Định nghĩa Turnaround Time (TAT) là gì?

Turnaround Time (TAT) là Turnaround Time (TAT). Đây là nghĩa giờ Việt của thuật ngữ Turnaround Time (TAT) - một thuật ngữ ở trong nhóm Technology Terms - Công nghệ lên tiếng.

Bạn đang xem: Turnaround time là gì, Định nghĩa và giải thích Ý nghĩa Định nghĩa và giải thích Ý nghĩa

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quay vòng thời hạn (TAT) là khoảng thời hạn trường đoản cú thời điểm nộp làm hồ sơ của một quá trình mang lại thời điểm dứt của quá trình. Nó cũng rất có thể được nhìn nhận như thể tổng các khoảng thời gian gian chờ đón để sở hữu được vào bộ lưu trữ hoặc hàng hóng chuẩn bị, triển khai bên trên CPU cùng thi đầu vào / đầu ra. Quay vòng thời gian là một thước đo đặc biệt quan trọng vào vấn đề nhận xét các thuật toán thù lập kế hoạch trình của một hệ điều hành.

Giải đam mê ý nghĩa

Trong thuật ngữ đơn giản, thời hạn xoay vòng là lần tổng quan trọng cho 1 áp dụng nhằm hỗ trợ sản lượng cần thiết cho tất cả những người dùng. Từ khía cạnh hệ thống một loạt, thời hạn cù vòng hoàn toàn có thể được coi là thời gian thực hiện theo đội hình hàng loạt và in hiệu quả. Khái niệm về thời gian cù vòng giống nhau cùng với thời gian chì với tương phản nghịch với các có mang về thời hạn chu kỳ luân hồi. Quay vòng thời hạn được biểu hiện trong các quy định của đơn vị thời hạn cho 1 tâm trạng hệ thống ví dụ và vào hầu như thời gian cho một thuật tân oán nhất mực. Quay vòng thời hạn khác biệt cho các vận dụng không giống nhau và các ngôn từ lập trình sẵn khác nhau.

Xem thêm: " Butthurt Là Gì ? Butthurt Nghĩa Là Gì

What is the Turnaround Time (TAT)? - Definition

Turnaround time (TAT) is the time interval from the time of submission of a process khổng lồ the time of the completion of the process. It can also be considered as the sum of the time periods spent waiting to get into lớn memory or ready queue, execution on CPU and executing input/output. Turnaround time is an important metric in evaluating the scheduling algorithms of an operating system.

Understanding the Turnaround Time (TAT)

In simple terms, turnaround time is the total time needed for an application lớn provide the required output to lớn the user. From a batch system perspective sầu, turnaround time can be considered the time taken in batch formation và printing of results. The concept of turnaround time overlaps with lead time & contrasts with the concept of cycle time. Turnaround time is expressed in terms of units of time for a specific system state & at times for a given algorithm. Turnaround time varies for different applications and different programming languages.

Thuật ngữ liên quan

MicroprocessorCentral Processing Unit (CPU)CPU TimePixel PipelinesBypass AirflowEquipment FootprintIn-Row CoolingRaised FloorServer CageInternet Radio Appliance

Source: Turnaround Time (TAT) là gì? Technology Dictionary - chrissiemanby.com - Techtopedia - Techterm