổ, đánh phạm nhân bởi gậy.

bại trượng 敗杖 • ban trượng 斑杖 • cưu trượng 鳩杖 • quyền trượng 权杖 • quyền trượng 權杖 • sách trượng 策杖 • thiền trượng 禪杖 • thủ trượng 手杖 • trụ trượng 拄杖 • trượng đả 杖打 • trượng hình 杖刑 • xỉ trượng 齒杖
• Bát nguyệt nhị thập chén nhật dạ toạ cảm hoài - 八月二十八日夜坐感懷 (Doãn Uẩn)• Bân nương Yết cổ - 邠娘羯鼓 (Trương Hỗ)• Đăng sơn - 登山 (Hồ Chí Minh)• Đề ẩn đưa ssống cư hoạ vận - 題隱者所居和韻 (Phạm Tông Mại)• Đề Sái Châu Hồ Tiên tiệm - 題蔡州壺仙觀 (Tổ Vô Trạch)• Đối tửu - 對酒 (Trần Hiến Chương)• Hiểu vọng Bạch Đế thành Diêm đánh - 曉望白帝城鹽山 (Đỗ Phủ)• Tệ lư - 斃驢 (Lý Động)• Thu vãn đăng thành bắc môn - 秋晚登城北門 (Lục Du)• Vũ (Sơn vũ bất tác nê) - 雨(山雨不作泥) (Đỗ Phủ)

仧兏镸长𠇬𠑷𠑻𠑿𠔊𠤐𡕣𨱗𨱘

Không hiện chữ?


• Bát thanh Cam Châu - Tchúng ta Dương lâu Bát Công tô tác - 八聲甘州-壽陽樓八公山作 (Diệp Mộng Đắc)• Biệt Lý Nghĩa - 別李義 (Đỗ Phủ)• Cầu Dinc hữu cảm - 梂營有感 (Ngô Thì Nhậm)• Hắc đàm long - 黑潭龍 (Bạch Cư Dị)• Kỳ thượng biệt Triệu Tiên Chu - 淇上別趙仙舟 (Vương Duy)• Tặng Kèm Vương Xán - 贈王粲 (Tào Thực)• Tmùi hương Ngô Trúc chi ca kỳ 14 - 蒼梧竹枝歌其十四 (Nguyễn Du)• Trường Môn ân oán kỳ 2 - 長門怨其二 (Lý Bạch)• Tường hữu trường đoản cú 2 - 墻有茨 2 (Khổng Tử)• Vân Nam tự lạc thành - 雲南寺落成 (Trần Hữu Phùng)